In 2021 aan de slag met ‘Terenplein’

Bekijk de afbeelding op groter formaat

11 januari 2021 - Tussen basisschool De Schepelweyen (aan de Hoefsmidwei) en de naastgelegen woningen in Dommelen, ligt een groot geasfalteerd plein. Dat wordt het ‘Terenplein’ genoemd. De gemeente krijgt al geruime tijd verzoeken vanuit de wijk Schepelweijen om dit plein opnieuw in te richten.

Er is behoefte aan een plek waar wijkbewoners samen kunnen komen en waar opgroeiende jeugd een inspirerend en stimulerend alternatief geboden krijgt voor het ‘thuis achter het schermpje’ zitten. 

Zowel het college als de gemeenteraad willen aan de slag met de herinrichting van het plein. De raad stelde hier geld voor ter beschikking.

Wethouder Theo Geldens (Beheer en Uitvoering): “Ik ben erg blij dat we in 2021 verder kunnen met dit project. Het is de bedoeling om de verharding, de speelvoorzieningen en het groen aan te pakken. En natuurlijk gebeurt het opstellen van een ontwerp voor het Terenplein in overleg met buurtbewoners, de basisschool, WeDommelen en het Dommels Platform.”

Binnenkort zal de gemeente alle genoemde partijen hierover benaderen.