Informatieavond over muggenoverlast

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

14 maart 2017 - Op dinsdag 28 maart organiseert de gemeente Valkenswaard samen met DorpsInitiatief Borkel en Schaft een informatiebijeenkomst over overlast van steekmuggen.

De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in Dorpshuis d’n Teut, Dorpsstraat 55, Borkel en Schaft.

Prof. Dr. Piet Verdonschot (Wageningen Environmental Research / Alterra) zal op deze avond een presentatie geven. De heer Verdonschot is betrokken geweest bij onderzoeken en advies naar aanleiding van vrijwel alle muggenplagen in Nederland van de afgelopen 20 jaar. Hij geeft uitleg over de biologie van stekende insecten en doet verslag van de quickscan risicoanalyse van de omgeving van Borkel en Schaft. Aansluitend zal de heer Verdonschot vragen beantwoorden en adviezen geven over hoe overlast van stekende insecten zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Wethouder Mart Wijnen (beheer openbare ruimte) is aanwezig namens het college. De avond is openbaar. Belangstellenden die niet in Borkel en Schaft wonen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Aanleiding

De inwoners van Borkel en Schaft ervaren de laatste jaren in de zomermaanden terugkerende overlast van steekmuggen. Er is behoefte aan concrete informatie over de oorzaak van deze overlast en vooral aan een antwoord op de vraag: hoe kunnen we deze overlast zoveel mogelijk beperken?
De gemeente en het Dorpsinitiatief zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problematiek rondom deze steekmuggenplaag. Dat doen zij samen met belanghebbende professionele partijen in de directe omgeving van Borkel en Schaft, zoals de Bosgroep Zuid Nederland, Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel.