Kerststal verhuist naar oorspronkelijke locatie naast de Nicolaaskerk

Dit item is gearchiveerd op 24-08-2018.

7 augustus 2018 - College van Burgemeester en Wethouders stemt in met het verzoek van de Rooms Katholieke Parochie H. Willibrord om de jaarlijkse kerststal op de Markt in Valkenswaard met ingang van december 2018 weer terug te plaatsen op de oorspronkelijke locatie, naast de Nicolaaskerk.

In het verleden heeft de kerststal direct naast de Nicolaaskerk gestaan en wel op de hoek Maastrichterweg / Markt. Destijds is daar al een speciale verharding voor aangelegd, zodat de kerststal goed en veilig kon worden geplaatst. Met de reconstructie van het gebied rondom de Nicolaaskerk is enige jaren geleden besloten uit te wijken naar de huidige locatie, tussen de ING bank en het voormalige raadhuis, nu de Kunstkeuken. Vanaf dit jaar wordt de kerststal weer opgebouwd naast de Nicolaaskerk.