Iedereen Kan Meedoen belangrijk thema voor de Sport in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 24-09-2020.

14 september 2020 - Iedereen kan Meedoen is een belangrijk thema binnen het Sport- en Beweegakkoord Valkenswaard. Dit akkoord werd begin dit jaar getekend door sport-, welzijns- en zorgorganisaties in de gemeente Valkenswaard.

De projectgroep Iedereen Kan Meedoen zet zich in om mensen, voor wie dit niet vanzelfsprekend is, te begeleiden naar sport- en beweegaanbod.

Verantwoord sporten en bewegen

De projectgroep (bestaande uit o.a. zorgprofessionals, sport- en welzijnsorganisaties) pakt stap voor stap onderwerpen aan die de aandacht vragen. De aandacht gaat als eerste uit naar inwoners van Valkenswaard die als gevolg van fysieke klachten belemmerd worden om te gaan sporten en bewegen. Voor hen is het van belang dat ze goede begeleiding krijgen en zo verantwoord kunnen sporten en bewegen.

De wethouder sport, Theo Geldens, vindt de inzet van de projectgroep belangrijk: “In Valkenswaard willen we dat echt iedereen mee kan doen, ook aan het sporten en bewegen. Dat een projectgroep dit nu oppakt, doet mij veel plezier”.

Intakeformulier

Om deze reden heeft de projectgroep een vragenlijst gemaakt die bedoeld is voor alle trainers en begeleiders van sport- en beweegactiviteiten. Voor hen kan het soms lastig zijn om in te schatten of iemand verantwoord mee kan doen, bijvoorbeeld omdat een deelnemer fysieke klachten heeft. De vragenlijst biedt hen houvast om hier in juiste keuzes in te maken. Wanneer blijkt dat iemand extra begeleiding nodig heeft dan wordt geadviseerd een professional in te schakelen.

Kick-off bijeenkomst iedereen kan Meedoen 23 september

Op 23 september om 19.30 uur vindt er een Kick-off bijeenkomst plaats met als thema Iedereen Kan Meedoen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de vragenlijst toegelicht op basis van praktijkvoorbeelden en worden aanwezigen bijgepraat over het Sport- en Beweegakkoord Valkenswaard.

Aanmelden kan via sport@valkenswaard.nl o.v.v. kick-off 23 september.