Inloopbijeenkomst gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 11-12-2018.
Gebied herziening bestemmingsplan Lage Heide

30 november 2018 - Op maandag 10 december is er vanaf 18.00 uur een inloopbijeenkomst over de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan voor Lage Heide Wonen. U bent van harte welkom om u te laten informeren en vragen te stellen.

Door ontwikkelingen in de woningmarkt zijn wijzigingen in het bestemmingsplan Lage Heide nodig. Zo is de grootte van de bouwkavels in de deelgebieden De AA en Mark aangepast om de woningen beter te verkopen. Een andere aanpassing in het bestemmingsplan betreft de kavels tussen Mark en Beerze. Hier was eerder een woonwagenlocatie gepland. Dat plan komt te vervallen, zodat er ruimte komt voor projectmatige woningbouw.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur vrij binnenlopen.