Incidentele garantiesubsidie aan The Big Sheep Tour Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 29-08-2017.

08 augustus 2017 - Het college van burgemeester en wethouders verleent een incidentele garantiesubsidie van €2.825,- aan stg. LD Totaal Events voor het evenement The Big Sheep Tour Valkenswaard.  

The Big Sheep Tour Valkenswaard vindt plaats op zondag 3 september 2017. Dan arriveert een kudde van ca. 250 Kempische heideschapen om 14.00 uur op de Frans van Beststraat. Daar vinden door de stichting Het Kempisch Heideschaap georganiseerde activiteiten plaats, zoals een interactieve schapen APK, een demonstratie schapen scheren en schapen hoeden en een kleurwedstrijd. Deze worden uitgebreid met onder andere een kinderboerderij, knuffeldieren, ponyrijden, springkussens en muzikaal entertainment om er een echte familiedag van te maken. Om 19.00 uur vertrekken de schapen naar hun overnachtingsadres.

Het evenement voldoet aan de kwaliteitscriteria uit het beleidskader evenementen Valkenswaard 2013-2017, te weten de mate van:

  • herkenbaarheid: associatie met natuur; één van de speerpunten van Valkenswaard Marketing
  • maatschappelijk draagvlak: inschakelen van plaatselijke verenigingen en stichtingen zoals de Hondenvereniging en de kinderboerderij
  • economische spin-off: met name voor de horeca aan De Statie
  • aantrekkingskracht: bovenlokaal, omdat de tour Valkenswaard op een zondag aandoet
  • onderscheidend ten opzichte van andere evenementen in de regio door extra activiteiten en entertainment
  • onderscheidend binnen evenementenaanbod: geen enkel evenement ontvangt een kudde van 250 schapen

Bovendien past de doelgroep ‘gezinnen met kinderen’ bij uitstek binnen de Nota Vrijetijdsbeleid 2015-2020.