Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Inloopbijeenkomst herinrichting Wilhelminapark

Dit item is gearchiveerd op 18-02-2020.

10 februari 2020 - Op maandag 17 februari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het Wilhelminapark in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15. U kunt binnenlopen tussen 18.30 en 20.00 uur.

We nodigen omwonenden van het Wilhelminapark, wijkcommissie Hoge Akkers en diverse betrokken instanties, per brief uit voor de inloopavond. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Op 17 februari geven leden van het gemeentelijk projectteam en van de bewonersklankbordgroep een toelichting op het ontwerpplan voor de herinrichting. Daarnaast is informatie beschikbaar over de noodzaak van het aanpakken van de wateroverlast in de wijk. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

Beperken wateroverlast

Een belangrijk aspect bij het herinrichten van het Wilhelminapark is het beperken van wateroverlast na extreme buien. Die overlast wordt veroorzaakt doordat de capaciteit van de riolering deze regenpieken niet kan verwerken. Dit probleem doet zich ook in andere wijken in onze gemeente voor. Een standaard oplossing is er niet omdat elke wijk anders is van opzet. In 2019 is een rioolafkoppelingsproject afgerond in de Kreijenbeek. Ga verder naar de webpagina afkoppeling regenwater in Kreijenbeek.

Meer informatie

Voor nadere informatie over deze avond, vragen en/of opmerkingen over de herinrichting van het Wilhelminapark, kunt u contact opnemen met projectleider Daan van Grieken, via mail: wilhelminapark@valkenswaard.nl.