In gesprek over de toekomst van het Eurocircuit

Dit item is gearchiveerd op 18-05-2020.

20 april 2020 - Over het Eurocircuit is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Vorig jaar nog zorgde de actualisatie van het bestemmingsplan nog voor veel discussie onder de vele verschillende betrokkenen bij het circuit. Om vooruit te kunnen wil de gemeente een volledig nieuw toekomstplan maken voor het terrein, samen met belanghebbenden en betrokkenen. 

Actualisatie bestemmingsplan

In 2018/2019 heeft de gemeente stappen ondernomen om het bestemmingsplan voor het Eurocircuit uit 1977 te actualiseren. In verband met de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het Programma Aanpak Stikstof, is in de loop van 2019 echter gebleken dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan juridisch niet langer houdbaar was. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenteraad op 24 oktober 2019 het besluit heeft moeten nemen om het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit niet vast te stellen. 

Samen aan de slag met scenario’s

De maatschappelijke discussie omtrent het gebruik en de toekomst van het Eurocircuit is groot en neemt alsmaar toe. De opgave is dan ook veel breder dan enkel een stikstofopgave, voortkomend uit de actualisatie van het bestemmingsplan. Daarom wil de gemeente de toekomst van het Eurocircuit breder oppakken. De komende periode wordt daarom ingezet op de uitwerking van een aantal scenario’s voor de toekomst en het gebruik van het terrein. Wethouder Kees Marchal vindt dat het tijd is om het dossier grondig en met een open blik aan te pakken. 
“Door aan de slag te gaan met verschillende scenario’s voor het terrein houden we een open blik en blijven we niet in de huidige (on)mogelijkheden hangen. We vinden het daarbij vooral belangrijk  dat we het maken van die scenario’s samen met alle belanghebbenden en betrokkenen van het Eurocircuit doen. Dat is geen gemakkelijke opgave, want de belangen zijn divers en uiteenlopend. Maar dit is wel de enige manier om met zoveel mogelijk draagvlak aan een nieuwe toekomst te bouwen.” 

In gesprek

Betrokkenen en belanghebbenden ontvangen een uitnodiging om in gesprek te gaan over de toekomst van het Eurocircuit. In verband met de corona-crisis is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn. De gemeente hoopt in juni met alle betrokkenen in gesprek te kunnen gaan en de scenario’s daarna verder uit te kunnen werken.