Inloopavond over Eurocircuit

Dit item is gearchiveerd op 08-10-2019.

2 oktober 2019 - De gemeente organiseert een openbare inloopavond over het Eurocircuit op maandagavond 7 oktober vanaf 19.00 tot 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15.

De gemeente is al enige tijd bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit. Dit complexe proces heeft een nieuwe wending gekregen sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Inmiddels heeft het college aan de gemeente raad voorgesteld het huidige ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen en een nieuwe procedure te starten. Gezien deze ontwikkelingen kunnen wij ons voorstellen dat er vragen zijn over het bestemmingsplan. We willen alle betrokkenen dan ook de gelegenheid geven om deze vragen te stellen tijdens een openbaar inloopmoment.

Overige zaken

Naast de bestemmingsplanprocedure spelen nog diverse andere zaken. Deze hebben geen, of maar deels een relatie met het bestemmingsplan Eurocircuit. Ze hebben wél allemaal te maken met het terrein en het gebruik daarvan. Daarom is het ook mogelijk om tijdens de inloopavond vragen te stellen over andere zaken die te maken hebben met het Eurocircuit. Denk aan het vastgoed op het Eurocircuit, gebruik van het terrein, vergunningen, de uitspraak over het PAS in relatie tot het Eurocircuit of evenementen.

Over de inloopavond

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. Er wordt geen centrale presentatie gegeven. Deze avond is bedoeld als informatieavond en niet als discussiebijeenkomst.