Jongeren Were Di maken kennis met Valkenswaardse politiek

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

Gezamenlijk persbericht deelnemende partners JoPo-dag.

3 februari 2017 - Woensdag 15 februari vindt weer de jaarlijkse politieke dag voor jongeren plaats.

Deze dag, ook wel JoPo-dag genoemd, wordt georganiseerd door de politieke partijen in Valkenswaard, samen met Scholengemeenschap Were Di en de gemeente Valkenswaard.

De politieke dag voor de jongeren vindt plaats in het gemeentehuis van Valkenswaard tussen 09.00 en 21.30 uur. De dag eindigt met een raadsvergadering in de raadzaal, voorgezeten door burgemeester drs. A. Ederveen. De raadsvergadering door jeugd wordt zo realistisch mogelijk nagebootst. Alle belangstellenden zijn op 15 februari om 18.30 uur van harte welkom om dit schouwspel van politieke talenten in Valkenswaard bij te wonen.

Kennismaken met gemeentelijke politiek

Het doel van deze dag is de jongeren te laten kennismaken met de gemeentelijke politiek en te laten proeven hoe het is om raadslid te zijn. De dag staat in het teken van opdoen van vaardigheden die een raadslid in de praktijk nodig heeft, het voorbereiden van een raadsvoorstel en uiteindelijk de raadsvergadering zelf. Het voorstel dat gesteund wordt door de meeste stemmen is uiteindelijk de dagwinnaar.

Programma

Na een welkomstwoord door de burgemeester, krijgen de jongeren eerst gezamenlijk een introductie over de gemeente. Vervolgens houden de begeleiders, die bekend zijn met de lokale politiek, workshops waarbij de jongeren kennismaken met de vaardigheden: interviewen, onderhandelen, presenteren en debatteren. Daarna vormen de jongeren ongeveer acht fracties die afzonderlijk gaan werken aan een eigen raadsvoorstel. Elke fractie bestaat uit vier of vijf jongeren.

In de afsluitende raadsvergadering verdedigen de fracties ’s avonds hun voorstel. Elke fractie houdt een presentatie over haar eigen voorstel. In een debat wisselen de jongeren daarna hun standpunten uit. Uiteindelijk stemmen het aanwezig publiek en de jongeren zelf op de voorstellen. Het voorstel met de meeste stemmen wint.

Jongeren-persgroep maakt Jopo-krant

Op 15 februari vertegenwoordigt een aparte groep jongeren de pers. Deze groep maakt een krant over het wel en wee van de gevoerde politiek, net als echte journalisten. De persgroep biedt aan het einde van de dag het eerste exemplaar van deze krant aan burgemeester drs. A. Ederveen, de voorzitter van de raad, aan. Vervolgens ontvangen ook alle andere aanwezigen de krant.

Deelname Politiek Café Valkenswaard en VOS

Nieuw dit jaar is de deelname van Politiek Café Valkenswaard aan de JoPo-dag. Leden van Politiek Café verzorgen een workshop. Verder neemt lokale omroep VOS die dag een interview van de jongeren-persgroep met de burgemeester op. Dit interview én een gesprek met de fractie van het winnende voorstel, zullen op 11 maart worden uitgezonden via VOS TV. Nader informatie hierover volgt nog via Politiek Café.  

Dagprogramma (onder voorbehoud van kleine wijzigingen)

 • 09:00 uur: Ontvangst van de leerlingen door burgemeester drs. A. Ederveen
 • 09:10 uur: Introductie De Gemeente
 • 09:30 uur: Workshops
 • 10:30 uur: Verdeling groepen + uitleg dag-/avondprogramma
 • 10:50 uur: Groepswerk
 • 12:00 uur: Lunch
 • 13:00 uur: Groepswerk
 • 16:30 uur: Inleveren van de projectvoorstellen bij de coördinator
 • 17:00 uur: Diner
 • 18:00 uur: Voorbereiding raadsvergadering
 • 18:30 uur: Raadsvergadering
 • 21:30 uur: Sluiting vergadering

Let op: dit dagprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Het definitieve programma wordt op de dag zelf bekendgemaakt!