Inloopbijeenkomst over A2 Weert-Eindhoven op 20 februari

Persbericht van Ministerie van I en M (Infrastructuur en Milieu)

10 februari 2017 - Het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven is in de tweede fase beland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

In de eerste fase is de problematiek van het verkeer op de A2 en op de wegen in de omgeving bekeken. In de 2e fase worden de mogelijke oplossingen onderzocht voor de geconstateerde problemen in de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A2 en het sluipverkeer in de dorpen langs de A2.

Om te voorkomen dat we goede oplossingen vergeten mee te nemen, wordt aan betrokkenen gevraagd mee te denken aan deze mogelijke oplossingen. Daarom wordt op maandag 20 februari een inloopavond voor omwonenden, automobilisten en andere belangstellenden georganiseerd. Uit alle bedachte oplossingen selecteert het Kernteam A2 Weert-Eindhoven de meest veelbelovende. Deze worden verder bestudeerd en doorgerekend op hun oplossend vermogen.

U bent van harte welkom om binnen te lopen op 20 februari tussen 19.30 en 21.30 uur in De Smeltkroes aan de Kijkakkers 1 in Maarheeze.
Kijk voor meer informatie op http://www.mirta2we.nl/.