Kempische heideschapen grazen opnieuw op De Malpie

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2018.

30 mei 2018 - Vanaf zaterdag 2 juni graast er weer een kudde Kempische Heideschapen op de ‘brandvlakte’ in het noordelijke deel van de Malpie. De schapen helpen met het herstel van de Malpie na de brand in juli vorig jaar. De herder hoedt 250 schapen die in twee verschillende rondes komen grazen, tussen eind mei en begin oktober 2018. Eén ‘graasronde’ komt overeen met 21 graasdagen. Net als in 2017, gaat het ook nu om een ‘gescheperde’ begrazing. Dat wil zeggen dat de herder de kudde gericht laat grazen op plaatsen waar dit het meest nodig is

Schapen zijn dol op ‘ongewenst’ gras

Na de brand veranderde het zwartgeblakerde terrein snel in een frisgroen geheel. Helaas kwam niet het gewenste groen tevoorschijn. Vooral het ‘Pijpenstrootje’ kwam tevoorschijn. Een grassoort die door zijn dominantie het natuurlijk herstel van de heide hindert. Om de droge en vochtige heide naar wens te herstellen, is vorig jaar tussen eind september en november ook een gescheperde begrazing toegepast. Dat gebeurt vanaf 2 juni opnieuw. De Kempische heideschapen zijn dol op het gras.

Nauwlettend volgen van ontwikkelingen

Naast het uitvoeren van de verscheidene noodzakelijke beheer- en herstelmaatregelen, is het belangrijk om het gebied verder zoveel mogelijk met rust te laten. Zo kunnen flora en fauna zich herstellen van de brand. Beheerder Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente houden de ontwikkelingen in het gebied nauwlettend in de gaten. Op die manier blijft het verloop van het herstel goed in beeld en kunnen we - waar nodig - op tijd ingrijpen.

Achtergrond

In juli 2017 woedde in het Valkenswaardse natuurgebied De Malpie een heidebrand, die flinke schade heeft aangericht. Ruim 33,7 hectare werd aangetast. Om het heidegebied te herstellen heeft gemeente Valkenswaard, samen met beheerder Bosgroep Zuid Nederland, een herstelplan opgesteld. De brand heeft op sommige plekken meer schade aangericht dan in andere delen van het getroffen gebied. Daarnaast is De Malpie een divers gebied. Hierdoor zijn er verschillende maatregelen nodig om het herstel op een goede en gewenste manier te bevorderen. Eén van die maatregelen is het inzetten van Kempische heideschapen.