Lintjesregen 2020

Dit item is gearchiveerd op 24-05-2020.

24 april 2020 - Bij gelegenheid van de jaarlijkse Lintjesregen zijn vandaag, 24 april, in totaal vijf inwoners van de gemeente Valkenswaard benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege de maatregelen rondom Corona kunnen nu geen bijeenkomsten en evenementen plaatsvinden. Burgemeester Ederveen kon dus ook geen Koninklijke onderscheidingen uitreiken tijdens een ontvangst in de raadzaal van het gemeentehuis. In plaats hiervan heeft hij vandaag, samen met Kinderburgemeester Iris Brom, de betreffende inwoners op een speciale manier op de hoogte gesteld van het feit dat zij Koninklijk zijn onderscheiden.

Bekijk hieronder een filmpje van lokale omroep VOS over de lintjesregen 2020!

De Kanselarij der Nederlandse Orden komt later dit jaar met een datum waarop alle uitreikingen alsnog plaats kunnen vinden.

De volgende inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer D.P.A.J. (Dennis) van Gerwen (46 jaar)

Hij was van 2000 -2012 voorzitter van het dagelijks bestuur van Scouting Sint Stefanus. Binnen de scouting is de heer Van Gerwen vele jaren leider geweest van diverse speltakken en ook nu is de heer Van Gerwen nog actief voor de scouting onder andere met klussen en voor ondersteuning.  Ook is de heer Van Gerwen reeds 15 jaar verbonden aan Scholengemeenschap Were Di als ambassadeur van deze school.

In het verleden heeft de heer Van Gerwen zich voor verschillende instanties ingezet. Zo was hij  van 2002 tot en met 2018 actief voor Stichting Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard, onder andere als penningmeester en voorzitter en van 2005-2012 voor stichting Kwalleballen, eveneens als penningmeester. Verder was de heer Van Gerwen actief voor het carnaval in Valkenswaard, onder andere als lid van Stichting Carnavalsviering Striepersgat (2005-2018), als prins Carnaval (2011), als lid van het dagelijks bestuur van Stichting Carnavalsviering Striepersgat, als President van de stichting en als voorzitter van deze stichting (2014-2018).

Ook heeft de heer Van Gerwen zich als bestuurslid ingezet voor de Beursvloer Valkenswaard (2011-2013), heeft hij VV De Valk oa geholpen bij de sponsorcommissie (2013-2015) en was hij financieel adviseur van Speeltuin Geenhoven (2016-2017).

De heer R. (René) Hooijschuur (65 jaar)

Hij zet zich sinds 1978 in voor het Bloemencorso Valkenswaard. Zo was hij vele jaren bestuurslid van corsobuurtschap de Kreijenbeek, was hij bestuurslid van de bloemen- en veldcommissie van Stichting Bloemencorso, zat hij in het hoofdbestuur van Stichting Bloemencorso Valkenswaard en is hij actief voor corsobuurtschap Hazestraat. Vanaf 2018 is de heer Hooijschuur ook actief in de commissie Parade.

In het verleden was de heer Hooijschuur actief voor VV De Valk (1989 tot 2006), onder andere in het jeugdbestuur en heeft hij bij TCV Falcones tussen 2000-2011 verschillende bestuursfuncties bekleed, zoals secretaris en voorzitter.

De heer W. (Wouter) Kiela (73 jaar)

Hij maakt zich reeds sinds 1980 verdienstelijk voor het IVN Valkenswaard-Waalre onder andere als mentor bij de natuurgidsencursus en als lid van de redactiewerkgroep, de wandelwerkgroep en de diawerkgroep. Verder is de heer Kiela sinds 2005 lid van wandelsportvereniging VWV Voetje voor Voetje. In 2006 werd hij bestuurslid en was hij als voorzitter van de Diekirch-Valkenswaard commissie verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van deze wandeltocht. In 2014 werd hij voorzitter van deze vereniging. Behalve voorzitter is hij ook secretaris, organiseert hij reizen en stadswandelingen, vertegenwoordigt hij de vereniging bij de aangesloten wandelbond KWBN en is hij contactpersoon m.b.t. de wandelknooppunten die de vereniging in de regio beheert. Verder geeft hij ook GPS cursussen.

In het verleden was de heer Kiela actief voor zwemvereniging Tempo in Valkenwaard, o,a als voorzitter (1988-1995) en was hij ruim 30 jaar KNZB official (1986-2017). In deze tijd trad hij bij KNZB wedstrijden op als scheidsrechter, kamprechter, starter, tijdwaarnemer enz.

Verder heeft de heer Kiela zich ingezet voor EHBO vereniging St.-Nicolaas in Valkenswaard, o.a. als penningmeester (van 2007-2017).

Mevrouw P.M.A.C. (Marianne) Witvoet-Broos (56 jaar)

Zij is sinds 2018 penningmeester van Beursvloer Vrijwilligers Contact (BVC) dat ontmoetingen tot stand brengt met mensen, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties die een maatschappelijke betrokkenheid hebben waarin men deelt met anderen.

Verder is zij in de periode 1984-2005 actief geweest voor de zwemsport, onder andere voor het waterpolo waar zij onder meer het eerst damesteam bij PSV heeft getraind en gecoacht. Ook was zij penningmeester bij PSV-waterpolo.
Verder heeft zij zich in de periode 1998-2015 ingezet voor TV Ginneve, onder andere als voorzitter van de technische commissie, als penningmeester en als voorzitter van de jeugdcommissie. Ook was zij bestuurslid van netwerkvereniging Share Only in de periode 2008-2014, een netwerkvereniging voor het delen van kennis door dames die ondernemer zijn of die een uitdagende functie in het bedrijfsleven hebben. Voorts was zij in de periode 2014-2016 actief voor Tafeltennisvereniging Valkenswaard en was zij onder andere als penningmeester actief als bestuurslid voor Stichting Skateboard Events Eindhoven (2014-2018).

De heer M.T.G.M. (Mart) Wijnen (65 jaar)

Hij geeft onder andere sinds 1971 zwemles en individuele zwembegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook is hij al vele jaren (sinds 1973) actief lid van de Watervrienden in Valkenswaard onder andere als zwemtrainer, zwemleider en een aantal jaren voorzitter (1992-2003). Voorts was de heer Wijnen actief voor het CDA Valkenswaard; zo was hij sinds 2000 raadslid en was hij sinds 2002 (met een onderbreking van 2 jaar) tot 2018 wethouder. Ook was hij korte tijd secretaris in het bestuur van CDA Valkenswaard. Sinds 2008 is de heer Wijnen vrijwilliger bij de lokale omroep Valkenswaardse Omroep Stichting (VOS) waar hij zich heeft ingezet op bestuurlijk niveau en ook radioprogramma’s heeft gemaakt.