Informatiebijeenkomsten Nieuwe N69 in november

Dit item is gearchiveerd op 28-11-2019.

4 november 2019 - Eind dit jaar start Boskalis met de daadwerkelijke aanleg van de Nieuwe N69.

De afgelopen driekwart jaar heeft Boskalis benut om het ontwerp van de Nieuwe Verbinding nader uit te werken, de vergunningen aan te vragen en de benodigde onderzoeken (archeologie, niet gesprongen explosieven, ecologie) uit te voeren.

Om u over de aanleg van de Nieuwe N69 te informeren organiseren Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland in november informatiebijeenkomsten in Bergeijk, Veldhoven en Valkenswaard. U bent vrij om te bepalen welke u bezoekt.

Op deze avonden neemt de aannemer u mee in het ontwerp, de ruimtelijke inpassing, de planning en de uitvoeringswijze.

Wanneer

U bent van harte welkom op:

Maandag 11 november Woensdag 20 november Woensdag 27 november
Tussen 17.00 en 20.00 uur Tussen 17.00 en 20.00 uur Tussen 17.00 en 20.00 uur
Bergeijk Veldhoven Valkenswaard
Raadzaal Gemeente Bergeijk
Burgemeester Magneestraat 1
​5571 HB Bergeijk
Sondervick College
Gebouw A
Knegselseweg 30
​5504 NC Veldhoven
Informatiecentrum Grenscorridor N69
Braambos 5
​Westerhoven
Parkeren:
​Rondom het gemeentehuis in Bergeijk
Parkeren:
​Eigen Parkeerplaats Sondervick College
Parkeren:
Autobedrijf Huub Smolders
Braambos 1
​Westerhoven

Programma

Het zijn vrije inloopbijeenkomsten waar u verschillende onderwerphoeken kunt bezoeken voor een toelichting en in gesprek kunt gaan met de medewerkers van Boskalis en de Provincie. Ook kunt u een animatiefilm en geactualiseerde digitale kaart bekijken met de plannen.

In de onderwerphoeken vertellen deskundigen over:

  • het technisch ontwerp en de vormgeving van de viaducten met de kenmerkende beekdalbruggen;
  • het natuurinrichtingsplan en de manier waarop de weg naadloos in het landschap op zal gaan en hoe de natuurverbindingen kunnen blijven bestaan;
  • de uitvoeringswijze van de werkzaamheden met o.a. de planning, fasering, bouwlogistiek, en verkeersmaatregelen.

Kijk voor alle informatie over de Nieuwe N69 op www.grenscorridorn69.nl.