Informatieavond herinrichting Karel Mollenstraat-Noord en omgeving

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

04 mei 2017 - Op maandag 15 mei organiseert de gemeente Valkenswaard een informatieavond over de herinrichting van de Karel Mollenstraat-Noord, Meerstraat, Bosstraat en het Kleine Meerpark.

De avond vindt plaats in Cultuurcentrum De Hofnar, aan de Hofnar 10 (eerste verdieping, zalen 9, 10 en 11) en begint om 18.45 uur (inloop vanaf 18.30 uur). De gemeente presenteert het ontwerp voor de herinrichting. Bezoekers kunnen ook kennismaken met het projectteam, de Wijkcommissie Geenhoven en de klankbordgroep. Namens het college is wethouder M. Wijnen aanwezig. Na de toelichting op het ontwerp is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te doen. De avond duurt tot 20.30 uur.

Achtergrond

In de raadsvergadering van 30 maart 2017 besloot de gemeenteraad dat de werkzaamheden voor de Karel Mollenstraat-Noord, Meerstraat, Bosstraat en het Kleine Meerpark uitgevoerd kunnen worden.
De gemeente pakt dit project integraal aan. Dit houdt in dat we zowel kijken naar de riolering, als naar mogelijke verbeteringen in de inrichting van de woonstraten. In dit project gaat het om herinrichting, het vervangen van het riool en het afkoppelen van het regenwater voor de Karel Mollenstraat-Noord en Meerstraat. Daarnaast koppelen we ook in een klein deel van de Bosstraat het hemelwater af en creëren we waterberging in het Kleine Meerpark.

Samenwerking met Wijkcommissie en bewoners

De gemeente werkt in dit project nauw samen met de Wijkcommissie Geenhoven. De Wijkcommissie heeft wensen van bewoners verzameld over de inrichting. Er is ook een klankbordgroep van bewoners samengesteld. Het resultaat van de samenwerking is een ontwerp voor een nieuw rioolsysteem en een verbeterde inrichting van de woonstraten. Hierover informeert de gemeente dus de omwonenden op 15 mei. Bewoners van de genoemde straten zijn per brief uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij het projectteam. Dat is bereikbaar via e-mail projectkmn@valkenswaard.nlof telefonisch via het Klantcontactcentrum via (040) 2083444.