Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Maatregelenpakket voor Valkenswaard aantrekkelijke woonstad

Dit item is gearchiveerd op 10-02-2020.

5 december 2017 - Het college van burgemeesters en wethouders stelt de gemeenteraad een pakket maatregelen voor om de woonaantrekkelijkheid van Valkenswaard te bevorderen. In dit pakket is opgenomen een uitgekiende marketingstrategie en diverse financiële tegemoetkomingen voor starters op de woningmarkt. Het college wil namelijk jongeren voor haar dorp behouden. Tegelijkertijd wil zij jonge gezinnen uit de Brainportregio aansporen om hier te komen wonen.

Onderzoek, analyse, enquête

Uit een eerdere analyse op basis van diverse onderzoeken blijkt dat een aantrekkelijke leefomgeving voor de huidige bewoners een belangrijke factor is om te blijven. Het gaat onder andere om bereikbaarheid met de auto, het openbaar vervoer of de fiets, de winkelvoorzieningen in het centrum, het aanbod aan onderwijs, de horeca en een afgestemd aanbod aan huisvesting voor alleenstaanden, starters of gezinnen.

Het is van belang om de leefomgeving zo aantrekkelijk te maken dat de huidige bewoners graag in Valkenswaard blijven wonen. De gemeente wil daarnaast met haar inwoners kijken naar wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat met name jongeren en jonge gezinnen zich willen vestigen in Valkenswaard. Hiervoor staat momenteel een online enquête uit.

Maatregelen

De maatregelen die naar aanleiding de analyse naar de woonaantrekkelijkheid in beeld gekomen zijn, richten zich niet alleen op de lokale woningmarkt. De bereikbaarheid van de dorpen, de aantrekkelijkheid van het centrum en de stimulans voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen en buiten de bebouwde kom worden al opgepakt met andere gemeentelijke programma’s. Het voorstel wat nu gedaan wordt, is om de maatregelen passend binnen het programma Wonen.

Uit de analyse zijn drie maatregelen gericht op het programma Wonen uitgewerkt:

1. Starterslening in combinatie met sociale koop

2. Doorstroomlening voor jonge gezinnen met restschuldproblematiek

3. Instapklaarlening voor snelle verkoop van aantrekkelijke woningen.