Lintjesregen 2019

Dit item is gearchiveerd op 26-05-2019.

26 april 2019 - Dit jaar ontvangen 10 inwoners een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen.

Tien inwoners ontvingen deze tijdens de bijeenkomst op donderdag 26 april om 12.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Valkenswaard.
U kunt de uitreiking van de lintjes in het gemeentehuis online terugkijken. Ga naar het webcast kanaal van de gemeente.

Een overzicht van alle gedecoreerden vindt u hieronder, allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.J. (Bert) van Ampting (83 jaar) is sinds 1995 betrokken bij buurthuis d’n Turfberg in verschillende functies. Zo was hij in het verleden bestuurslid en heden is de heer Van Ampting gebouwbeheerder. In deze functie verzorgt hij barwerkzaamheden en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Verder is hij al vele jaren actief bij jagersvereniging de Schaft.

De heer R.N. (Remy) de Bats (60 jaar) is al vele jaren in diverse (bestuurs-)functies actief als vrijwilliger bij de scouting, zowel plaatselijk als landelijk als mondiaal. Zo is de heer De Bats reeds 30 jaar lang bestuurslid van scouting Sint Stefanus in Valkenswaard, is hij vele jaren leider geweest van diverse speltakken en is hij al jarenlang beheerder van Blokhut De Wolberg in Valkenswaard. Ook in het districts-, later het regiobestuur van scouting Nederland, is de heer De Bats actief geweest als secretaris. Verder zet hij zich als vrijwilliger onder andere in bij het organiseren van de Wereldjamborees die om de 4 jaar ergens in de wereld worden gehouden en bij scouting Nederland is de heer De Bats onder andere actief bij de organisatie van de Nationale Jamboree, het nationale scoutingkamp voor de jeugd dat vanaf het jaar 2000 om de 4 jaar wordt georganiseerd.

Verder maakt de heer De Bats al vele jaren deel uit van het bestuur van de PvdA, afdeling Valkenswaard. Tussen 2006 en 2010 was de heer De Bats voor de PvdA ook gemeenteraadslid.

Voorts zet de heer De Bats zich al vele jaren in als collectant voor Amnesty International.

De heer E.H. (Egbert) Buiter (68 jaar) wordt benoemd vanwege zijn inzet voor de lokale samenleving op verschillende terreinen. Zo heeft hij namens de PvdA vele functies vervuld. Te noemen is het raadslidmaatschap van maart 2002 tot augustus 2006, het fractievoorzitterschap van maart 2003 tot augustus 2006 en het wethouderschap van augustus 2006 tot april 2008 en van mei 2010 tot mei 2018. Ook is de heer Buiter reeds vele jaren (sinds 1995) vrijwilliger bij de Valkenswaardse Omroep Stichting.

De heer F.L. (Frans) Janssens (78 jaar) wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verschillende verdiensten. Hij is sinds 2003 actief voor het CNV, sinds 2010 onder andere als vertrouwenspersoon. Verder is hij vrijwilliger bij het Valkerij en Sigarenmakerij museum in Valkenswaard waar hij rondleidingen verzorgt. Ook zet hij zich al 10 jaar in voor Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard. Tot 2016 was hij voorzitter van deze stichting, nu is hij lid van de platformraad waarin hij een actieve bijdrage levert aan discussies, onderzoeksprojecten etcetera. In het verleden heeft de heer Janssens zich ingezet voor het Bloemencorso Valkenswaard, onder andere als secretaris van het bestuur.

De heer J.G. (Hans) de Kinderen (57 jaar) wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet, voornamelijk bestuurlijk, voor de samenleving. Zo zet hij zich sinds 1990 in voor de Broederschap der Handelse Processie waar hij sinds 2013 ook president van is alsmede voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Ook is hij lid van het Dagelijks Bestuur van de Carnavalsfederatie Striepersgat. Voorts was de heer De Kinderen actief voor de Rotary Club Weert, waar hij tot 2017 voorzitter van de commissie New Generation (jeugdzaken) was. Ook heeft hij zich tot 2006 ingezet voor de Koninklijke Harmonie UNA, onder andere als secretaris en als voorzitter van de Promscommissie. Verder was de heer De Kinderen bestuurslid van 1990 tot 2000 bij turnvereniging Tonido.

Mevrouw W.J. (Mientje) Kwinten-Evers (71 jaar) wordt benoemd voornamelijk voor haar vele verdiensten voor Borkel en Schaft. Zo zet zij zich al vele jaren in voor Heemkundekring Weerderheem onder andere als voorzitter van de dialectwerkgroep “Tongval”. Verder is zij al enkele decennia actief voor de Katholieke vrouwenorganisatie Borkel en Schaft waar zij ook enkele jaren deel uitgemaakt heeft van het bestuur. Verder zet zij zich in voor rijvereniging St. Servatius in Borkel en Schaft en ontplooit zij activiteiten voor Studieclub Zuidoost Brabant, een organisatie van agrariërs en andere belangstellenden met als doel het verhogen van kennis wat betreft land- en tuinbouw alsmede veeteelt. Ook is zij onder andere jarenlang collectant geweest van de hartstichting, is zij vrijwilliger bij Dorpshuis d’n Teut in Borkel, is zij jurylid van de Valkenswaardse vrijwilligerstrofee en zet zij zich in voor Wandelclub Voetje voor Voetje.

De heer B.N.G.M. (Ben) Roijakkers (69 jaar) is actief voor buurtvereniging ’t Huukske waar hij penningmeester is. Verder is de heer Roijakkers sinds 1978 actief lid van corsobuurtschap Crescendo. In het verleden onder andere als bestuurslid, nu als bouwer. Verder verzorgt en verzorgde hij mede de catering bij verschillende activiteiten, zoals bij het kwallenballen, de Samenloop voor Hoop Valkenswaard, bij evenementen op basisschool ’t Smelleken en bij activiteiten van de personeelsvereniging van de brandweer Valkenswaard.

Mevrouw B.M. (Brigitte) Steppé-Chevance (71 jaar) is vanaf 1995 werkzaam als bestuurslid van Platform Gehandicapten Valkenswaard, een belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Verder is zij bestuurslid van het koor ‘Sursum Corda’ en zet zij zich in voor de Union des Français de l’Etranger, waar zij onderdirecteur is. Zij zet zich hierbij in om mensen uit Frankrijk, met name de Franse verenigingen en in het buitenland gedetacheerde ambtenaren te helpen en wegwijs te maken. Ook is zij actief voor Société française bienfaisance als lid van het bestuur. Deze Société française bienfaisance in Nederland heeft als doel hulp te bieden aan in Nederland wonende Fransen die in moeilijkheden verkeren. Verder was zij van 2009 tot 2013 bestuurslid van Stichting SeniorenBelang Valkenswaard die onder andere de belangen behartigt van senioren in Valkenswaard.

De heer J. (Jan) Veltkamp (81 jaar) wordt voor zijn verdiensten voor de HoornvliesPatiënten Vereniging (HPV), voor de Valkenswaardse Golfclub en voor de protestantse kerkgemeenschap in Valkenswaard benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Veltkamp was van 2007 tot 2016 voorzitter van het bestuur van de HPV. Op dit moment is de heer Veltkamp nog steeds actief als vrijwilliger bij deze verenging, o.a. via beurzen. Verder zet de heer Veltkamp zich in voor de Valkenswaardse Golfclub waar hij van 1999 tot 2007 voorzitter van was. Nog steeds is de heer Veltkamp actief voor de golfclub, onder andere als voorzitter van de publiciteitscommissie. Ook zet de heer Veltkamp zich in voor de protestantse kerkgemeenschap Valkenswaard waar hij verschillende functies heeft bekleed zoals voorzitter van het College van Beheer en voorzitter van de kerkenraad. Nu is de heer Veltkamp al weer jarenlang verantwoordelijk voor de distributie van het Kerkblad, regelt hij predikanten voor de diensten en is hij een van de lectoren in de kerk.

De heer L.A.C.M. (Loet) Visschers (72 jaar) wordt benoemd onder andere vanwege zijn inzet voor Velt Valkenswaard en Heemkundekring Weerderheem. Velt staat voor Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Velt Valkenswaard beheert een gevarieerde, biologische moestuin van ongeveer 0,8 hectare waar op een natuurvriendelijke manier groenten, fruit, kruiden en bloemen worden verbouwd. De heer Visschers heeft mede aan de wieg gestaan bij de oprichting van de Velt-vereniging Valkenswaard.  Vanaf de oprichting in 1988 is de heer Visschers penningmeester van de Velt-groep. In het verleden was  de heer Visschers ook een aantal jaar bestuurslid voor Velt Nederland.
Verder is de heer Visschers reeds vele jaren lid bij heemkundekring Weerderheem waar hij onder andere als bestuurslid mede de richting van de heemkundekring bepaalt en actief is in de werkgroep genealogie.

Op de foto: v.l.n.r. Burgemeester Ederveen, Mientje Kwinten-Evers, Loet Visschers, Brigitte Steppé-Chevance, Bert van Ampting, Hans de Kinderen, Egbert Buiter, Ben Roijakkers, Frans Janssens, Remy de Bats, Jan Veltkamp. Foto: Jurgen van Hoof.