Laatste fase herstel waterhuishouding Malpie

15 november 2019 - In 2018 zijn gemeente Valkenswaard en Natuurmonumenten, in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland, gestart met de uitvoering van maatregelen in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Borkel.

Samen werken we aan het herstellen van de waterhuishouding en het verbeteren van de natuurkwaliteit. Vanaf 22 november vinden de afrondende werkzaamheden binnen dit project plaats. De sloten die vorig jaar nog niet zijn aangepakt, komen nu aan de beurt. Het werk vindt vooral plaats in de bossen tussen de Malpieheide en de Dommel. Daarnaast staan kleinschalige werkzaamheden gepland op de heide zelf.

Water op de juiste plek

Het zijn de afrondende werkzaamheden binnen dit project. Alle maatregelen samen zorgen dat het water op de juiste plek komt én blijft. Zo zijn in de eerste fase de sloten die waardevol grondwater afvoerden minder diep gemaakt, waardoor het gebied nu minder snel verdroogt. Daarnaast zijn er doorsteken gecreëerd in de wal die langs de Dommel ligt. Zo blijft het water uit de Dommel na een overstroming niet op de graslandpercelen staan, maar kan het terug de beek in stromen. Fase één bleek een geslaagde start van het herstellen van de waterhuishouding en de natuurkwaliteit in het gebied. Het schone grondwater komt nu hoger te staan en is daardoor weer beschikbaar voor allerlei planten.

Waterlopen met belangrijke cultuurhistorische waarden

De komende tijd gaan we aan de slag met de waterlopen die belangrijke cultuurhistorische waarden hebben. Archeologisch adviesbureau RAAP adviseerde over de wijze waarop de realisatie van deze werkzaamheden het beste kan gebeuren. Op basis van dat advies worden nu enkele sloten minder diep gemaakt of afgedamd, maar blijven ze vanuit cultuurhistorisch oogpunt wel zichtbaar in het landschap.

Bossen tussen Malpieheide en Dommel

Vorig jaar werd met name in het zuidelijk deel bij Borkel gewerkt. Nu gaan de machines aan het werk in de bossen tussen de Malpieheide en de Dommel. Daarnaast vinden er kleinschalige werkzaamheden plaats óp de heide zelf, waarbij we de bodem wat open maken om zo meer structuur te creëren en de kieming van bijzondere heidesoorten te stimuleren.
De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer drie weken, dus tot half december.

Voor de financiering van dit project heeft de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de Natura 2000/PAS.