Het Coronavirus, alle updates

Lees alle updates over het Coronavirus.

Bent u ondernemer? Klik dan hier

22 september 2020
Statement ‘aangepaste carnaval 2021’

De voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant hebben een statement ‘aangepaste carnaval 2021’ uitgegeven.


21 september 2020
Noodverordening COVID vanaf 21 september van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 21 september 2020 van kracht is.

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 21 september 2020

In deze verordening is een artikel verwijderd over een verbod op fysiek onderwijs op MBO, HBO en universiteit tot het einde van dit schooljaar.


18 september 2020
Regionale maatregelen tegen het coronavirus

Het aantal coronabesmettingen stijgt weer snel. Ziekenhuisopnamen nemen weer toe. De situatie is zorgelijk en dat vraagt om ingrijpen. Het kabinet heeft daarom in nauwe samenwerking met 6 veiligheidsregio’s, waar het aantal besmettingen het sterkst groeit, extra maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in op zondag 20 september 18.00 uur.

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam- Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

Overkoepelend zijn voor deze regio’s drie maatregelen afgekondigd:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht (00.00 uur). Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Daarnaast nemen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio.

Voor onze gemeente geldt dat we ons serieus moeten houden aan de al bestaande maatregelen. In maart voelden wij in Nederland met 17 miljoen mensen de noodzaak om ons aan die maatregelen te houden en juist dat gedrag heeft ons eerder zover gebracht dat we het virus terug konden dringen. We moeten die noodzaak nu weer voelen, zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt. Houd je dus aan de maatregelen:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was je handen regelmatig
 • Vermijd drukke plekken
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Ontvang niet meer dan 6 gasten thuis

2 september 2020
Wat doen we in Nederland om een tweede golf coronabesmettingen voor te blijven

We houden ons nog steeds aan de coronamaatregelen (werk zoveel mogelijk thuis, houd binnen én buiten 1,5 meter afstand, vermijd drukke plekken en was vaak je handen). We gaan de coronamaatregelen die gelden niet verder versoepelen. Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open. Het blijft verboden te schreeuwen en te zingen in groepsverband. Dit wordt ook wel het juichverbod bij demonstraties, sportwedstrijden en concerten genoemd. Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest.

Lees het volledige nieuwsbericht


28 augustus 2020
Ook in september aangepaste openingstijden ANWB AutoMaatje

Sinds eind juli zijn de ritten via ANWB AutoMaatje in Valkenswaard weer gestart. Door de kleine capaciteit aan vrijwillige chauffeurs én het geringe aantal aanvragen voor ritten, was de openingstijd voor het boeken van ritten beperkt tot één dagdeel.

Lees hier het volledige nieuwsbericht


25 augustus 2020
Aangepaste noodverordening van kracht vanaf 21 augustus 2020

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld en gepubliceerd. Deze is van kracht vanaf 21 augustus 2020. Belangrijke wijziging is onder andere de toevoeging van een artikel over de maatregelen omtrent de introductieweken op hogescholen en universiteiten.  

Bekijk hier de aangepaste noodverordening


24 augustus 2020
Burenhulp en Corona: resultaat van een half jaar keihard werken

Toen corona zich aandiende in ons land en thuisblijven de norm werd, was één ding meteen duidelijk. De bestaande burenhulpprogramma’s in alle Valkenswaardse wijken werden naar voren geschoven als eerste vangnet dicht bij de bewoners in de eigen buurt. Nu we een half jaar verder zijn, is het tijd om de balans op te maken. Wat heeft die extra inzet nu opgeleverd en belangrijker nog, hoe gaan we dit behouden voor de toekomst?

Lees hier het volledige nieuwsbericht


19 augustus 2020
Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s

Beste Brabanders,

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

Lees hier het volledige statement 


19 augustus 2020
Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet dinsdagavond 18 augustus aanscherpingen aangekondigd.

Lees hier het volledige bericht 


12 augustus 2020
Nu ook mogelijk om online afspraak coronatest te maken

Vanaf 12 augustus kan volgens het RIVM iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht van Rijksoverheid


10 augustus 2020
Aangepaste noodverordening Covid-19 van kracht per 10 augustus 2020

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie op donderdag 6 augustus 2020 is met ingang van maandag 10 augustus een nieuwe noodverordening van kracht in onze regio. Hierin is aantal wijzigingen doorgevoerd. De horeca (inclusief terras) moet net als enkele maanden geleden iedereen vooraf of bij aankomst laten reserveren, de gezondheidscheck uitvoeren, de bezoekers placeren en om de contactgegevens vragen ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook is er een artikel opgenomen waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden kan aanwijzen waar een mondkapjesplicht van toepassing is (voor personen van 13 jaar en ouder). Deze noodverordening gaat in vanaf 10 augustus 2020 en is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Ga verder naar de aangepaste noodverordening


7 augustus 2020
Statement voorzitters VRBZO:
Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Op feestjes en bbq’s, in onze gebedshuizen, bij verenigingen, op kantoor, in de supermarkt of op de camping. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken.

Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle. Denk aan de volle IC's, denk aan al die mensen die tegen het virus gevochten en verloren hebben, denk aan alle beperkingen die we hebben getrotseerd. Wij willen niet terug naar de tijd van voor de versoepeling van de regels. Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca en verzorgingstehuizen weer op slot gaan.

Lees het volledige statement op de website van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).


7 augustus 2020
Persmoment 6 augustus: Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart, is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom steunen we de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

Lees het volledige bericht op Rijksoverheid.nl.


29 juli 2020
Videoboodschap burgemeester Ederveen


20 juli 2020
Op vakantie gaan

Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Gaat u toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Plan uw vakantie, als het kan, buiten de schoolvakanties. Houd u waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (Klachten? Blijf thuis en laat u testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak uw handen). Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze.

Check reisadvies

Heeft u vragen over het land dat u wilt bezoeken en hoelang u daar mag verblijven, check dan het reisadvies  op de website van de Rijksoverheid. Hierop staat het reisadvies per land vermeld: www.nederlandwereldwijd.nl.

Het reisadvies voor de meeste landen is aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s).

Gezondheidsklachten

Houd er rekening mee dat in ieder land beperkende maatregelen zijn. Ontwikkelt u tijdens uw vakantie gezondheidsklachten? Meld u bij een lokale huisartsenpost. Ontwikkelt u bij thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen. Maak een afspraak via 0800-1202.


20 juli 2020
Regeling tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

De regeling tegemoetkoming in de schade geleden door amateursportorganisaties door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) is in de Staatscourant gepubliceerd. Ga verder naar deze zogeheten TASO-regeling. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar.

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

 • de minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
 • de minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

Huurlasten kunnen niet worden meegenomen in de doorlopende lasten en de vereniging mag geen gebruik hebben gemaakt van de TOGS-regeling. 


13 juli 2020
Buitenbad open voor jongeren tot en met 18 jaar

Het buitenbad is in de opstartfase enkel geopend voor jongeren t/m 18 jaar. Jeugd t/m 12 jaar alleen onder begeleiding van 1 of 2 volwassenen. Wanneer de omstandigheden het toelaten, wordt de opening stapsgewijs uitgebreid.


6 juli 2020
Zomervakantie in het buitenland? Check het reisadvies

Vanaf 16 juni is het mogelijk om op vakantie te gaan naar veel landen binnen de Europese Unie (EU) of de Schengenzone. Het reisadvies voor de meeste landen is aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s).

Heeft u vragen over het land dat u wilt bezoeken en hoelang u daar mag verblijven, check dan het reisadvies op de website van de Rijksoverheid. Hierop staat het reisadvies per land vermeld.


6 juli 2020
Burenhulp: De koffie loopt in alle wijken!

Inmiddels zijn de eerste koppen koffie weer geschonken. In verschillende buurthuizen in onze gemeente hebben inwoners elkaar weer persoonlijk opgezocht voor de gezelligheid van de koffieuurtjes. Gelukkig gaan in alle wijken de koffieuurtjes weer van start. Kijk in het schema hieronder voor het koffiemoment in uw wijk!

Dommelen

Elke woensdagochtend van 9.30 - 10.30 uur en van 11-12 uur.
Aanmelden via talentenbank@wedommelen.nl of via WhatsApp/telefoon aan 06-14872397.

Ons Dommels Plèkske, De Belleman
Geenhoven Vanaf 2 juli elke dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur.
Aanmelden: Voor dinsdag en vrijdag bij Daniëlle van Rens: 06-18302236.
Voor donderdag bij Anneke Duits: 06-81935762.
(Moestuin bij) Rode Kruisgebouw
Gegraaf Elke woensdag 18.30-19.30 uur bij mooi weer ‘Koffie op straat’.
Meer info en aanmelden via talentenbank@hetgegraaf.nl.
In de wijk
Kerkakkers Vanaf 6 juli elke eerste en derde maandag van de maand 10.00-11.15 uur. Inloophuis ‘Bij de Paters’, Kardinal de Jongstraat 6
Borkel & Schaft Elke donderdagmiddag 13.30-15.30 uur. Dorpshuis D’n Teut
Hoge Akkers Vanaf 14 juli elke tweede dinsdag van de maand 19.00-20.00 uur.
Aanmelden via talentenbank@hoge-akkers.nl.
Buurthuis ‘t Huukske
Turfberg Vanaf 8 juli elke eerste woensdag van de maand 10.30-11.30 uur. De Turfberg

Meer algemene informatie? Heeft u een hulpvraag? Aanmelden als talent in de wijk?

 • Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.
 • Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neemt u contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl.

6 juli 2020
Films en voorstellingen bij Theater de Hofnar

Theater de Hofnar is ook weer open. Zij zijn begonnen met het vertonen van films en voorstellingen.

Elke week draaien zij meerdere films in de middagen en avonden. Daarnaast programmeren ze een speciaal zomerprogramma met bijzondere voorstellingen.

Goed om dat programma in de gaten te houden vooral als het wat slechter weer is in de zomer. Meer informatie: www.hofnar.nl.


6 juli 2020
Openingstijden zwembad De Wedert

Op 13, 14 en 15 juli is het binnenbad gesloten in verband met groot onderhoud. Daarna gelden de volgende tijden, op reservering (telefoonnummer 040-2083555).

 • Maandag: 10.00-11.00 uur
 • Dinsdag t/m vrijdag: 07.00-08.00 uur en 08.30-09.30 uur en 10.00-11.00 uur
 • Maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagavond van 21.00-22.00 uur
 • Zaterdag: 09.00-10.00 uur en 10.30-11.30 uur
 • Zondag: 09.00-10.00 uur en 10.30-11.30 uur

Het buitenbad is, bij mooi weer (20 graden en droog), dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur.

Je kunt reserveren door een kaartje te kopen via de webshop: https://webshopzwembaddewedert.recreatex.be.

Als het buitenbad gesloten is, dan is het binnenbad ’s middags geopend van 14.00-16.00 uur (kindermiddag). Het binnenbad is telefonisch te reserveren op maandag-, en woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. En op vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur.


2 juli
1,5 meter afstand mag worden losgelaten tijdens sport vanaf 1 juli

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben vanaf 1 juli. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.


2 juli
Opening sportkantines en binnensport vanaf 1 juli

Voor de heropening van sportkantines, binnensport en het gebruik van kleedruimtes gelden aanvullende maatregelen die zijn vastgelegd in het afwegingskader sport van het RIVM. Hieronder vallen onder andere de algemene hygiëneregels, maatregelen rondom het desinfecteren van sportmaterialen en het goed ventileren van binnenruimtes. Deze maatregelen zijn vertaald in de protocollen per tak van sport en dienen door de sportaanbieder en/of exploitant te worden gevolgd om sporters weer veilig en verantwoord te kunnen ontvangen. Voor sportkantines geldt daarbij dat zij aan alle voorwaarden, die ook gelden voor de horeca conform de aanwijzing en noodverordeningen, dienen te voldoen:

Protocol Horeca

Protocol Verantwoord Sporten


1 juli 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 15 juli van kracht

Woensdag 1 juli 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuwe noodverordening ondertekend. De nieuwe noodverordening vindt u op de website van de Veiligheidsregio. We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte. In de noodverordening leest u wat de regels zijn per 15 juli 2020. Meer informatie over de algemene regels in eenvoudige taal vindt u op de website van Rijksoverheid


29 juni 2020
Buitenbad de Wedert opent op woensdag 1 juli voor jeugd tot en met 12 jaar

Ga verder naar het bericht in het informatieloket sport


29 juni 2020
Te voet over de weekmarkt

U bent elke donderdag van harte welkom op de weekmarkt. Als u met de fiets komt, houd er dan rekening mee dat het marktgebied een voetgangersgebied is. Daar mag u dus niet fietsen. Dus stap af, houd uw fiets aan de hand of zet hem in de fietsenstalling aan de westzijde van de markt (ter hoogte van de Rabobank).

Komt u van de andere kant, dan kunt u uw fiets op het Hofnarplein zetten, of bij de Nicolaaskerk. Zet uw fiets niet bij de afzethekken op de Eindhovenseweg/ Leenderweg bij ‘t Weerderhuys. Want bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten daar een ingang/ doorgang hebben.

Wilt u oversteken over de weekmarkt, kies er dan voor om te lopen of fiets om via de straten rondom de weekmarkt. Samen houden we het veilig voor iedereen.

Bedankt alvast namens uw medebezoekers en de kooplieden!


24 juni 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 24 juni van kracht

Ga verder naar de nieuwe noodverordening

Woensdag 24 juni 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuwe noodverordening ondertekent. In deze noodverordening is een passage over luchthavens opgenomen. De versoepelingen die tijdens de persconferentie woensdag 24 juni 2020 zijn aangekondigd zijn niet opgenomen in deze noodverordening. Deze worden onderdeel van een nieuwe noodverordening, die wij in de loop van week 27 ontvangen.


25 juni 2020
We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus

1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

Meer informatie over de algemene regels


22 juni 2020
Omkleed- en douchegelegenheden mogen weer gebruikt worden

Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden, inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken, is per 15 juni komen te vervallen.

Voorwaarde voor gebruik is dat de richtlijnen vanuit het RIVM worden opgevolgd, hierbij dient rekening gehouden te worden met dagelijkse reiniging van de kleedkamers. Het gebruik hoeft, los van reguliere gebruiksafspraken, niet te worden afgestemd met de gemeente Valkenswaard.


22 juni 2020
Het coronavirus en de horeca

Sinds 1 juni zijn de terrassen weer open. En mogen cafés en restaurants binnen maximaal 30 gasten ontvangen, op basis van reservering en na een checkgesprek.

In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden, behalve mensen die behoren tot een huishouden, en heeft iedereen een zitplaats. Als de situatie het toelaat, wordt het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd naar 100.

Horecabezoekers houden zich aan de maatregelen

Bezoekers aan de horeca in Valkenswaard houden zich hier goed aan. Zo blijkt uit de eerste globale indrukken.

Wethouder Geldens: “Het is natuurlijk een opgave om die 1,5 meter aan te houden. Maar hier in Valkenswaard houdt iedereen er goed rekening mee.” Veel restaurants en cafés hebben aanvullende (hygiëne)regels. Geldens: “Bezoekers volgen die aanwijzingen van het personeel ook prima op. Dat blijkt uit de eerste indrukken.”

Bezoekers en (horeca)ondernemers samen

Op het terras geldt geen maximum aantal bezoekers, wel moet altijd de 1,5 meter afstand toegepast worden, tenzij je behoort tot hetzelfde huishouden. Reserveren van een tafel op het terras buiten is niet verplicht.

Geldens: “Met het mooie weer van de laatste tijd merken we dat de terrassen ook weer wat gevulder worden. En dat is mooi.”

Rekening houden met elkaar

Bezoekers aan de horeca blijven rekening houden met de maatregelen, ook tot in de late uurtjes.

Geldens: “Je wilt toch niet dat een horecaondernemer een boete krijgt omdat iemand zich niet aan die 1,5 meter houdt? We helpen elkaar hier in Valkenswaard om het gezellig te houden. Bezoekers aan een restaurant of café hebben oog voor elkaar en voor de (horeca)ondernemers. Want alleen samen krijgen we het onder controle.”

Bezoekers uit België

Inmiddels zijn ook de Coronamaatregelen in België aangepast.

Geldens: “Onze zuiderburen zullen onze gemeente zeer zeker weer gaan bezoeken.” Tussen landen onderling verschillen de regels. Geldens: “Mocht het nodig zijn, attendeer onze Belgische bezoekers op de maatregelen die hier gelden. Het zal best even wennen zijn voor hen omdat hier weer andere regels gelden. Maar hier in Valkenswaard hebben we begrip voor elkaar en houden we daar rekening mee. Dus dat gaat helemaal goed komen.”


22 juni 2020
Burenhulp: eerste koppen koffie weer uitgeschonken!

De wekelijkse ontmoetingsmomenten zijn in een aantal wijk-/ dorpshuizen weer opgestart. Uiteraard nemen de deelnemers hierbij de richtlijnen in acht, waaronder natuurlijk die belangrijke 1,5 meter! Ook in dorpshuis d’n Teut in Borkel en Schaft is de wekelijkse ‘huiskamer’ weer gezellig als vanouds. In Borkel en Schaft vindt deze vorm van ontmoeting van bewoners iedere donderdagmiddag van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur plaats.

Wilt u meer weten? Of deelnemen en al eens vast een kijkje komen nemen? Loop gerust eens binnen! In andere wijken in Valkenswaard en Dommelen worden ook dergelijke bijeenkomsten georganiseerd, wel allemaal op verschillende dagen en tijden.

Meer informatie over dit soort ‘huiskamers’, koffieochtenden en ontmoetingsmomenten in de wijk? Neem contact op met de wijkcommissie of het burenhulpprogramma in uw wijk!

 • Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.
 • Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neemt u contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl.

Op de websites en sociale media van de verschillende wijkcommissies vindt u uiteraard nog veel meer informatie.


18 juni 2020
Precariobelasting 2020

Ga verder naar precariobelasting besluit heffingsambtenaar 2020


15 juni 2020
Zwembad de Wedert 22 juni open voor vrij zwemmen

Vanaf maandag 22 juni gaat het binnenzwembad van de Wedert weer open voor mensen die vrij willen zwemmen.

Lees meer in het informatieloket sport


15 juni 2020
Zomervakantie 2020: wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Kijk voor het actuele reisadvies op www.nederlandwereldwijd.nl of volg @247BZ op Twitter.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

 • volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen;
 • het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto;
 • niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Op de hoogte via Reisapp van Buitenlandse Zaken

Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens aan andere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen van de bestemming.

Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op. Ken de regels in het land van bestemming, sluit een goede reisverzekering af en zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de gratis Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen. En met de Reisapp heeft u bovendien met één druk op de knop contact met het 24/7 BZ contactcenter.


15 juni 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 15 juni van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 15 juni van kracht is.


15 juni 2020
Volg actuele informatie

Op de hoogte blijven van actuele informatie over Coronamaatregelen? Wij plaatsen info op deze webpagina, op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount.

Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Met vragen kunt ook bellen naar het publieksnummer 0800-1351. (tussen 08.00 en 20.00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 2051351.


11 juni 2020
Bowlen, darten en biljarten weer toegestaan

Deze week is besloten dat we weer mogen bowlen, darten en biljarten.  Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 1. In inrichtingen wordt bowlen, darten en biljarten toegestaan.
 2. Activiteiten in competitieverband zijn niet toegestaan.
 3. Per spel mag één persoon actief zijn. De anderen moeten aan een tafel of aan de bar zitten.

En voor de inrichtingen blijft gelden dat maximaal 30 gasten aanwezig mogen zijn, die vooraf moeten reserveren en 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Uiteraard moeten ook alle andere bepalingen uit de noodwet en de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid worden nageleefd.


9 juni 2020
Sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken weer open vanaf 15 juni

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open. Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.

Kijk voor meer informatie in de veelgestelde vragen op de site van de overheid


8 juni 2020
Groot respect voor mantelzorgers

Sinds het begin van de Coronacrisis horen en zien we veel over de enorme inzet van de ‘helden in de zorg’. Die aandacht is dik verdiend en de complimenten óók.

Naast deze professionals, wil ik hier graag nóg een groep mensen in de schijnwerpers zetten: de mantelzorgers in onze gemeente. De mensen die elke dag in touw zijn om intensieve zorg te leveren aan hun partner, ouder(s), kind, of vriend. Want u als mantelzorgers, bent hier niet voor opgeleid, maar kreeg op enig moment te maken met een dierbare die hulp nodig had. En u bent toen ‘gewoon’ die hulp gaan bieden. Dat doet u, naast uw baan, een gezin met kinderen, of andere drukke bezigheden. Vaak voor langere tijd, soms jaren aan een stuk.

Graag noem ik in dit bericht ook even de jonge mantelzorgers (t/m 24 jaar), die zorgen voor een zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. En die dat proberen te combineren met school, vrienden en hobby’s. 

Ik wil jullie allemaal uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie enorme toewijding aan anderen! Zonder jullie zouden we het absoluut niet redden met de zorg, zeker niet in deze moeilijke tijden. De Coronacrisis maakte jullie taak vaak nóg pittiger: het is veel lastiger om ‘hulptroepen’ in huis te laten komen, thuiszorg en dagbesteding werden tijdelijk minder, of konden helemaal niet doorgaan.

Misschien maakt u zich zorgen over de hele situatie. Weet dan dat u er niet alleen voor staat. Vanuit de gemeente hebben wij een steunpunt voor mantelzorgers in Valkenswaard. Dat is Mantelzorg Verlicht, een onderdeel van de GGD Brabant Zuidoost.

Op deze pagina vindt u meer informatie over dit steunpunt en wat het voor u kan betekenen. Ik roep u op: maak gebruik van de ondersteuning door Mantelzorg Verlicht en bel of mail ze. Dat kan óók voor een luisterend oor, of gewoon een praatje. De medewerkers helpen u graag om als mantelzorger óók goed voor uzelf te zorgen.

Nogmaals dank voor uw inzet zeker ook in deze moeilijke tijden.

Hartelijke groet,

Mieke Theus, wethouder zorg en welzijn


8 juni 2020
Steunpunt Mantelzorg Verlicht

Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht biedt sinds begin 2018 mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers in de gemeente Valkenswaard. Mantelzorgondersteuning is vooral gericht op mensen die langdurig en intensief voor een naaste zorgen. Het steunpunt Mantelzorg Verlicht Valkenswaard is onderdeel van de GGD Brabant Zuidoost en heeft veel ervaring met het ondersteunen van mantelzorgers.

U kunt u daar terecht met vragen en problemen en krijgt deskundige ondersteuning en advies. Heeft u een vraag, dan helpen we u graag verder. Wij zijn telefonisch elke werkdag te bereiken op nummer 088 0031 168. Heeft u liever een persoonlijk gesprek dan komen we zo mogelijk bij u thuis op bezoek. In deze tijd houden we ons daarbij natuurlijk aan de Coronamaatregelen. U kunt ons ook mailen via info@mantelzorgverlicht.nl.

Websites voor mantelzorgers van alle leeftijden

We hebben een speciale website voor mantelzorgers in Valkenswaard: www.mantelzorg-valkenswaard.nl. Op deze site vindt u veel informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning en een agenda met een overzicht van alle activiteiten die er voor mantelzorgers in de regio worden georganiseerd.

Speciaal voor jonge mantelzorgers (t/m 24 jaar) zijn informatie, filmpjes en tips te vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, www.mantelzorg.nl, bij de campagne ‘Deel je zorg’.

Nog niet geregistreerd? Meld u aan!

Door u als mantelzorger in te schrijven bij het steunpunt kunnen we u goed op de hoogte houden van informatie over verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Ook ontvangt u drie maal per jaar M-nieuws, de nieuwsbrief voor mantelzorgers. In M-nieuws worden thema’s behandeld, staan interviews en vindt u interessante activiteiten die de komende periode plaatsvinden.

In deze Coronatijd houden we mantelzorgers zoveel mogelijk op de hoogte via ons nieuwe informatiebulletin Ruggensteun. Als u zich inschrijft als mantelzorger kunt u het rechtstreeks in de mail ontvangen. De informatiebulletins zijn ook te vinden op de website.

Contactgegevens

Steunpunt Mantelzorg Verlicht Valkenswaard
T: 088 0031 168
E: info@mantelzorgverlicht.nl
W: www.mantelzorg-valkenswaard.nl
Antwoordnummer 10422
5600 VB  Eindhoven

Bereikbaar: iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.


8 juni 2020
Burenhulp: ontmoeten kan weer!

Langzaam is weer steeds meer mogelijk! Sinds 1 juni zijn de Coronamaatregelen versoepeld en mogen ook de buurt- en dorpshuizen weer open. Voordat dit echt kan gebeuren, moeten ook daar de ruimtes “corona-proof” zijn. De verschillende wijkcommissies, burenhulpprogramma’s en buurt- en dorpshuizen zijn druk bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen! We willen graag weer bij elkaar komen tijdens de koffie-uurtjes in de wijken!

Let op: in de buurt- en dorpshuizen mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen. De organisatie heeft dan ook altijd het recht om mensen te weigeren als dit het maximum overstijgt. Verder vragen we iedereen om de regels van het RIVM in acht te houden en de aanwijzingen van de organisatie altijd op te volgen. Dan is eenieder welkom op de volgende koffie-uurtjes.

Dommelen Vanaf 24 juni elke woensdagochtend 10.00-11.00 uur Ons Dommels Plèkske, De Belleman
Geenhoven Houd de site en facebook van de wijkcommissie in de gaten! (Moestuin bij) Rode Kruisgebouw
Gegraaf Vanaf september mogelijkheden. Houd de site en facebook van de wijkcommissie in de gaten! De Hijskraan
Kerkakkers Vooralsnog geen mogelijkheden
Borkel & Schaft Vanaf 4 juni elke donderdagmiddag 13.30-15.30 uur Dorpshuis D’n Teut
Hoge Akkers Vanaf juli mogelijkheden. Houd de site en facebook van de wijkcommissie in de gaten! Buurthuis ‘t Huukske
Turfberg Houd de site, facebook  en nieuwsbrief van de wijkcommissie in de gaten! De Turfberg


4 juni 2020
Tijdelijk rijden met verlopen rijbewijs

Door de maatregelen rondom corona lukt het niet altijd om het rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen -tijdelijk- langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.

Lees het volledige bericht


4 juni 2020
Burgemeester Ederveen: Alleen wordt weer iets meer samen


3 juni
Kabinet volgt advies: besmette nertsenbedrijven ruimen

De met COVID-19 besmette nertsenbedrijven zullen vanaf komende vrijdag geruimd worden. Het gaat inmiddels om 7 besmette bedrijven op 9 locaties. Ook het bedrijf in Venray is besmet. Dit besluit hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z).

Lees hier het volledige bericht


3 juni 2020
Basisscholen en reizen in Europa

Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school. Dit kan weer omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen enkele belemmering is om niet volledig naar school te gaan.  Lees meer over dit onderzoek op de site van het RIVM

Vanaf 15 juni mag u weer reizen naar een aantal Europese landen

Vakantie in eigen land kan sowieso. Wie op reis gaat naar het buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden.

 • Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op.
 • Ken de regels in het land van bestemming,
 • Sluit een goede reisverzekering af
 • Zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen.
 • Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.
 • Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
 • Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies.

Bekijk de veelgestelde vragen over reizen en op vakantie gaan. 

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken.


2 juni 2020
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Vanwege de Coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen geopend op afspraak. Sinds dinsdag 2 juni zijn de openingstijden wel weer wat verruimd. Ze zijn nu als volgt:

 • maandag: 08.15-17.00 uur
 • dinsdag: 08.15-17.00 uur
 • woensdag: 08.15-17.00 uur
 • donderdag: 08.15-17.00 uur
 • vrijdag: 08.15-12.30 uur

U kunt telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444 (bereikbaar op de normale openingstijden). U kunt ook veel online regelen.


2 juni 2020 
CMD: Individuele lessen weer van start

Sinds dinsdag 2 juni zijn ook de individuele muzieklessen bij het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) weer gestart in Cultuurcentrum De Hofnar. Alle cursisten hebben een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de maatregelen die noodzakelijk zijn om de individuele les weer veilig te kunnen volgen.

Voor vragen is de administratie bereikbaar via cmd@valkenswaard.nl of telefonisch via (040) 2083591. De balie van het CMD blijft nog gesloten.

Ga verder naar de website van het CMD


2 juni 2020
Geen ritten ANWB AutoMaatje tot 1 juli

In verband met de landelijke Coronamaatregelen mogen er geen ritten worden verzorgd via het project ANWB AutoMaatje Valkenswaard. Bij AutoMaatje vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten tegen een kleine onkostenvergoeding.

Om de deelnemers en (vrijwillige) chauffeurs optimaal tegen het coronavirus te beschermen, besloot de ANWB dit voorjaar dat in elk geval tot 1 juni geen ritten worden uitgevoerd. Op dit moment geldt nog steeds de afspraak dat mensen in eigen vervoermiddelen áltijd 1,5 meter afstand moeten houden, als ze niet tot één huishouden behoren. Daarom heeft de ANWB besloten om in elk geval tot 1 juli geen ritten te laten uitvoeren.

Heeft u vragen over AutoMaatje Valkenswaard? Bel dan het algemene nummer van Cordaad Welzijn (040) 2533443 of stuur een mailbericht naar automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl.


2 juni 2020
Burenhulp: samen genieten van een goed boek!

“Al ruim vóór de Coronatijd zijn ongeveer tien vrijwilligers van de wijkcommissie Kerkakkers met het project Burenhulp begonnen. Ze hebben toen ontdekt dat er al van veel burenhulp sprake was in de wijk,” vertelt Frits Hendriks, één van de vrijwilligers. Hij is blij dat op deze manier veel wijkbewoners geholpen kunnen worden, ook nu.

Nu Frits met pensioen is, heeft hij de tijd en ruimte om anderen te ondersteunen. “Dat varieert van enkele keren boodschappen meebrengen voor enkele buren, het zoeken naar een verdwenen kliko en het afvoeren van tuinafval, tot het vervangen van een lekkende douchekraan bij een alleenstaande oudere bewoonster in de wijk.” Naast de opgeschaalde burenhulp gaan de normale activiteiten voor de wijkcommissie voor Frits ook zoveel mogelijk door, zoals het bijvullen en opruimen van de beide “buurtbieb” boeken- en speelgoedkasten in de wijk. Het lezen van een goed boek is ook een idee om deze tijd van veel thuis zijn goed te besteden. Kijk eens in de buurtbiebs voor het nieuwste pareltje! Samen blijven we zorgen voor elkaar!

Heeft u een vraag of wilt u zich als vrijwilliger inzetten in de wijk? Aanmelden kan bij het burenhulpprogramma in uw wijk!

 • Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.
 • Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neemt u contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl.

2 juni 2020
Maatregelen bij nertsenbedrijven

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van 28 mei de maatregelen voor nertsenbedrijven aangescherpt. Ze gelden voor alle nertsenbedrijven in Nederland, dus niet alleen voor met Covid-19 besmette bedrijven.

De maatregelen zijn:

 • een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen,
 • een hygiëneprotocol voor bezoekers en vervoermiddelen,
 • een bezoekersverbod voor de stal (beperking van personen, die de gebouwen met de nertsen mogen betreden),
 • de verplichting dat nertsenhouders er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat andere dieren (honden, katten en fretten) het bedrijf niet verlaten en niet kunnen binnenkomen.

Kamerbrief over landelijke maatregelen op nertsenbedrijven

Regeling Minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit - wijziging maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen


1 juni 2020
0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

Alleen getest bij klachten

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Lees het volledige bericht op rijksoverheid.nl


29 mei 2020
Persmoment 27 mei: actuele routekaart coronamaatregelen

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Lees hier het volledige bericht naar aanleiding van het persmoment op 27 mei


28 mei 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 1 juni, 12.00 uur van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 1 juni 12.00 uur van kracht is.

Noodverordening COVID-19 VRBZO vanaf 1 juni 12.00 uur

Noodverordening COVID-19 VRBZO tot 1 juni 12.00 uur

Heeft u vragen over de maatregelen die zijn ingesteld om het coronavirus in te perken? Kijk dan op Rijksoverheid.nl of bel met het informatienummer 0800-1351.


28 mei 2020
Horeca beperkt open vanaf 1 juni

Op 19 mei maakte het kabinet een aantal aanpassingen bekend op het coronabestrijdingsbeleid. De regering voert beperkte versoepelingen door voor de horeca. Zo mogen – onder voorwaarden - de terrassen weer open per 1 juni en zijn ook binnen in café ’s en restaurants weer maximaal 30 bezoekers tegelijk welkom (medewerkers niet meegerekend). In de loop van de komende periode worden verdere versoepelingen verwacht, als de ontwikkelingen rondom de coronapandemie dat toelaten.

Terrassen

Op de terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. De afstandsregel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.
Net als in de publieke ruimte, vindt handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen. Een situatie waarbij twee personen aan een tafel niet de 1,5 meter aanhouden, wordt daarmee gedoogd. Maar de opstelling van tafels en stoelen moet wél zo zijn dat een tweetal de 1,5 meter maatregel wel in acht kan nemen als zij dat wenst.

In Valkenswaard heeft een aantal horeca-ondernemers aangegeven dat ze graag een grotere oppervlakte willen voor het opstellen van hun terras. Horecaondernemers kunnen hiervoor een vergunningsaanvraag indienen bij de gemeente. Een aantal van hen heeft dat al gedaan. De gemeente denkt daar graag in mee hoe we dat mogelijk kunnen maken. Daarbij vormen natuurlijk de landelijke en regionale voorschriften en het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland, het uitgangspunt.

Regels voor rookruimte

Per 1 april 2020 werd het verbod op rookruimten in de horeca van kracht. De invoering van dat verbod verliep eigenlijk geruisloos, omdat de horecazaken vanwege de Coronacrisis gesloten waren. Maar het betekent wel, dat horecabedrijven – als ze per 1 juni beperkt open gaan – binnen geen rookruimte meer mogen hebben. Rokers zijn dan dus aangewezen op de openbare ruimte.

Inzet van sfeerbeheerders

Net als bij de weekmarkt, zullen in Valkenswaard bij de heropening van de horeca zogeheten ‘sfeerbeheerders’ ingezet worden om alles in goede banen te leiden. Zo nodig spreken zij bezoekers en ondernemers aan op de regels. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. Mocht u vragen hebben, zij helpen u graag verder.


28 mei 2020
Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Lees hier het volledige bericht


25 mei 2020
Doe gratis mee met Valkenswaardse Sportverenigingen!

Lees het bericht in het informatieloket sport


25 mei 2020
Burenhulp waardevol voor hulpvragers én vrijwilligers!

Natuurlijk denken we bij burenhulp vooral aan de voordelen die het heeft voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Voor hen doen we het allemaal. Deze corona-tijd heeft ons ook nog duidelijker gemaakt dat het mes aan twee kanten snijdt. Ook voor mensen die hulp bieden als vrijwilliger is het een welkome aanvulling op de dagelijkse routine.

Zo boden de Soepcentrales in Dommelen en Turfberg natuurlijk heerlijke soep aan bewoners, maar is het voor de vrijwillige koks ook een fijne invulling van hun vrijdag. Bovendien vraagt zo’n actie niet alleen vrijwilligers om te koken, maar ook allerlei mensen die de logistieke operatie verzorgen. Er komt veel meer bij kijken, dan je in eerste instantie zou denken. Dat maakt dat burenhulp voor hulpvragers heel waardevol is, maar ook net zo waardevol voor de vrijwilligers. En hoewel initiatieven als de Soepcentrale in de Turfberg op z’n eind zijn gelopen nu de regels versoepeld worden, blijven de burenhulpprogramma’s actief. (De Soepcentrale in Dommelen gaat nog wel door.) Zo blijven zij inwoners en vrijwilligers helpen op alle mogelijke manieren. Aanmelden als vrijwilliger kan dus nog steeds en blijft ook na de corona-tijd kunnen. We kunnen iedereen gebruiken, want iedereen heeft talent! Samen blijven we zorgen voor elkaar!

Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neemt u contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl.


25 mei 2020
Weekmarkt op 28 mei

Na een succesvolle proef met uitbreiding van de weekmarkt met ‘non-food’ kramen in de afgelopen weken, gaat de markt in Valkenswaard de komende tijd op deze manier door. Hierbij blijven de bekende (hygiëne)maatregelen van kracht.

Inrichting marktterrein en verkeersmaatregelen

Op 28 mei geldt vanaf 06.00 tot 19.00 uur een afsluiting van de N69 (Eindhovenseweg/ Luikerweg) vanaf de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising met de Dommelseweg.

Om 1.5 meter afstand te kunnen houden, is het marktterrein vergroot. De kramen staan op het marktplein en ook op het gedeelte van de Luikerweg, tussen de Markt en de kruising met de Dommelseweg. Daarnaast staan kramen op de Leenderweg tussen de Eindhovenseweg en de Bakkerstraat.

Het kruispunt Leenderweg - Eindhovenseweg - Waalreseweg wordt 28 mei dus deels afgesloten. Alleen verkeer komend vanuit de Waalreseweg, kan linksaf richting Eindhoven(seweg) en andersom.

In verband met de wegafsluiting kan vervoerder Bravo op deze donderdag van 06.00 tot 19.00 uur de bushaltes aan de Markt niet gebruiken. Kijk voor informatie over de omleidingsroute op www.bravo.info.

Aanvullende maatregelen

Zoals aangegeven blijven de (hygiëne)maatregelen van kracht. Naast het 1.5 meter afstand houden van elkaar, geldt dat weekmarktbezoek in deze tijd geen uitje is. Kom dus alleen naar de markt en blijf er zo kort mogelijk. Als het druk is, kom dan op een later tijdstip terug. Fietsen of andere voertuigen mag u niet (aan de hand) meenemen op het marktterrein, omdat zij teveel ruimte innemen. Etenswaren moeten mee naar huis worden genomen en mag u dus niet ter plaatse opeten. Bezoekers wordt ook gevraagd om contactloos te betalen.

Indien er zich toch ongewenste situaties voordoen, dan kunnen er delen van het marktterrein (tijdelijk) afgesloten worden. Ook kan de markt beëindigd worden als blijkt dat het te druk wordt, of mensen zich niet aan de maatregelen houden.

Sfeerbeheerders

Om de markt in goede banen te leiden en zo nodig kooplieden en bezoekers aan te spreken op de regels, worden zogeheten ‘sfeerbeheerders’ ingezet. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. Mocht u vragen hebben, zij helpen u graag verder.


20 mei 2020
Persbericht LNV:  Nieuwe onderzoeksresultaten Covid-19 bij nertsenbedrijven

Volgens het RIVM is de kans dat mensen buiten de stal ook besmet kunnen worden door de dieren ’verwaarloosbaar’. Gisteren is wel bekend gemaakt dat er een sterk vermoeden is dat één van de medewerkers besmet is geraakt door de dieren. Minister Schouten neemt daarom een aantal maatregelen. Zo worden alle nertsenbedrijven in Nederland nu onderzocht op de aanwezigheid van het virus. Deelname daaraan was vrijwillig, maar wordt nu verplicht. Schouten laat ook onderzoek doen naar het verloop van het virus op de bedrijven.  

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeerde de Tweede Kamer en de media met de volgende documenten:

Mocht u vragen hebben, lees dan de Q&A


19 mei
Corona-aanpak: de volgende stap

Lees hier het bericht naar aanleiding van de persconferentie op 19 mei 2020 

Basisregels voor iedereen


18 mei 2020
Boodschap van het college

Beste inwoners,

We hebben ons met z’n allen sinds maart goed aan de beperkende Corona-maatregelen gehouden. En gelukkig met resultaat! In deze overgangsfase - tot 1 september 2020 - is het advies ‘vermijd drukte’ in de plaats gekomen van ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Om een tweede Coronagolf te voorkomen, zullen we wél voorzichtig moeten blijven en ons aan de (hygiëne)regels moeten houden, totdat er een goed werkend vaccin beschikbaar is.

Ga verder naar de boodschap


18 mei 2020
Beantwoording vragen

Veel inwoners, organisaties, instellingen en verenigingen hebben vragen over de noodverordeningen, richtlijnen en maatregelen die zijn genomen. De vragen komen op allerlei manieren bij de gemeente binnen - via de balie, e-mail, WhatsApp, Facebook, Twitter, telefoon, pers, op straat, etc..  Dat is natuurlijk begrijpelijk, want het is ook een spannende tijd die van ons allemaal aanpassingen vraagt.

De gemeente doet er alles aan om de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en om de dienstverlening op dezelfde voet door te laten gaan. Maar door de crisis kan het voorkomen dat de beantwoording van vragen soms wat langer op zich laat wachten. Op basis van de ontwikkelingen en de landelijke richtlijnen prioriteren we de vragen. Het zou dus kunnen zijn dat het iets langer duurt voordat een vraag die u gesteld heeft, wordt beantwoord.

Wij vragen uw begrip daarvoor.


18 mei 2020
Binnenzwembad De Wedert opent op zaterdag 23 mei voor zwemverenigingen

Tijdens de laatste persconferentie op 6 mei is onder andere duidelijk geworden dat de zwembaden onder zeer strikte voorwaarden weer open mogen. Tijdens dezelfde persconferentie is bij herhaling benadrukt hoe belangrijk het is om ons aan de regels te houden zodat voorkomen kan worden dat maatregelen teruggedraaid moeten worden. Uiteraard willen we graag zo snel mogelijk maar liefst ook zo lang mogelijk genieten van ons zwembad.

Wethouder Theo Geldens van sport: “We hebben het zwembad nu zo ingericht dat we ons kunnen houden aan de regels. We zijn erg  blij dat  we de zwemverenigingen weer veilig en verantwoord binnen kunnen  laten zwemmen. Let op het zogenaamde vrij zwemmen dan dus nog niet. De omvang van het zwembad en de inrichting ervan bieden op dit moment geen mogelijkheid om verantwoord vrij zwemmen toe te laten. Wij begrijpen hoezeer ook onze vrij zwemmers verlangen naar een heerlijke plons in het water maar de zorg voor een veilige en gezonde omgeving staan voorop.  Zodra de mogelijkheid er wel weer is, zullen wij u zeker informeren.”

Buitenbad blijft voorlopig gesloten

Voor het buitenbad is het een hele  uitdaging om een verantwoorde omgeving te kunnen creëren.

Wethouder Geldens: “We zouden onze inwoners en zeker de jongeren en jonge gezinnen zo verschrikkelijk graag de mogelijkheid willen bieden om te genieten van ons geweldige buitenbad met fantastische ligweide maar helaas het kan nog niet. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden om onder zeer strikte voorwaarden later in het jaar alsnog open te gaan.  We richten ons nu op een eventuele beperkte openstelling vanaf half juli aan het begin van de vakantieperiode maar of het ook gaat lukken dat is echt nog even afwachten.
Ik wens de verenigingen alvast veel zwemplezier respecteer de regels en geniet met volle teugen.”


18 mei 2020
Weekmarkt op 21 mei (Hemelvaartsdag)

Na een succesvolle proef met uitbreiding van de weekmarkt met ‘non-food’ kramen op 7 en 14 mei, gaat de markt in Valkenswaard de komende tijd op deze manier door. Hierbij blijven de bekende (hygiëne)maatregelen van kracht.

Inrichting marktterrein en verkeersmaatregelen

Op 21 mei geldt vanaf 06.00 tot 19.00 uur een afsluiting van de N69 (Eindhovenseweg/ Luikerweg) vanaf de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising met de Dommelseweg.

Om 1.5 meter afstand te kunnen houden, is het marktterrein vergroot. De kramen staan op het marktplein en ook op het gedeelte van de Luikerweg, tussen de Markt en de kruising met de Dommelseweg. Daarnaast staan kramen op de Leenderweg tussen de Eindhovenseweg en de Bakkerstraat.
Het kruispunt Leenderweg - Eindhovenseweg - Waalreseweg wordt 21 mei dus deels afgesloten. Alleen verkeer komend vanuit de Waalreseweg, kan linksaf richting Eindhoven(seweg) en andersom.

In verband met de wegafsluiting kan vervoerder Bravo op deze donderdag van 06.00 tot 19.00 uur de bushaltes aan de Markt niet gebruiken. Kijk voor informatie over de omleidingsroute op www.bravo.info.

Aanvullende maatregelen

Zoals aangegeven blijven de (hygiëne)maatregelen van kracht. Naast het 1.5 meter afstand houden van elkaar, geldt dat weekmarktbezoek in deze tijd geen uitje is. Kom dus alleen naar de markt en blijf er zo kort mogelijk. Als het druk is, kom dan op een later tijdstip terug. Fietsen of andere voertuigen mag u niet (aan de hand) meenemen op het marktterrein, omdat zij teveel ruimte innemen. Etenswaren moeten mee naar huis worden genomen en mag u dus niet ter plaatse opeten. Bezoekers wordt ook gevraagd om contactloos te betalen.

Indien er zich toch ongewenste situaties voordoen, dan kunnen er delen van het marktterrein (tijdelijk) afgesloten worden. Ook kan de markt beëindigd worden als blijkt dat het te druk wordt, of mensen zich niet aan de maatregelen houden.

Sfeerbeheerders

Om de markt in goede banen te leiden en zo nodig kooplieden en bezoekers aan te spreken op de regels, worden zogeheten ‘sfeerbeheerders’ ingezet. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. Mocht u vragen hebben, zij helpen u graag verder.


18 mei 2020
Burenhulp: Redden jouw buren het wel?

“Een alleenwonende man op leeftijd, erg op zichzelf. Hij zal zich wel redden, denken we, want anders vraagt hij het wel. Er komt hulp aan huis, dus dat is ook een geruststelling. Ondertussen is deze man alleen en angstig voor wat er buiten allemaal aan de hand is.” Sociaal wijkondersteuner in het Gegraaf Ine Schutjes kwam gelukkig via via in contact met deze inwoner. Ook hij is geholpen met de steun die de burenhulpprogramma’s in alle wijken van onze gemeente kunnen bieden.

De burenhulpprogramma’s hebben al verschillende contacten in de wijken met andere zorg verlenende instanties en bijvoorbeeld Woningbelang. Daarmee verlagen we de drempel voor iedereen om hulp te vragen, maar helaas bereiken we nog niet iedereen. Er zullen altijd mensen zijn die niet om hulp durven te vragen. Dus bel eens aan bij de buren. Redden ze het in deze tijd? Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Via onze professionals vinden we samen altijd een oplossing, wat de hulpvraag ook is. Samen zorgen we voor elkaar!

Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neemt u contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl.


18 mei 2020
Wees alert op (cyber)criminaliteit!

In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn.

De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbeltrucs en onbetrouwbare cybertesten. Deze onderwerpen bespreken we in korte artikelen op deze gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad en op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Hieronder de vijfde en laatste aflevering van de serie: wees alert op (cyber)criminaliteit!

Wat te doen tegen onbetrouwbare coronatesten?

Er worden door criminelen Corona-testen verkocht die onbetrouwbaar zijn of zelfs helemaal niet werken. Kom niet in de verleiding zo’n test te kopen en op de uitkomst te vertrouwen. Uitgaan van een foutieve uitkomst van zo’n test kan levensgevaarlijke consequenties hebben voor uzelf en de mensen in uw directie omgeving.

Ook is er grote vraag naar bepaalde goederen, beschermende kleding en farmaceutische producten zoals handgels en medicinale alcohol. Cybercriminelen en oplichters maken hier gebruik van door dit soort producten online aan te bieden voor exorbitante prijzen, terwijl goederen niet worden geleverd of niet voldoen aan de vereiste kwaliteit. Koop dit soort producten alleen via bekende en vertrouwde kanalen. En wacht met de aanschaf als de producten tijdelijk niet leverbaar zijn.

Meer lezen over (cyber)criminaliteit? Ga dan naar veiliginternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en Platform voor de Informatie Samenleving).


16 mei 2020
Video’s

In deze videoboodschap opgenomen op 14 mei 2020 lichten burgemeester Ederveen en de wethouders Theus en Geldens de actuele ontwikkelingen toe rondom het Coronavirus in Valkenswaard, gericht op zorg, onderwijs, sport, cultuur en economie.

Ga verder naar de film van de VOS

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard komen met nieuws voor ondernemers, sporters en inwoners.
Verruiming RIVM maatregelen maar… “blijf de regels in acht nemen anders zitten we straks met een nieuwe Coronagolf”!

Ga verder naar de film van Centrum TV Valkenswaard


11 mei 2020
Nieuwe noodverordening

In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt die vanaf vandaag (11 mei) gelden. In deze noodverordening (inclusief de toelichting) leest u onder andere wat (landelijk) de huidige regels zijn rondom scholen en kinderopvanglocaties, kappers, pedicuren en andere contactberoepen.

Download de noodverordening


11 mei 2020
Verantwoord sportplezier kinderen en jeugd in Valkenswaard

Vanaf 11 mei mag iedereen ouder dan 18 jaar buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. De jeugd tot en met 18 jaar mocht vanaf 29 april al weer onder voorwaarden sporten.

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten voor jeugd te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of sportverenigingen. Ook in de gemeente Valkenswaard wordt het opstarten van sportactiviteiten zorgvuldig, maar voortvarend opgepakt.

Wethouder Theo Geldens van Sport: “Ik ben trots op onze verenigingen die er alles aan doen om onze jeugd weer te laten sporten. Het vergt behoorlijk veel aanpassingen. Maar ik zie dat het veel verenigingen gelukt is. Dat is goed om te zien!”

Gezondheid staat voorop

De jeugd van onder andere RKVV Dommelen, HOD, SV Valkenswaard hebben de eerste training al gehad. En deze week gaan de trainingen van onder andere De Vets, LTV Dommelen en AVV weer beginnen. De gemeente en de verenigingen pakken het gezamenlijk op en gaan daarbij zeer zorgvuldig te werk om voor iedereen een veilige sportomgeving te creëren.

Protocol

Om de opstart van de activiteiten goed te laten verlopen is het van belang dat vereniging en gemeente elkaar goed informeren. Verenigingen is gevraagd om een protocol te maken. Een activiteit kan pas opgestart worden nadat een sportaanbieder hier bericht over heeft gehad vanuit de gemeente.

Sportplezier

Wethouder Geldens: “We hebben ook nog posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. Deze zijn te downloaden via https://nocnsf.nl/sportprotocol. Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is een affiche te printen op A3 formaat en dan ook nog eens in kleur, hebben wij er ruim voldoende laten drukken. Heb je een of meerdere affiches nodig voor jouw club haal deze dan, op afspraak, gratis af bij de infobalie van de gemeente.

Als sportverenigingen nog vragen hebben, kunnen ze contact opnemen met sport@valkenswaard.nl.

Veel sportplezier allemaal en blijf gezond!’’


11 mei 2020
Basisonderwijs gedeeltelijk en kinderopvang helemaal open

Deze week is het basisonderwijs voor alle kinderen weer (gedeeltelijk) opengegaan. De basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas en kinderen gaan daarbij de helft van de tijd naar school. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan weer volledig open.

Trots op scholen

Al die ontwikkelingen vergen natuurlijk veel van scholen.

Wethouder Mieke Theus van Onderwijs: “Mijn vorige functie was ik directeur van een basisschool. Dus ik kan me voorstellen wat voor aanpassingen de anderhalve meter maatschappij vergt van een school. Voor de leerlingen en natuurlijk ook voor de leerkrachten. Ik ben zo trots op de schoolbesturen en directies dat ze het voor elkaar gekregen hebben. En dat in zo’n korte tijd.”

Respect voor kinderopvang

De kinderopvang, gastouderopvang en de buitenschoolse opvang (bso) gaan ook weer van start.

Wethouder Mieke Theus: “De schoolbesturen in onze gemeente bekijken hoe zij voor alle leerlingen het naar school gaan zo goed mogelijk kunnen regelen. Dit gebeurt na afstemming en in overleg met de opvangorganisaties. Dit alles vraagt heel veel flexibiliteit en inspanning, ook in de kinderopvang. Zij moeten ontzettend veel doen om zaken op orde te krijgen. Daar heb ik enorm respect voor.”

Ook mooie dingen opgeleverd

Afgelopen tijd heeft ook -ondanks de lastige situatie- veel mooie dingen opgeleverd.

Wethouder Theus: “Leerkrachten kunnen meer op afstand dan gedacht. Sommige ouders hebben ook een betere band met hun kinderen gekregen omdat ze meer tijd met elkaar hebben doorgebracht. En de kinderen hebben ook andere dingen geleerd thuis, zoals bakken met de ouders, of tuinieren. Een kind is meer dan taal, rekenen, schrijven.”

Bedankt voor de inzet

Het thuisonderwijs in deze categorie zal waarschijnlijk nog wel even doorgaan, want kinderen kunnen niet meteen alle dagen naar school. Mogelijk komt er een combinatie van thuisonderwijs en lessen op school.

Theus: “De komende tijd wordt een uitdaging. Ik wil daarom ook iedereen in het onderwijs en kinderopvang van harte bedanken voor al hun inzet. En ontzettend veel plezier wensen in het weer ontmoeten van de kinderen. Na al die tijd zal dat een ontzettend leuk weerzien zijn!”


11 mei 2020
De weg gevonden: burenhulp!

Veel mensen in de gemeente Valkenswaard hebben de weg naar de burenhulpprogramma’s al weten te vinden. Voor een praatje, een boodschap of andere hulpvraag zijn zij geholpen. Ook mochten we al veel nieuwe vrijwilligers verwelkomen! Langzaam komen er steeds minder nieuwe aanvragen binnen, men is voorzien!

Of toch niet? Heeft u ook een hulpvraag? Alle vragen, groot en klein, zijn welkom bij onze burenhulpprogramma’s. We merken dat de behoefte aan een praatje nog steeds erg hoog is, dus sluit u gerust aan bij één van de belrondes. Samen zorgen we voor elkaar!

Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neemt u contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl.


11 mei 2020
Wees alert op (cyber)criminaliteit!

In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn.

De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbeltrucs en onbetrouwbare cybertesten. Deze onderwerpen bespreken we in korte artikelen op deze gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad en op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Hieronder de vierde aflevering van de serie: wees alert op (cyber)criminaliteit!

Wat te doen tegen babbeltrucs?

Criminelen passen hun babbeltrucs aan op de actualiteit. Zo zijn er al voorbeelden van andere EU-landen waar iemand in dokterskleding aanbelt en beweert dat een familielid Corona heeft en dat er onmiddellijk een Corona test moet worden afgenomen. Wees er alert op wanneer iemand die u niet kent, op wat voor manier dan ook, toegang probeert te krijgen tot uw woning.

Meer lezen over (cyber)criminaliteit? Ga dan naar veiliginternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en Platform voor de Informatie Samenleving).


7 mei 2020
Zwembad De Wedert (nog) niet open

Na de persconferentie op 6 mei is via de Rijksoverheid bekendgemaakt dat zwembaden weer open mogen vanaf 11 mei. Onder welke voorwaarden zowel binnen als buitenbaden open mogen is nog niet duidelijk, daarvoor wachten we nog op informatie vanuit de Rijksoverheid, de Brancheorganisatie en de Veiligheidsregio.

Wij verwachten u in de loop van volgende week nader te kunnen informeren over de eventuele openstelling van onze zwembaden en de daarbij behorende voorwaarden. Wij begrijpen hoezeer u verlangt naar die heerlijke plons in het water even sporten of ontspannen, hou vol wij verwachten snel meer duidelijkheid.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u deze stellen via het Informatieloket Sport (mail naar sport@valkenswaard.nl of bel naar 040-2083792).


6 mei 2020
Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Vanaf 11 mei geldt:

School

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Bibliotheken

 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Over mondkapjes

In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te maken.

Hoe verder

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein.

Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Verwachting per 1 juni

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
  • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen.

Verwachting per 15 juni

Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Alle maatregelen samengevat in één afbeelding


6 mei 2020
Weekmarkt uitgebreid met 'non-food' kramen

De Valkenswaardse Weekmarkt wordt verder uitgebreid. Burgemeester Jorritsma van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft namelijk besloten tot een ontheffing van het verbod op volledige (week)markten. Vanaf donderdag 7 mei zijn ook de ‘non-food’ kramen weer toegestaan. Hierbij blijven de bekende (hygiëne)maatregelen van kracht. In onderling overleg hebben de Stichting weekmarkt en de gemeente Valkenswaard een nieuwe opzet gemaakt, zodat de maatregelen uitvoerbaar zijn voor marktkooplieden en bezoekers.
Verloopt alles goed, dan wordt deze opzet verder voortgezet.

Gewijzigde inrichting marktterrein en verkeersmaatregelen

Net als de afgelopen weken, geldt er op 7 mei vanaf 06.00 tot 19.00 uur een afsluiting van de N69 (Eindhovenseweg/ Luikerweg) vanaf de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising met de Dommelseweg.
Om 1.5 meter afstand te kunnen houden, wordt het marktterrein nu wel verder vergroot en anders ingericht.
Er worden kramen geplaatst op de Luikerweg, tussen de Markt en de kruising met de Dommelseweg. Verder komen er kramen op de Leenderweg tussen de Eindhovenseweg en de Bakkerstraat.
Het kruispunt Leenderweg – Eindhovenseweg – Waalreseweg wordt aanstaande donderdag dus deels afgesloten. Alleen verkeer komend vanuit de Waalreseweg, kan linksaf richting Eindhoven(seweg) en andersom.

In verband met de wegafsluiting kan vervoerder Bravo op deze donderdag van 06.00 tot 19.00 uur de bushaltes aan de Markt niet gebruiken. Kijk voor informatie over de omleidingsroute op www.bravo.info.

Aanvullende maatregelen

Om deze proef samen tot een succes te maken, is het belangrijk de maatregelen in acht te nemen. Naast het 1.5 meter afstand houden van elkaar is het goed te beseffen dat een weekmarktbezoek in deze tijd geen uitje is. Kom dus alleen naar de markt en verblijf zo kort mogelijk op de markt. Als het druk is, kom dan op een later tijdstip terug. Fietsen of andere voertuigen mag u niet meer (aan de hand) meenemen op het marktterrein, omdat zij teveel ruimte innemen. Etenswaren moeten mee naar huis worden genomen en mogen dus niet ter plaatse opgegeten worden. Bezoekers wordt ook gevraagd om contactloos te betalen.

Indien er zich toch ongewenste situaties voordoen, dan kunnen er delen van het marktterrein (tijdelijk) afgesloten worden. Ook kan de markt beëindigd worden als blijkt dat het te druk wordt, of mensen zich niet aan de maatregelen houden.

Sfeerbeheerders

Om de markt in goede banen te leiden en zo nodig kooplieden en bezoekers aan te spreken op de regels, worden zogeheten ‘sfeerbeheerders’ ingezet. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. Het is natuurlijk even wennen aan een andere inrichting, dus volg ook de aanwijzingen van de sfeerbeheerders op. Mocht u vragen hebben, zij helpen u graag verder.


4 mei 2020
Basisonderwijs weer open in deeltijd

Per maandag 11 mei gaat het basisonderwijs voor alle kinderen (in deeltijd) weer open. Dat wil zeggen: basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaan weer volledig open. De kinderopvang, gastouderopvang en de buitenschoolse opvang (bso) gaan ook weer van start. De bso volgt hierbij het ritme van de school.

Het thuisonderwijs in deze categorie zal waarschijnlijk nog wel even doorgaan, want kinderen kunnen niet meteen alle dagen naar school. Mogelijk komt er een combinatie van thuisonderwijs en lessen op school.

Schoolbesturen

De schoolbesturen in onze gemeente bekijken hoe zij voor alle leerlingen het naar school gaan zo goed mogelijk kunnen regelen. Dit gebeurt na afstemming en in overleg met de opvangorganisaties, zodat we vóór 11 mei a.s. duidelijkheid hebben voor ouders en kinderen over de organisatie van het onderwijs en (nood)opvang in onze gemeente.

Voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs treffen momenteel voorbereidingen zodat hun leerlingen vanaf dinsdag 2 juni a.s. weer naar school kunnen, weliswaar naar de 1,5-meterschool.

Kijk voor alle informatie rondom onderwijs op rijksoverheid.nl. Ga dan naar ‘alle informatie over het coronavirus’, ‘informatie voor ouders, scholieren en onderwijs’ en dan ‘basisonderwijs en speciaal onderwijs’.


4 mei 2020
Verantwoord sporten kinderen en jeugd in Valkenswaard

Lees het bericht in het informatieloket sport


4 mei 2020
Buurten met de buren: burenhulp!

Een praatje, een luisterend oor; niet voor één keer, maar gewoon elke week. De burenhulpprogramma’s hebben inmiddels diverse belrondes ingericht. Iedereen kan zich aanmelden voor de belrondes.

Alle bestaande burenhulp-deelnemers zijn gebeld om te kijken waar extra hulp nodig is of waar men een extra helpende hand kan bieden. Daarnaast is bijvoorbeeld Woningbelang gestart met het bellen van alle huurders in de kwetsbare leeftijdsgroepen. Dat levert mooie ervaringen op. Zo spraken ze een 79-jarige dame die uit zichzelf was gaan bellen met mensen waarvan zij denkt dat die wel een praatje kunnen gebruiken. Als actief vrijwilliger had ze immers toch tijd over!

“Mensen stellen het enorm op prijs dat we dit doen”, vertelt Marga Wiegertjes van Woningbelang. “Er komen mooie verhalen, maar ook schrijnende situaties aan het licht door (deels) wegvallen van mantelzorg of thuiszorg. Die mensen kunnen we nu alsnog helpen”.

Heeft u ook een hulpvraag? Alle vragen, groot en klein, zijn welkom bij onze burenhulpprogramma’s. Schroom niet om te bellen, want samen zorgen we voor elkaar! Aanmelden als vrijwilliger mag uiteraard ook.

Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neemt u contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl.


4 mei 2020
Wees alert op (cyber)criminaliteit!

In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn.

De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbeltrucs en onbetrouwbare cybertesten. Deze onderwerpen bespreken we in korte artikelen op deze gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad en op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Hieronder de derde aflevering van de serie: wees alert op (cyber)criminaliteit!

Wat te doen tegen telefoonfraude?

Ook via telefoonfraude gebruiken criminelen het coronavirus om mensen op te lichten. Ook hiervoor geldt dat u alleen berichtgeving en dergelijke op moet volgen van officiële instanties. Deze zullen niet snel iemand bellen als u zelf niet het initiatief hebt genomen bijvoorbeeld met een specifieke vraag. Als u toch wordt gebeld, verifieer dan altijd, bijvoorbeeld door de overheidsinstantie zelf terug te bellen. Zodat u er zeker van bent, dat u niet wordt opgelicht. En ook hier geldt, geef nooit wachtwoorden en pincodes af.

Meer lezen over (cyber)criminaliteit? Ga dan naar veiliginternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en Platform voor de InformatieSamenleving).


30 april 2020
Statement voorzitters VRBZO over nieuwe verordening

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben een statement uitgegeven naar aanleiding  van de nieuwe (aangepaste) noodverordening die gisteren van kracht is gegaan.

Lees het statement direct


29 april 2020
Nieuwe noodverordening

In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt. Daarnaast zijn de Brabantspecifieke maatregelen voor een deel eruit gehaald. In deze noodverordening (inclusief de toelichting) leest u onder andere wat (landelijk) de huidige regels zijn rondom recreatief nachtverblijf.

Lees de noodverordening hier 


29 april 2020
Jongeren tegen eenzaamheid en corona

Door de maatregelen rondom corona hebben sommige mensen weinig contact met de buitenwereld.  Wil jij iets doen aan de eenzaamheid in jouw omgeving? Wil je best even een paar boodschappen doen? Of een praatje maken?  Bied hulp in jouw omgeving en word ook #OranjeHelper! De beweging groeit dagelijks en jij hoort daarbij!

In heel Nederland is een groeiende groep jongeren als #OranjeHelper actief om de samenleving kleur te geven. Om positieve dingen te doen en iets te betekenen voor mensen die nu hulp nodig hebben. Je kunt je aanmelden als #OranjeHelper via de website oranjehelpers.nl. Of bij Carrie van Hoef van Cordaad Welzijn (mobiel telefoonnummer: 06-10208470.  Samen vormen we een beschermende muur rond kwetsbare mensen. Ben jij al #OranjeHelper? Meld je dan ook aan. Samen steunen we als oranjehelpers mensen die op dit moment hulp nodig hebben.


29 april 2020
Wees alert op (cyber)criminaliteit!

In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn. 

De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbeltrucs en onbetrouwbare cybertest. Deze onderwerpen bespreken we in korte artikelen op deze gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad en op de gemeentelijke website. Hieronder de tweede aflevering van de serie: wees alert op (cyber)criminaliteit! 

Wat te doen tegen phishing mails?

Cybercriminelen gebruiken de crisis voor zogenaamde ‘social engineering’, waarbij mensen via phishing e-mails onder druk worden gezet om persoonlijke informatie -zoals inloggegevens- af te staan. Een inmiddels bekend voorbeeld zijn de e-mails over de antibacteriële bankpas: https://www.youtube.com/watch?v=-r6LKGulB3s. Er is inmiddels een lange lijst van phishing campagnes en malware die zich specifiek richt op de angst voor het virus. Zorg dat u alleen de berichtgeving opvolgt van officiële instanties. Deze instanties zullen u nooit via e-mail vragen om inloggegevens, wachtwoorden, pincodes etc. Let ook op voor het klikken op onbekende linkjes in e-mails. 

Meer lezen hierover? Ga dan naar veiliginternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en Platform voor de InformatieSamenleving). 


29 april 2020
Aangepaste weekmarkt op 30 april

De weekmarkt gaat ook op donderdag 30 april door in aangepaste vorm.
Dat houdt in dat alléén kramen met voedingsmiddelen op de markt mogen staan, dat niet meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zijn op het marktterrein én dat mensen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Kramen worden zodanig opgesteld dat wachtende bezoekers de ruimte hebben om afstand van elkaar te houden. 
Producten mogen niet ter plaatse opgegeten worden maar moeten mee naar huis genomen worden. 
Bezoekers wordt ook gevraagd om contactloos te betalen.

Verkeersmaatregelen

Om de weekmarkt maximaal de ruimte te geven, worden de kramen voor een deel op de weg geplaatst. Daarom geldt op 30 april vanaf 06.00 tot 19.00 uur een afsluiting van de N69 (Eindhovenseweg/ Luikerweg) vanaf de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising met de Dommelseweg. Het kruisingsvlak met de Waalreseweg blijft wel open voor overstekend verkeer vanuit Waalreseweg naar Leenderweg en omgekeerd.

In verband met de wegafsluiting kan vervoerder Bravo op deze donderdag van 06.00 tot 19.00 uur de bushaltes aan de Markt niet gebruiken. Kijk voor informatie over de omleidingsroute op www.bravo.info.


29 april 2020
Zorgen voor elkaar doen we samen: burenhulp!

“Kan ik mensen in de wijk verblijden met een heerlijke kop soep elke week?” Met dat idee kwam een vrijwilliger bij het Burenhulpprogramma in de wijk Turfberg. Geïnspireerd door het idee in Dommelen, heeft deze vrijwilliger samen met anderen en samen met professionals de Soepcentrale opgezet. Mensen die het kunnen gebruiken, krijgen elke vrijdag een kop heerlijke soep aangeboden. 

Het is één van de vele initiatieven die in de afgelopen weken in alle Valkenswaardse wijken zijn ontstaan. Zoals gezegd wordt ook in Dommelen soep rondgebracht en in het Gegraaf worden zogenaamde zwerfboeken doorgegeven. Voor kwetsbare buren doen vrijwilligers boodschappen en er zijn al diverse belrondes opgezet waarin mensen gebeld worden voor een gezellig praatje en een hart onder de riem.

Heeft u ook een hulpvraag? Alle vragen, groot en klein, zijn welkom bij onze burenhulpprogramma’s. Aanmelden als vrijwilliger mag uiteraard ook! 

Voor de wijk Kerkakkers en de kern Borkel & Schaft is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk het aanspreekpunt via 06-57082073 of nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl. 

Voor de kern Dommelen en de wijken Hoge Akkers, ’t Gegraaf, Geenhoven, Turfberg en het Centrum neem contact op met Accent op ieders Talent via 06-52174910 of via info@accentopiederstalent.nl


29 april 2020
Persbericht LNV: COVID-19 geconstateerd op nertsenbedrijven

Op twee nertsenbedrijven in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn besmettingen van COVID-19 bij verschillende nertsen geconstateerd. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeerde de Tweede Kamer en de media met de volgende documenten:

Mocht u vragen hebben, lees dan de Q&A: 

QA nertsenhouderijen en corona

Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u bellen naar het publieksnummer corona 0800 - 1351 of kijk op de website van het RIVM voor een overzicht van vragen en antwoorden.


22 april 2020
Video’s

"Ondanks de gepaste afstand toch steeds meer nabijheid” 
Burgemeester Ederveen en wethouder Marchal in de uitzending bij lokale omroep VOS TV

Burgemeester Ederveen en wethouder Kees Marchal praten inwoners van Valkenswaard bij 
Centrum TV Valkenswaard


22 april 2020
Inspiratie voor binnenblijvers

Vervelen de kinderen zich? Hebben ze genoeg van het gamen of filmpjes op TikTok kijken? Bekijk dan de inspiratiebrieven van de cultuurcoaches. Zij hebben de leukste tips en adviezen om de tijd creatief en cultureel door te brengen op een rijtje gezet. Speciaal voor (binnenblijvende) ouders en hun kinderen. Ook voor de komende meivakantie staan er weer leuke tips in. Ga naar de website www.valkenswaard.nl/cultuurcoaches en kijk onder het blokje ‘inspiratie’.


22 april 2020
Wees alert op (cyber)criminaliteit!

In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs proberen zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daarom van belang om juist nu hier extra alert op te zijn.

De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbeltrucs en onbetrouwbare cybertest. Deze onderwerpen bespreken we in korte artikelen op deze gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad en op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Hieronder de eerste aflevering van de serie: wees alert op (cyber)criminaliteit!

Wat te doen tegen cyberaanvallen?

Er is een toename te zien van het aantal cyberaanvallen. Er worden diverse malware en ransomware campagnes gezien met het onderwerp Covid/Corona. Door de toename van het telewerken hebben veel meer medewerkers dan voorheen van buitenaf toegang tot netwerken van bedrijven en organisaties waardoor de risico’s toenemen.

Pas daarom op met e-mails van onbekende afzenders, surf niet naar obscure websites en klik niet op linkjes in e-mails. Cybercriminelen aarzelen overigens ook niet om systemen van vitale infrastructuren plat te leggen. Zoals bijvoorbeeld het platleggen van het netwerk van de universiteit van Maastricht (nog voor de coronacrisis).

In de volgende aflevering van deze serie bespreken we in het kort de phishing mails en wat er tegen te doen is.


22 april 2020
Zorgen voor elkaar doen we samen: Burenhulp!

Het coronavirus heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Gelukkig hebben we in Valkenswaard georganiseerde burenhulp waar u terecht kunt met vragen maar ook om hulp aan te bieden.

Voor Borkel en Schaft en de wijk Kerkakkers, is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk van Cordaad Welzijn Valkenswaard het aanspreekpunt via 06-57082073 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur of spreek eventueel de voicemail in), of via Cordaad Welzijn. Mailen kan ook naar: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Informatie voor andere wijken in de gemeente


22 april 2020
Aangepaste weekmarkt op 23 april

De weekmarkt gaat ook op donderdag 23 april door in aangepaste vorm. Dat houdt in dat alléén kramen met voedingsmiddelen op de markt mogen staan, dat niet meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zijn op het marktterrein én dat mensen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Kramen worden zodanig opgesteld dat wachtende bezoekers de ruimte hebben om afstand van elkaar te houden.

Producten mogen niet ter plaatse opgegeten worden maar moeten mee naar huis genomen worden. Bezoekers wordt ook gevraagd om contactloos te betalen.

Verkeersmaatregelen

Om de weekmarkt maximaal de ruimte te geven, worden de kramen voor een deel op de weg geplaatst. Daarom geldt op 23 april vanaf 06.00 tot 19.00 uur een afsluiting van de N69 (Eindhovenseweg/ Luikerweg) vanaf de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising met de Dommelseweg. Het kruisingsvlak met de Waalreseweg blijft wel open voor overstekend verkeer vanuit Waalreseweg naar Leenderweg en omgekeerd.

In verband met de wegafsluiting kan vervoerder Bravo op deze donderdag van 06.00 tot 19.00 uur de bushaltes aan de Markt niet gebruiken. Kijk voor informatie over de omleidingsroute op www.bravo.info.


21 april 2020
Maatregelen corona verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden -  alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Lees alle maatregelen op de site van de Rijksoverheid.

Bekijk vragen en antwoorden over de Nederlandse aanpak en veranderingen na 28 april

Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft een statement geschreven over de verlenging van de maatregelen.


20 april 2020 - Wat als de spanningen thuis oplopen? Neem contact op met Veilig Thuis

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Lees wat je kunt doen en hoe je contact kunt opnemen met Veilig Thuis (nu ook via de chat). 


17 april 2020
Burgemeester Ederveen belt met Kinderburgemeester Iris


14 april 2020 

Bericht namens de gemeenteraad

Website Visit Valkenswaard

Overzicht van afhaal-en bezorgmogelijkheden van horeca en openingstijden winkels op www.visitvalkenswaard.nl.

Op de website visitvalkenswaard.nl vinden bezoekers normaliter alles wat er in Valkenswaard te doen is. Nu in deze coronacrisis biedt de website een overzicht van activiteiten die veilig vanuit huis plaats kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld een online pubquiz.

Daarnaast publiceert Visit Valkenswaard een actueel overzicht van afhaal- en bezorgmogelijkheden van onze plaatselijke horecabedrijven en een overzicht van winkels die open zijn met hun (aangepaste) openingstijden.

Visit Valkenswaard

Geen ritten ANWB AutoMaatje Valkenswaard

In verband met de landelijke Coronamaatregelen mogen er geen ritten worden verzorgd via het project ANWB AutoMaatje Valkenswaard. Bij AutoMaatje vervoeren vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten tegen een kleine onkostenvergoeding.

Om de deelnemers en (vrijwillige) chauffeurs optimaal tegen het coronavirus te beschermen, heeft de ANWB besloten dat in elk geval tot 1 juni geen ritten worden uitgevoerd.

Heeft u vragen over AutoMaatje Valkenswaard? Bel dan het algemene nummer van Cordaad Welzijn (040) 2533443 of stuur een mailbericht naar automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl.


10 april 2020
Video

Burgemeester Ederveen wenst iedereen fijne Paasdagen in deze bijzondere tijd. Houd vol!

Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

Naar de paasboodschap


9 april 2020
Noodopvang tijdens Pasen en op Koningsdag

In de gemeente Valkenswaard kunnen ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, gebruik (blijven) maken van de kinderopvang en opvang op school. Tijdens Pasen en op Koningsdag zijn de scholen en opvangorganisaties gesloten. Mocht u op die dagen toch gebruik willen maken van opvang omdat u in een vitale sector werkzaam bent en geen andere vorm van opvang kunt regelen, dan kunt u terecht bij één van onderstaande organisaties. Zij bieden voor kinderen uit de hele regio (24-uurs) opvang aan tijdens feestdagen. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie van uw keuze om de mogelijkheden te bespreken. Deze vorm van noodopvang is kosteloos.

 • Eindhoven: De Kinderkamer (040-2391310) i.s.m. Parelbosch (040-2374665)
 • Oirschot: Korein (040-2948989)
 • Veldhoven: Nummereen (0497-517814) i.s.m. Korein (040-2948989)
 • Bladel: Nummereen (0497-517814)
 • Geldrop: De Kinderkamer (040-2893030)
 • Helmond: Spring Kinderopvang (088-2088303)

8 april 2020
Aangepaste weekmarkt op 9, 16 en 23 april

De weekmarkt in Valkenswaard gaat in elk geval tot en met 28 april in aangepaste vorm door, onder dezelfde voorwaarden als op 2 april. Dat geldt dus voor de markt op de donderdagen 9, 16 en 23 april.

Die voorwaarden zijn onder meer dat alléén kramen met food/ voedingswaren op de markt mogen staan, dat niet meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zijn op het marktterrein én dat mensen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Kramen moeten zodanig worden opgesteld dat wachtende bezoekers de ruimte hebben om afstand van elkaar te houden. Om de weekmarkt maximaal de ruimte te geven om kramen te kunnen spreiden, is toestemming gevraagd aan de provincie om ook de N69 ter hoogte van de markt af te mogen sluiten zodat hierop ook kramen geplaatst kunnen worden. De provincie heeft hieraan gehoor gegeven.

Daarom geldt op de genoemde donderdagen vanaf 06.00 tot 19.00 uur een afsluiting van de N69 (Eindhovenseweg/ Luikerweg) vanaf de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising met de Dommelseweg. Het kruisingsvlak met de Waalreseweg blijft wel open voor overstekend verkeer vanuit Waalreseweg naar Leenderweg en omgekeerd.

In verband met de wegafsluiting kan vervoerder Bravo op deze donderdagen van 06.00 tot 19.00 uur de bushaltes aan de Markt niet gebruiken. Kijk voor informatie over de omleidingsroute op www.bravo.info.

Er mogen, alléén voedingsmiddelen verkocht worden. Producten die direct geconsumeerd kunnen worden, mogen niet ter plaatse genuttigd worden maar moet men mee naar huis nemen. Zo mogen er ook geen (sta)tafels of stoelen aanwezig zijn bij marktkramen.

In basis is het van belang dat mensen richtlijnen opvolgen en afstand van elkaar bewaren. Namens de regioburgemeester zullen toezichthouders en/ of BOA’s monitoren of het aantal bezoekers te veel wordt waardoor de afstand niet bewaard kan worden. Indien nodig spreken zij bezoekers hierop aan. Als het te druk wordt en bezoekers geen afstand houden, wordt er gehandhaafd. Bezoekers wordt ook gevraagd om contactloos te betalen.


2 april 2020
Sirenes loeien op maandag 6 april

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien alle 4278 sirenes in Nederland. Ook tijdens deze coronacrisis zullen de sirenes loeien op maandag 6 april om 12.00 uur. 

Lees hier het volledige bericht


2 april 2020
Video's 

Burgemeester Anton Ederveen en wethouder Geldens over de situatie rondom coronavirus, economie en sport 

Interview met burgemeester Anton Ederveen en wethouder Theo Geldens over verlenging beperkende maatregelen tot 28 april


1 april 2020
Strengere maatregelen om recreatieve reisbewegingen te voorkomen

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings moeten dicht en recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen zijn hotels, nachtverblijf voor seizoenarbeiders en zorgpersoneel, vaste standplaatsen met eigen voorzieningen en tijdelijke bewoning.

De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee toevoegingen vastgesteld op de eerdere noodverordening volgens landelijk model. Deze aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het Coronavirus.

De nieuwe noodverordeningen worden gepubliceerd op de websites van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatievoorzieningen open te houden.

Recreatief nachtverblijf

Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Hotels
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
 • Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
 • Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding)

Lees de volledige noodverordening hier


31 maart 2020
Update landelijke maatregelen

Lees de nieuwe landelijke maatregelen die vanaf 31 maart gelden.


31 maart 2020
Wel weekmarkt in Valkenswaard op 2 april

De weekmarkt in Valkenswaard gaat op donderdag 2 april wel door. De regioburgemeester heeft afgelopen vrijdag besloten dat (week)markten in aangepaste vorm door mogen gaan.

De reden is dat markten op sommige plaatsen een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Voorwaarden zijn onder meer dat alléén kramen met food/ voedingswaren op de markt mogen staan, dat niet meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zijn op het marktterrein én dat mensen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Kramen moeten zodanig worden opgesteld dat wachtende bezoekers de ruimte hebben om afstand van elkaar te houden. Om de weekmarkt maximaal de ruimte te geven om kramen te kunnen spreiden, is toestemming gevraagd aan de provincie om ook de N69 ter hoogte van de markt af te mogen sluiten zodat hierop ook kramen geplaatst kunnen worden. De provincie heeft hieraan gehoor gegeven.

Daarom geldt op donderdag 2 april vanaf 06.00 tot 19.00 uur een afsluiting van de N69 (Eindhovenseweg/ Luikerweg) vanaf de kruising met de Waalreseweg/ Leenderweg tot aan de kruising met de Dommelseweg. Het kruisingsvlak met de Waalreseweg blijft wel open voor overstekend verkeer vanuit Waalreseweg naar Leenderweg en omgekeerd.

In verband met de wegafsluiting kan vervoerder Bravo donderdag van 06.00 tot 19.00 uur de bushaltes aan de Markt niet gebruiken. Kijk voor informatie over de omleidingsroute op www.bravo.info.

Er mogen, conform het besluit week- en dagmarkten enkel voedingsmiddelen verkocht worden. Producten die direct geconsumeerd kunnen worden, mogen niet ter plaatse genuttigd worden maar moet men mee naar huis nemen. Zo mogen er ook geen (sta)tafels of stoelen aanwezig zijn bij marktkramen.

In basis is het van belang dat mensen richtlijnen opvolgen en afstand van elkaar bewaren. Namens de regioburgemeester zullen toezichthouders en/ of BOA’s monitoren of het aantal bezoekers te veel wordt waardoor de afstand niet bewaard kan worden. Indien nodig anticipeert men daarop en/ of spreekt bezoekers aan. Als het te druk wordt en bezoekers geen afstand houden, wordt er gehandhaafd. Bezoekers wordt ook gevraagd om contactloos te betalen.


31 maart 2020

Coronanieuws Valkenswaards Weekblad - 1 april 2020

Dienstverlening door Klantcontactcentrum

Vanwege het coronavirus vervalt de avondopenstelling op maandag bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Valkenswaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn dan op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

We beperken onze dienstverlening tot producten die geen uitstel kunnen lijden en die niet digitaal kunnen worden verstrekt, zoals een aangifte burgerlijke stand of (bijna) verlopen reisdocumenten of rijbewijzen. Verloopt uw reisdocument pas in juni, maak dan nu nog geen afspraak. Voor een bezoek aan de balie dient u telefonisch een afspraak te maken via (040) 2083444.

Wij verzoeken u vriendelijk om producten zoals een verhuizing, of een aanvraag voor een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), digitaal te regelen. Dat kan op: www.valkenswaard.nl/direct-regelen.

Komt u er digitaal niet uit, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer: (040) 2083444.

Loketten voor Jeugd WMO en Werk & Inkomen bereikbaar

Wij doen er alles aan om onze dienstverlening aan inwoners door te laten gaan. Zo hoeven inwoners zich geen zorgen te maken over het uitbetalen van uitkeringen en blijven ook onze teams klantcontact voor noodzakelijke afspraken geopend. Het sociaal team en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn gewoon bereikbaar.

Beweegchallenges met Sportief Valkenswaard

Inwoners van Valkenswaard volgen de maatregelen vanuit de overheid trouw op. Dit betekent dat jeugd, jongeren, volwassen en ouderen veel meer thuis zijn dan normaal. Voor iedereen is het belangrijk om zo fit mogelijk te blijven en om beter weerstand te kunnen bieden aan het virus.

Sportief Valkenswaard draagt hier graag aan bij en biedt beweegchallenges aan om thuis fit te blijven. Deze worden vanaf maandag 30 maart gedeeld via de social media kanalen van de gemeente Valkenswaard: Facebook, Twitter en Youtube.

Huisartsenisolatiepost voor coronapatiënten bij Vlaslant

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben huisartsen in Valkenswaard gezamenlijk een tijdelijke isolatiepost ingericht voor alle huisartsenpraktijken. Dit is een huisartsenpost waar patiënten met coronasymptomen uitsluitend na telefonisch overleg met hun eigen huisarts op afspraak naar toe kunnen gaan. Het is niet de bedoeling dat u zonder afspraak naar deze post gaat! De isolatiepost bestaat uit tijdelijke units die bij Vlaslant staan.

De isolatiepost is bedoeld voor patiënten met symptomen van het virus, zoals hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn. Zij zijn mogelijk besmet met het coronavirus. Ze kunnen bij de isolatiepost onderzocht en eventueel doorverwezen worden. Ook kunnen patiënten met andere klachten, die gezien moeten worden én daarnaast eerdergenoemde coronaklachten hebben, daar gezien worden. Heeft U bijvoorbeeld een snijwond, of iets in uw oog gekregen in combinatie met corona klachten, dan zult u naar de isolatiepost verwezen worden. Op deze manier blijft u apart van andere patiënten op de reguliere huisartsenpraktijken

Eerst telefonisch melden bij eigen huisarts

Patiënten moeten zich wel eerst telefonisch melden bij hun eigen huisarts. Die bepaalt dan of de patiënt doorverwezen wordt naar post bij Vlaslant. Huisartsen hopen door het scheiden van deze patiëntenstromen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast worden de huisartsenpraktijken zo enigszins ontlast, is de achterliggende gedachte.

Zodra het nodig is, wordt de isolatiepost in gebruik genomen. Huisarts Verhoeckx van praktijk Vlaslant: “We zijn er in ieder geval klaar voor, voor het geval dat de toestroom begint.” 


27 maart 2020
Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met maandag 6 april (of tot deze wordt ingetrokken).

Download de noodverordening hier


27 maart 2020
Video

Burgemeester Anton Ederveen en wethouder Theus over Valkenswaardse aanpak coronavirus


26 maart 2020
Oproep: steunt u ook de Boodschappenmand?

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. Er is een schaarste aan producten die voor ons allen eerste levensbehoefte zijn en ook de vrijwilligers van de voedselbank hebben natuurlijk te maken met de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt. Hierdoor zijn zij niet meer in staat deze gezinnen van de broodnodige producten te voorzien.

In samenwerking met de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard gaat de voedselbank nu tijdelijk waardebonnen uitdelen aan hun cliënten. Daarmee kunnen zij dan de noodzakelijke producten zelf kopen in de supermarkt.

Om dit allemaal mogelijk te maken, is de voedselbank op zoek naar (kleine) giften. Daarom deze oproep aan u. Kunt en wilt u de voedselbank helpen? Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL78INGB0004637738 t.n.v. Stichting De Boodschappenmand o.v.v. gift waardebonnen COVID-19. Al uw bijdragen klein of groot zijn welkom, want alle beetjes helpen!

De vrijwilligers van De Boodschappenmand garanderen u dat uw gift uitsluitend gebruikt wordt voor deze waardebonnen en danken u alvast heel hartelijk voor uw ondersteuning!


26 maart 2020
Noodopvang Valkenswaard voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen

In de gemeente Valkenswaard kunnen ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, gebruik blijven maken van hun kinderopvang en opvang op school. Een cruciaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk hierbij aan werk in de zorg, jeugdhulp, transport etc. Het volledige overzicht vindt u op de website van Rijksoverheid. Alle overige ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

Voor ouders met cruciale beroepen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang, maar dat nu door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen wel moeten, zijn kinderopvangplekken beschikbaar in onze gemeente. Misschien moet u extra diensten draaien. Mogelijk kunnen uw kinderen niet langer in uw (familie)netwerk terecht, omdat de mensen in dat netwerk tot de risicogroep behoren. Bent u een ouder in deze situatie? Dan kunt u gebruik maken van onze noodopvang. Aan deze noodopvang zijn voor ouders geen kosten verbonden.

Hoe kunt u zich aanmelden?

In de gemeente Valkenswaard zijn meerdere kinderopvangorganisaties waar u terecht kunt voor noodopvang. Heeft u noodopvang nodig voor uw kind(eren)? Neem dan contact op met één van de volgende kinderopvangorganisaties en bespreek op welke dagen/tijden u opvang nodig heeft.

Let op: deze opvang geldt alléén voor ouders met een cruciaal beroep, die niet de mogelijkheid hebben zelf opvang te regelen in hun netwerk. Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de opvang. Zij moeten thuis blijven.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met de kinderopvangorganisatie of met de gemeente Valkenswaard via telefoonnummer (040) 2083444.


25 maart 2020
Aanvullende maatregelen van persconferentie 23 maart

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Lees hier het volledige bericht


23 maart 2020
Geen weekmarkt in Valkenswaard

De weekmarkt in Valkenswaard gaat op donderdag 26 maart en 2 april niet door. De burgemeester van Valkenswaard handhaaft zijn besluit van afgelopen week.

De burgemeesters van de drie Veiligheidsregio’s in onze provincie, besloten afgelopen vrijdag dat weekmarkten vanaf 23 maart week in aangepaste vorm door zouden kunnen gaan. De reden is dat markten op sommige plaatsen een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Voorwaarden zijn onder meer dat alléén kramen met food/ voedingswaren op de markt mogen staan, dat niet meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zijn op het marktterrein én dat mensen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het handhaven van die voorwaarden en de openbare orde, is een verantwoordelijkheid van de lokale burgemeester.

Burgemeester Ederveen: “Helaas zijn de genoemde voorwaarden niet te handhaven op een markt ter grootte van die in Valkenswaard. Op onze weekmarkt staan 24 kramen met voedingswaren. In die kramen werken ongeveer 50 marktlieden. Dat betekent dat in totaal nog maar 50 bezoekers tegelijk op de markt mogen zijn, die onderling 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dat bezoekersaantal en die afstand zijn door ons niet te handhaven. Zelfs niet met hekken om het marktterrein. Vandaar dat ik heb besloten om vast te houden aan mijn besluit van afgelopen week. Ik besef dat dit een pijnlijk besluit is voor de marktkooplieden en bezoekers, maar gezien de geldende maatregelen en adviezen, zie ik geen andere mogelijkheid.”

De burgemeester heeft maandagmiddag 23 maart zijn besluit meegedeeld aan de Stichting Weekmarkt Valkenswaard.


23 maart 2020
Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur. 

Q&A bij aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Reactie voorzitters veiligheidsregio's Noord Brabant


22 maart 2020
Toegangswegen naar Hamont-Achel afgesloten

Vanaf vandaag worden de grensovergangen met Nederland afgesloten, communiceert onze Belgische buurgemeente Hamont-Achel via hun website. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt omdat het eerdere verbod op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland niet voldoende wordt gerespecteerd. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden de grenzen nu afgezet. Enkel de grensovergangen op de Sint-Odilialaan (Achel) en de Keunenlaan (Hamont) blijven geopend en dit enkel voor essentiële verplaatsingen. Lees hier het gehele bericht van gemeente Hamont-Achel.

Regelingen voor ondernemers

Het coronavirus heeft, naast alle impact op het dagelijkse leven, ook voor ondernemers bijzonder ingrijpende gevolgen. De Rijksoverheid heeft op 17 maart een steunpakket voor ondernemers afgekondigd. Daarnaast heeft ook de gemeente enkele lokale regelingen beschikbaar die ondernemers mogelijk kunnen helpen in deze moeilijke tijd.

In bijgevoegde brief is een overzicht te vinden met de landelijke regelingen, met een korte toelichting en informatie waar ondernemers zich kunnen melden. Hierin wordt ook meer uitleg gegeven over de regelingen waarmee de gemeente ondernemers mogelijk mee kan helpen. 


21 maart 2020
Lokale uitwerking maatregelen ondernemers, bedrijven en zzp’ers

Het kabinet maakte op 17 maart het pakket aan nieuwe maatregelen bekend voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers. Maatregelen met het doel om ondernemend Nederland, banen en inkomens te beschermen tijdens de Coronacrisis.
Voor het aanvragen van een deel van deze maatregelen kunt u bij de gemeente terecht. Wij begrijpen dat u vragen heeft en graag duidelijkheid wilt over de vervolgstappen en procedures. Als gemeente hebben we tijd nodig om dit goed te regelen. Vanaf maandag 23 maart komt er aanvullende informatie voor ondernemers beschikbaar. Die zal op deze website geplaatst worden. Verder stuurt de gemeente ondernemers een brief hierover. 

De rijksoverheid heeft een webpagina speciaal voor ondernemers en werkgevers met daarop een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Kijk voor een compleet overzicht van de nieuwe maatregelen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers op rijksoverheid.nl

Ook op de website van de KVK vind je meer informatie voor ondernemers en werkgevers over het coronavirus


20 maart 2020
Kom niet naar de milieustraat

Het mooie weer en het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven, is voor veel mensen een goede aangelegenheid om hun huis of tuin op te ruimen. Een ritje naar de milieustraat is daarvan vaak een logisch gevolg. Vanwege de genomen maatregelen, ter bescherming van de medewerkers, leidt dit tot lange rijen bij de milieustraten van Cure afvalbeheer. Is het niet strikt noodzakelijk, stel uw bezoek aan de milieustraat dan uit.

Afvalinzameling is een vitale taak

‘Het ophalen van huishoudelijk afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Het beschermen van onze medewerkers tegen infectie is dan ook van zeer groot belang’, zo stelt de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement). Cure Afvalbeheer vraagt u dan ook om níet naar de milieustraten te komen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Met milde klachten dient u echt thuis te blijven. Uw oude spullen nog even bewaren heeft de voorkeur. U kunt deze ook over een paar weken nog wegbrengen.

Volg de richtlijnen en maatregelen op

Is een bezoek aan de milieustraat echt noodzakelijk? Volg dan de onderstaande richtlijnen en die van het RIVM op. Wij laten slechts een beperkt aantal bezoekers (maximaal 15) tegelijk toe. Dit kan leiden tot lange wachttijden.

 • Blijf in de auto wanneer u in de wachtrij staat.
 • Houd op de milieustraat ruime afstand (minimaal 2,00 m) van onze medewerkers en van andere bezoekers van de milieustraat.
 • Neem extra hygiënemaatregelen: was uw handen voor en na uw bezoek aan de milieustraat.
 • Blijf thuis wanneer u verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts heeft.

Deze maatregelen gelden voor de milieustraten in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Kijk voor meer informatie op https://www.cure-afvalbeheer.nl/nieuws/coronavirus-en-uwafvalinzameling
 


19 maart 2020
Zorgen voor elkaar, doen we samen!

Het Coronavirus heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Scholen zijn gesloten, horecabedrijven moesten de deuren sluiten en bijeenkomsten zijn afgeblazen. Ook buurthuizen zijn gesloten. Landelijk geldt het advies om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, zeker voor mensen die ouder dan 70 jaar zijn en/of een kwetsbare gezondheid hebben.

Natuurlijk willen we onze medemens in Valkenswaard niet in de kou laten staan. Onze aandacht gaat uit naar ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid, alleenstaanden en naar alle andere dorpsgenoten die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Het is hartverwarmend om te zien dat in onze gemeente al diverse spontane initiatieven zijn opgestart waaruit blijkt dat we hier oog hebben voor elkaar!

Daarnaast hebben we in de gemeente Valkenswaard burenhulpprogramma’s in alle wijken. Die worden gedragen door de wijkcommissies en professionals en vanuit de gemeente ondersteund. Bij hen kunt u terecht met vragen, of met een aanbod om hulp te bieden.

Waar kunt u terecht met vragen of hulpaanbod?

Voor Borkel en Schaft en de wijk Kerkakkers, is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk van Cordaad Welzijn Valkenswaard het aanspreekpunt via 06-57082073 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 16.00 uur of spreek eventueel de voicemail in), of via Cordaad Welzijn. Mailen kan ook naar: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Voor alle andere wijken in de gemeente, dus Dommelen, Geenhoven, ’t Gegraaf, Hoge Akkers, Turfberg en Centrum, zijn de contactpersonen van Accent op Ieders Talent het aanspreekpunt via telefoonnummer 06-52174910. Of per mail info@accentopiederstalent.nl.
Kijk voor meer informatie ook eens op de Facebookpagina Accent op ieders Talent.

Vraag gerust!

Tot slot: misschien vindt u het best lastig om hulp te vragen, of denkt u dat uw verzoek te klein is. Wij roepen u op: aarzel niet en vraag gerust om hulp. Of bel, als u even uw hart wilt luchten omdat u zich zorgen maakt over de Coronacrisis.
 


18 maart 2020
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Klik hier om het gehele bericht via de website van de Rijksoverheid te lezen.

Attached a document with an English summary of the measures taken by The Netherlands to deal with the economic consequences of COVID-19.


18 maart 2020
Nieuwe noodverordening vanuit de veiligheidsregio

Deze verordening gaat in op het gesloten houden van Horeca en eetgelegenheden en is van kracht in onze veiligheidsregio. 

Lees de noodverordening hier


17 maart 2020
Weekmarkt Valkenswaard gaat niet door

Update 17 maart 2020 – De burgemeester van Valkenswaard heeft vanmiddag besloten dat de weekmarkt niet doorgaat op donderdag 19 en 26 maart en op 2 april. De burgemeester nam dit besluit op basis van de al geldende landelijke maatregelen voor de aanpak van het Coronavirus.

De Valkenswaardse markt is een grote regionale markt waar wekelijks gemiddeld meer dan 1.000 bezoekers komen en met mooi weer nog wel meer. Door de dag heen zijn meer dan 100 personen tegelijkertijd bij elkaar en het advies om tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren is dan onmogelijk na te leven. Verder zijn veel bezoekers van de weekmarkt oudere (kwetsbare) personen afkomstig uit Valkenswaard, de regiogemeenten en België. Valkenswaard heeft diverse alternatieven overwogen, zoals beperking tot enkel voedselkramen of beperking van het aantal parkeerplaatsen. In de diverse scenario’s bleek het grote aantal te verwachten bezoekers echter niet voldoende af te nemen.

Ook de Stichting Weekmarkt en de kooplieden waren zelf zeer bereid extra (hygiënische) maatregelen te treffen, maar de burgemeester vindt het in de huidige situatie niet verantwoord om de markt te laten doorgaan.

"Ik realiseer me heel goed hoe ingrijpend mijn beslissing is voor allereerst de marktkooplui en zeker ook de bezoekers, maar gezien de geldende maatregelen en adviezen zag ik geen andere mogelijkheid”, aldus burgemeester Ederveen. 

Hij heeft vanmiddag dan ook zijn besluit meegedeeld aan de marktmanager van de Stichting Weekmarkt Valkenswaard en aan de Stichting Weekmarkt.

Informatie over standplaatsvergunning

In de gemeente Valkenswaard hebben ook diverse ondernemers een standplaatsvergunning, bijvoorbeeld voor de verkoop van vis of loempia’s. Deze vergunninghouders mogen wél hun standplaats blijven innemen. Ook hier geldt uiteraard het advies voor bezoekers van de kraam en de ondernemers, om tenminste 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Lees hier het noodbevel weekmarkt


15 maart 2020
Persoonlijk bericht burgemeester aan inwoners

Beste inwoners van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft, 

Niet alleen Brabant, maar heel Nederland is inmiddels in de ban van het coronavirus. En de nieuwste maatregelen zijn nodig om te zorgen dat we het virus kunnen indammen. Ik begrijp dat dit van ons allemaal veel vraagt. Het raakt ons als individu en in onze gezinnen, het raakt ons in het werk, het raakt het openbare leven in Valkenswaard.  

Evenementen met meer dan 100 personen zijn afgelast, scholen, sportclubs en horeca zijn gesloten en gevraagd is onze sociale contacten tot het noodzakelijke te beperken. De situatie waarin wij ons bevinden brengt veel onzekerheid met zich mee en heeft gevolgen voor iedereen.  

Ik vind het bewonderingswaardig te merken hoe wij allemaal, met alle ingrijpende consequenties, onze verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de oproep de maatregelen op te volgen.  

En hulde aan onze hulpverlenende instanties en onze mensen in de zorg! Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook lokaal in onze zorginstellingen en thuis. Zeker onze ouderen en kwetsbare inwoners worden door de maatregelen vooral ook sociaal getroffen. In Valkenswaard hebben wij oog voor elkaar, kijken we naar elkaar om. Laten we in deze tijd hier extra aandacht voor hebben en eens wat vaker bellen of online face-to-face contact opnemen. 

Als burgemeester blijf ik met een speciaal team van medewerkers alle ontwikkelingen nauwlettend volgen en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Zo zijn het gemeentelijk zwembad, de sporthallen en ons Centrum voor Muziek en Dans inmiddels ook gesloten. We sluiten aan op de beslissingen op Rijksniveau en van de regioburgemeester, die voor de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost de leiding heeft en ook regelmatig overlegt. 

Er zijn ontzettend veel mensen bezig met de aanpak van het virus. Er wordt geprobeerd de verspreiding van het virus te stoppen. Mijn ervaring is dat wij hier met elkaar vrij nuchter zijn en niet snel in paniek raken. En dat is ook niet nodig. Belangrijk is juist om gehoor te geven aan de gestelde maatregelen en de adviezen ter harte te nemen. Alleen samen kunnen we deze coronacrisis de kop indrukken en de gevolgen ervan dragen.  

Ik wens u alle goeds in deze bijzondere tijd en kijk nog wat vaker - telefonisch en online - naar elkaar om dan we al deden! 

Vriendelijke groet, 

Anton Ederveen 
Burgemeester van Valkenswaard 

De gemeente Valkenswaard volgt de richtlijnen en adviezen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, van het RIVM en de Rijksoverheid.  

Volg de laatste ontwikkelingen via de speciale Corona-website via www.rijksoverheid.nl, de website van het RIVM en de gemeentelijke website


15 maart 2020
Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

In lijn met deze maatregelen sluiten in Valkenswaard het Centrum voor Muziek en Dans, zwembad De Wedert en de sporthallen hun deuren. De activiteiten van Sportief Valkenswaard worden per direct gestopt.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket

Meer informatie via Rijksoverheid.nl en RIVM.nl


14 maart 2020
Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio.

Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ theaters/ musea met meer dan 100 personen te verbieden.

Let op: er is een nieuwe noodverordening, check de update van 18 maart!


12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.


12 maart 2020
Alle evenementen boven 1.000 deelnemers verboden

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen treden de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant uniform op en hanteren zij een eenduidig handelingskader.

Dit handelingskader geldt voor evenementen en andersoortige publieksbijeenkomsten, denk aan betaald voetbal, concerten etc.

De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden tot en met 16 maart alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen. Er wordt géén onderscheid gemaakt of het een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andersoortige vergunning betreft.

Voor alle overige evenementen en bijeenkomsten (met minder dan 1000 personen) wordt om sociale terughoudendheid gevraagd.

Uniform handelingskader voor gemeenten in Noord-Brabant:

 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen voor het informeren over het verbod.
 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen met minder dan 1.000 personen met een appèl op eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan sociale onthouding. Als deze evenementen toch doorgang vinden dan gelden aanvullende adviezen van de GGD/GHOR.
 • Op 16 maart volgt een actualisatie van dit handelingskader.
 • Vragen van organisatoren kunnen gericht worden aan de gemeente.

11 maart 2020
Statement voorzitters veiligheidregio’s 

Beste Brabanders,

Dinsdag 10 maart hebben wij, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's uit de provincie, op een persconferentie de maatregelen toegelicht die we nemen om de risico's op verdere verspreiding van het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.

We kondigden aan om sociale contacten tot een minimum te beperken en geen nieuwe sociale contacten aan te gaan. Verder riepen we op om extra te letten op ouderen en de kwetsbaren in onze provincie. Daarnaast een verbod op alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers in onze provincie. Dat geldt voor evenementen met en zonder vergunningsplicht. Tenslotte een oproep aan alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten in de provincie om te heroverwegen of ze hun activiteiten wel door moeten laten gaan. Het bij elkaar brengen van grotere groepen mensen is op dit moment niet verantwoord.

We merken dat de Brabanders gehoor geven aan onze oproep en waar mogelijk maatregelen nemen om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet ons goed, we zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Ook het advies van de sportkoepel NOC/NSF richting alle sportbonden om alle amateurwedstrijden waar Brabantse teams bij betrokken zijn, af te gelasten, doet ons goed. NOC/NSF geeft hiermee het signaal af dat we dit samen moet doen. Net als de KNVB. Niet als provincie alleen, maar ook met hulp en inbreng van landelijke instanties.

Uiteraard beseffen we dat er ook sectoren zijn voor wie dit allemaal niet eenvoudig te regelen is. We denken hierbij vooral aan de onderwijsinstellingen en de zorgcentra. Voor hen staat dienstverlening voorop. Zij kunnen niet besluiten om de deuren te sluiten omdat veel inwoners op hun zorg en steun rekenen. Juist in deze tijden van crisis. De mensen die hier werken, doen een stap extra op dit moment. Dit waarderen wij zeer. Wij zijn er blij mee en het maakt ons ook trots dat ook deze Brabantse organisaties er vol hun schouders onder zetten.

Natuurlijk blijft u de maatregelen toepassen die we hebben aangekondigd: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schudt geen handen.  Twee van de zeven dagen sociale onthouding zitten er al op. Brabanders, blijft u inspannen om verder verspreiding tegen te gaan. Maandag delen we de actuele informatie van dat moment met u.

John Jorritsma, Voorzitter VRBZO          Jack Mikkers, Voorzitter VRBN           Theo Weterings, Voorzitter VRMWB


11 maart 2020
Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid: tot en met 16 maart sociale terughoudendheid

Gisterenmiddag maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe we in Brabant omgaan met evenementen vanwege het Coronavirus.

 • Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers.
  Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten
 • Bescherm ouderen en kwetsbaren extra
 • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde.

Indoor Brabant

Voor Indoor Brabant wordt gekeken of dit evenement opgeknipt kan worden in kleinere evenementen van minder dan 1.000 personen.

Sociale onthouding

Op organisatoren van bijeenkomsten of samenkomsten zonder evenementenvergunning van meer dan 1.000 personen (zoals concerten in poppodia en horecagelegenheden) doet de overheid in Brabant een dringend beroep om te handelen in de lijn van sociale terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken.

We kunnen ons voorstellen dat deze maatregel vragen oproept bij organisatoren van evenementen. Met die vragen kun je contact opnemen met de gemeente. We zullen wellicht niet direct antwoord hebben, maar doen er alles aan om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of zieken op.

Onderwijs en kinderopvang

De overheid in Brabant doet een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de opvang van kinderen zoveel als mogelijk is te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen niet aan het werk kunnen.


10 maart 2020
Verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente      

Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken.

Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken.

Meer informatie kunt u vinden op:


maart 2020
Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant

Het RIVM heeft op 6 maart om 18.00 uur een nieuw advies voor de provincie Brabant afgegeven over COVID-19 (Coronavirus). De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant-Zuidoost en de burgemeesters adviseren inwoners om dit advies van de RIVM vanaf nu op te volgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Mocht u klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verkleint u de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Of heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur