Internationale samenwerking met Oeganda

Dit item is gearchiveerd op 12-09-2019.

02 september 2019 - Sinds twee jaar doet Valkenswaard mee met ‘Inclusive Decisions at Local Level’ (IDEAL). Dit is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) International. Doel is het versterken en weerbaar maken van de jonge en kwetsbare democratie Oeganda. De vrees is dat als de lokale democratie niet wordt versterkt, mogelijk tegenkrachten tot een ondermijning van de jonge democratie leiden.

Vanaf woensdag 4 september bezoekt een delegatie van de gemeente Lira (een stad in Noord- Oeganda) de gemeente Valkenswaard. De delegatie bestaat uit: de burgemeester, gemeentesecretaris, griffier en vier medewerkers van de gemeente Lira. Tijdens het bezoek laat Valkenswaard verschillende projecten zien op het gebied van afvalinzameling, gezondheidszorg, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, milieu en communicatie. Daarnaast delen we kennis over de bestuursstructuur en staat een ontmoeting met de gemeenteraad op het programma. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en bezoekt de delegatie het Bloemencorso. Het bezoek duurt een week.   

Kennis en ervaring delen

De samenwerking met de gemeente Lira is vooral gebaseerd op kennis en ervaring delen. Vooral op het terrein van het betrekken van inwoners bij gemeentelijke besluiten, hoe draagvlak te krijgen, financieel management en lokale economische ontwikkeling. Het is gericht op het vergroten van het vertrouwen tussen gemeente en inwoners van Lira op lokaal niveau. Het is niet de bedoeling dat de gemeente Valkenswaard geld of producten aanbiedt. VNG International faciliteert door vergoeding van kosten en inzet, zodat inzet van gemeenschapsgeld niet aan de orde is. 

Waarom gemeente Valkenswaard?

De gemeente Valkenswaard is benaderd om deel te nemen aan IDEAL omdat de gemeente landelijk een groot voorbeeld is geweest in de tijd van de noodopvang van vluchtelingen in 2015. Gevraagd is of we willen meewerken aan het versterken van lokale democratieën. Samen met een paar andere gemeenten die al langer actief zijn, zoals de gemeenten Gemert-bakel en Deventer. De gemeente Veldhoven doet ook mee en wordt in dezelfde tijd als Valkenswaard bezocht door een andere delegatie uit Oeganda.  

Gemeente Lira 

De gemeente Lira heeft ruim 99.000 inwoners en heeft tot 2007 te lijden gehad van een bloedige oorlog met het LRA. Strijders (waaronder het kinderleger van Kony) zijn vanuit Zuid Soedan, Noord Oeganda binnengevallen. Lira heeft in die tijd meer dan 200.000 vluchtelingen opgevangen. Het is er overigens nu veilig.