Inwonersbijeenkomst over zonne- of windenergie

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

11 januari 2021 - Als er ooit windmolens of zonnevelden in onze gemeente komen, aan welke voorwaarden moeten deze initiatieven dan voldoen?

Door nu al samen na te denken over deze vraag zorgen we dat we voorbereid zijn op eventuele toekomstige initiatieven.

De gemeente werkt mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). Binnen de RES wordt in de regio gekeken naar geschikte plaatsen voor het opwekken van duurzame energie. Hoewel er op dit moment nog niet over locaties gesproken wordt, willen we als gemeente nu al met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in gesprek over dit onderwerp.

Op dinsdagavond 19 januari van 19.30-21.00 uur organiseert de gemeente een online inwonersbijeenkomst over dit onderwerp. Aan bod komen vragen als; willen we als eis stellen dat er lokale bedrijven of bewoners meedoen in een initiatief voor een zonne- of windpark? En moet er mogelijkheid zijn voor inwoners of bedrijven om financieel mee te doen?

Hoewel er nu nog geen initiatieven zijn waar de gemeente bij betrokken is, willen we voorbereid zijn en u de gelegenheid geven uw mening te geven. Als u interesse hebt om mee te praten, meld u dan aan via: www.valkenswaard.nl/aanmelden-grootschalig.

Als u verhinderd bent, maar wel op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op energiegebied binnen de gemeente Valkenswaard kunt u zich aanmelden voor de mailinglijst ‘Energie’ via: www.valkenswaard.nl/aanmelden-energie.