Inloopavond ontwikkeling buitengebied Valkenswaard-zuid

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2018.

22 maart 2018 - Op dinsdag 10 april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen van het buitengebied in Valkenswaard-Zuid.

Gemeente Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen. We willen meer banen realiseren en meer bezoekers aantrekken. Dit alles heeft een positief effect op de economie. De gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure). Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor duurzaamheid centraal.

Daarom is een ontwikkelplan opgestart voor het buitengebied van Valkenswaard-Zuid. Hierbij brengen we de kansen en mogelijkheden van dit gebied verder in kaart.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken. U kunt meedenken over thema’s zoals: recreatie & vrijetijdsbesteding, werkgelegenheid en de kwaliteit van uw leefomgeving. Wat vindt u belangrijk? De uitkomsten van de avond gebruiken we en delen we graag op een later moment met u.

Praktische informatie
U bent van harte welkom op dinsdag 10 april tussen 16.00 tot 20.00 uur met koffie en thee in de foyer van Cultuurcentrum de Hofnar. De avond heeft een informeel karakter. U krijgt meer informatie over de plannen en kunt uw wensen en ideeën met ons delen.  

Via onderstaande knop kunt zich aanmelden. 

Aanmelden