Informatieavond herinrichting beekdal Tongelreep

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2019.

8 maart 2019 - Persbericht van Waterschap De Dommel

Donderdag 14 maart 2019 organiseert Waterschap De Dommel een informatieavond over de herinrichting van het beekdal van de Tongelreep. De bijeenkomst vindt plaats in Herberg de Taamvenhoeve te Valkenswaard van 20.00 tot 21.30 uur. Onderwerp van deze avond is de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) die vanaf 18 maart ter inzage ligt. 

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten waarbij de beek een meer natuurlijke loop krijgt. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Om de effecten van deze beekherstellende maatregelen zorgvuldig in beeld te krijgen, laat het waterschap een milieueffectrapportage (MER) maken. De eerste fase daarvan is het in kaart brengen welke varianten we verder gaan uitwerken en bepalen hoe we dat gaan doen. Dat staat in de NRD. De NRD is als het ware de eerste  bouwsteen naar het uiteindelijke projectplan. Het is dus nog geen projectplan. De inhoud van de NRD wordt toegelicht tijdens deze informatieavond. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen. 

Ter inzage

Na de bijeenkomst wordt de inhoud van de NRD op het digitale informatieplatform royalhaskoningdhv.com/tongelreep geplaatst. Op deze website staat alle informatie over het project Herinrichting beekdal Tongelreep, inclusief interactieve kaarten van het projectgebied. Tussen 18 maart en 29 april ligt de NRD ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. Wie vindt dat er extra informatie moet worden opgenomen in de NRD, kan dit bij de provincie aangeven door het indienen van een zienswijze. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe dat werkt. Tegen de NRD kan geen bezwaar worden gemaakt. 

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomst. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan door een mailtje te sturen naar projecttongelreep@dommel.nl