Inloopavond Keersopperbeemden 7 december

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2017.

06 december 2017 - Gezamenlijk persbericht van Waterschap De Dommel, gemeenten Valkenswaard, Bergeijk en provincie Noord-Brabant.

In 2016 tot begin 2017 is er met enkele (lokale) belangenpartijen gewerkt aan Schetsontwerp Keersop. Nu is het tijd om te beginnen met een concrete invulling in het gebied Keersopperbeemden (ten hoogte van de Loonderweg tot aan de Sint Valentinuskapel).
Mede hierom organiseert Waterschap De Dommel op donderdag 7 december een inloopavond over de Keersopperbeemden en omliggend gebied in het infocentrum Grenscorridor N69, Braambos 5 in Westerhoven.

Gebiedsontwikkeling rond de Keersop

In het beekdal van de Keersop gaan de komende jaren verschillende activiteiten plaatsvinden. Samen met de partners in het gebied, gemeenten Valkenswaard en Bergeijk en provincie, willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken rond de planvorming en realisatie van water, landbouw, recreatie, natuur en landschap.
Graag informeren wij u tijdens de inloopavond onder andere over:

  • - De ideeën en plannen voor de Keersop. Wanneer kunt u bijvoorbeeld een officieel besluit verwachten?
  • - Betrokkenheid bij de planvorming voor belanghebbenden en bedrijven. Hoe kunt u uw wensen of ideeën inbrengen?

Programma

U bent van harte welkom tussen 19:00 en 22:00 uur om binnen te lopen. Er staan medewerkers van de verschillende organisaties klaar om uw vragen te beantwoorden over zaken rondom de Keersop die u bezighouden of waar u meer over wilt weten.
De avond heeft een informeel karakter. Gesprekken vinden plaats aan tafels met kaarten bij de hand.

Samenwerking

In het project werkt het waterschap samen met de gemeenten Valkenswaard en Bergeijk en de Provincie Noord-Brabant.