In Valkenswaard is er oog voor iedereen

Dit item is gearchiveerd op 18-12-2020.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

20 november 2020 - ‘Valkenswaard, oog voor iedereen’. Onder die noemer kunnen nu alle inwoners van de gemeente Valkenswaard zien wat er op sociaal gebied gebeurt en welke hulp beschikbaar is.

“Op de website www.valkenswaardoogvooriedereen.nl zie je in één oogopslag wat we allemaal voor elkaar doen”, vertelt wethouder Mieke Theus. “Dat is veel en ik vind het belangrijk dat iedereen dat weet. Valkenswaard is een gemeente waarin we oog hebben voor elkaar. Het is heel gewoon om hulp te vragen en het is hier in onze gemeente gelukkig ook heel gewoon dat we elkaar als buren, vrienden, bekenden en professionals helpen. Dit komt nu allemaal samen onder de naam Valkenswaard, oog voor iedereen.”

Een belangrijk onderdeel van de website www.valkenswaardoogvooriedereen.nl is de sociale kaart. Je kunt daarop de diverse verenigingen en stichtingen die Valkenswaard rijk is terugvinden, maar bijvoorbeeld ook de huisartsen staan erop. Met de netwerkkaart op de website krijgen mensen inzicht in hun eigen netwerk en met de Welzijnswijzer heb je alle zorg- en welzijnsvoorzieningen in de gemeente zó bij de hand. Er staan bovendien verwijzingen op naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Team van de gemeente en WMO. Mensen die hulp zoeken of willen helpen kunnen via de site rechtstreeks contact opnemen met de burenhulpprogramma’s.

“De komende tijd wordt de site steeds verder uitgebreid met nieuwe thema’s, organisaties en initiatieven. Ook worden onder de noemer 'Valkenswaard, oog voor iedereen’ dorpsgenoten die elkaar helpen in het spotlicht geplaatst. Op de website wordt duidelijk dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Er zijn altijd inwoners, vrijwilligers en professionals die je kunnen ondersteunen. Dat is, zeker in deze tijd van corona, belangrijk om te weten”, aldus wethouder Mieke Theus.