Kick-off Adviesraad Sport en Bewegen op 25 november

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2020.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

19 november 2020 - De werkgroep Adviesraad Sport en Bewegen organiseert een online bijeenkomst op woensdag 25 november.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen, zorgprofessionals, mensen vanuit het onderwijs en welzijn die actief zijn binnen sport en bewegen, zijn uitgenodigd voor de kick-off Adviesraad Sport en Bewegen. Het doel van de digitale bijeenkomst is om betrokkenen te informeren over wat de adviesraad voor hen kan betekenen.

Aanleiding

De aanleiding om een Adviesraad Sport en Bewegen op te richten is onder andere het Sport- en Beweegakkoord geweest dat op 17 januari werd gesloten. Hier in staat de ambitie beschreven om kennis te bundelen om te komen voor de belangen sportend en bewegend Valkenswaard, in de breedste zin van het woord. Het doel is om zo te komen tot een gezond Valkenswaard waar mensen met plezier kunnen sporten en bewegen.

Proces

De werkgroep die aan de slag is gegaan met de totstandkoming van de Adviesraad Sport en Bewegen is nu klaar om haar plannen te delen. Plannen over wat de Adviesraad Sport en Bewegen kan betekenen om bij te dragen aan het gezamenlijke doel en op welke manier dit zou kunnen. De werkgroep is benieuwd hoe deze plannen ontvangen worden.

Inbreng van geïnteresseerden is van belang!

Deze plannen worden gedeeld met mensen die zich bezig houden met sport en bewegen in Valkenswaard. Inbreng is van deze mensen is van belang: zonder mandaat, draagvlak, kan de Adviesraad Sport en Bewegen niet fungeren. De enthousiaste werkroep nodigt geïnteresseerden graag uit voor de Kick-off Adviesraad Sport en Bewegen. Aanmelden voor deze avond kan via sport@valkenswaard.nl, ovv kick-off.