Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Het Coronavirus, alle updates

Lees alle updates over het Coronavirus.

Update 3 - 27 maart 2020 - Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

De aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, eerder bekend als Noodloket, is vandaag geopend. Deze gift van €4.000 is voor ondernemers die direct zijn getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona.

Lees hier het volledige bericht op de website van de overheid


Update 2 - 27 maart 2020 - Versoepeling uitstel betaling gemeentelijke belastingen 

Ben je als ondernemer in de financiële problemen gekomen als gevolg van de Corona crisis?

De Samenwerkende gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard bieden hulp, vooruitlopend op de concrete uitwerking van de landelijke maatregel Versoepeling betaling belasting en Toeristenbelasting in het nationale Noodpakket. De drie gemeenten hebben besloten om op verzoek ondernemers en ZZP‘ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling te verlenen voor de gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting. Het uitgangspunt is dat het een overbruggingsmaatregel betreft en het geen afstel van belastingbetaling betekent.

Daarnaast stellen de gemeenten het verzenden van de nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen 2020 voorlopig uit. Voor alle overige openstaande vorderingen zetten de gemeenten het reguliere incassotraject door. Hierbij zullen zij extra aandacht hebben voor de huidige omstandigheden en als het nodig is maatwerk verlenen.

Hiermee hopen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard lucht te geven aan ondernemers. In de komende periode bekijken de gemeenten hoe zij met deze tijdelijke maatregelen definitief om willen gaan.

Ondernemersloket

Ben je als ondernemer in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis? Vraag dan via het ondernemersloket uitstel aan. Binnenkort volgt meer informatie op de websites van de drie gemeenten. Ook kunt u bellen naar : 040-2083444. U komt dan uit bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Zij fungeren als centraal contactpunt voor dit onderwerp in de samenwerking tussen de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.


Update 27 maart 2020 -  Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. De voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd om bijvoorbeeld een gebied, winkel of locatie te sluiten, wanneer het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden niet wordt opgevolgd. Ook kunnen er boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de regels houden.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van volhouden. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. Deze noodverordening geldt tot en met maandag 6 april (of tot deze wordt ingetrokken).

Download de noodverordening hier


Update 2 - 26 maart 2020 - Oproep: steunt u ook de Boodschappenmand?

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. Er is een schaarste aan producten die voor ons allen eerste levensbehoefte zijn en ook de vrijwilligers van de voedselbank hebben natuurlijk te maken met de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt. Hierdoor zijn zij niet meer in staat deze gezinnen van de broodnodige producten te voorzien.

In samenwerking met de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard gaat de voedselbank nu tijdelijk waardebonnen uitdelen aan hun cliënten. Daarmee kunnen zij dan de noodzakelijke producten zelf kopen in de supermarkt.

Om dit allemaal mogelijk te maken, is de voedselbank op zoek naar (kleine) giften. Daarom deze oproep aan u. Kunt en wilt u de voedselbank helpen? Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL78INGB0004637738 t.n.v. Stichting De Boodschappenmand o.v.v. gift waardebonnen COVID-19. Al uw bijdragen klein of groot zijn welkom, want alle beetjes helpen!

De vrijwilligers van De Boodschappenmand garanderen u dat uw gift uitsluitend gebruikt wordt voor deze waardebonnen en danken u alvast heel hartelijk voor uw ondersteuning!


Update1 - 26 maart 2020 - Noodopvang Valkenswaard voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen

In de gemeente Valkenswaard kunnen ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, gebruik blijven maken van hun kinderopvang en opvang op school. Een cruciaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk hierbij aan werk in de zorg, jeugdhulp, transport etc. Het volledige overzicht vindt u op de website van Rijksoverheid. Alle overige ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

Voor ouders met cruciale beroepen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang, maar dat nu door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen wel moeten, zijn kinderopvangplekken beschikbaar in onze gemeente. Misschien moet u extra diensten draaien. Mogelijk kunnen uw kinderen niet langer in uw (familie)netwerk terecht, omdat de mensen in dat netwerk tot de risicogroep behoren. Bent u een ouder in deze situatie? Dan kunt u gebruik maken van onze noodopvang. Aan deze noodopvang zijn voor ouders geen kosten verbonden.

Hoe kunt u zich aanmelden?

In de gemeente Valkenswaard zijn meerdere kinderopvangorganisaties waar u terecht kunt voor noodopvang. Heeft u noodopvang nodig voor uw kind(eren)? Neem dan contact op met één van de volgende kinderopvangorganisaties en bespreek op welke dagen/tijden u opvang nodig heeft.

Let op: deze opvang geldt alléén voor ouders met een cruciaal beroep, die niet de mogelijkheid hebben zelf opvang te regelen in hun netwerk. Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de opvang. Zij moeten thuis blijven.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met de kinderopvangorganisatie of met de gemeente Valkenswaard via telefoonnummer (040) 2083444.


Update 25 maart 2020 - Aanvullende maatregelen van persconferentie 23 maart

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Lees hier het volledige bericht


Update 2 - 23 maart 2020 - Geen weekmarkt in Valkenswaard

De weekmarkt in Valkenswaard gaat op donderdag 26 maart en 2 april niet door. De burgemeester van Valkenswaard handhaaft zijn besluit van afgelopen week.

De burgemeesters van de drie Veiligheidsregio’s in onze provincie, besloten afgelopen vrijdag dat weekmarkten vanaf 23 maart week in aangepaste vorm door zouden kunnen gaan. De reden is dat markten op sommige plaatsen een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Voorwaarden zijn onder meer dat alléén kramen met food/ voedingswaren op de markt mogen staan, dat niet meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zijn op het marktterrein én dat mensen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het handhaven van die voorwaarden en de openbare orde, is een verantwoordelijkheid van de lokale burgemeester.

Burgemeester Ederveen: “Helaas zijn de genoemde voorwaarden niet te handhaven op een markt ter grootte van die in Valkenswaard. Op onze weekmarkt staan 24 kramen met voedingswaren. In die kramen werken ongeveer 50 marktlieden. Dat betekent dat in totaal nog maar 50 bezoekers tegelijk op de markt mogen zijn, die onderling 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dat bezoekersaantal en die afstand zijn door ons niet te handhaven. Zelfs niet met hekken om het marktterrein. Vandaar dat ik heb besloten om vast te houden aan mijn besluit van afgelopen week. Ik besef dat dit een pijnlijk besluit is voor de marktkooplieden en bezoekers, maar gezien de geldende maatregelen en adviezen, zie ik geen andere mogelijkheid.”

De burgemeester heeft maandagmiddag 23 maart zijn besluit meegedeeld aan de Stichting Weekmarkt Valkenswaard.


Update 1 - 23 maart 2020 - Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur. 

Q&A bij aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Reactie voorzitters veiligheidsregio's Noord Brabant


Update 22 maart 2020 - Toegangswegen naar Hamont-Achel afgesloten

Vanaf vandaag worden de grensovergangen met Nederland afgesloten, communiceert onze Belgische buurgemeente Hamont-Achel via hun website. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt omdat het eerdere verbod op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland niet voldoende wordt gerespecteerd. Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden de grenzen nu afgezet. Enkel de grensovergangen op de Sint-Odilialaan (Achel) en de Keunenlaan (Hamont) blijven geopend en dit enkel voor essentiële verplaatsingen. Lees hier het gehele bericht van gemeente Hamont-Achel.

Regelingen voor ondernemers

Het coronavirus heeft, naast alle impact op het dagelijkse leven, ook voor ondernemers bijzonder ingrijpende gevolgen. De Rijksoverheid heeft op 17 maart een steunpakket voor ondernemers afgekondigd. Daarnaast heeft ook de gemeente enkele lokale regelingen beschikbaar die ondernemers mogelijk kunnen helpen in deze moeilijke tijd.

In bijgevoegde brief is een overzicht te vinden met de landelijke regelingen, met een korte toelichting en informatie waar ondernemers zich kunnen melden. Hierin wordt ook meer uitleg gegeven over de regelingen waarmee de gemeente ondernemers mogelijk mee kan helpen. 


Update 21 maart 2020 - Lokale uitwerking maatregelen ondernemers, bedrijven en zzp’ers

Het kabinet maakte op 17 maart het pakket aan nieuwe maatregelen bekend voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers. Maatregelen met het doel om ondernemend Nederland, banen en inkomens te beschermen tijdens de Coronacrisis.
Voor het aanvragen van een deel van deze maatregelen kunt u bij de gemeente terecht. Wij begrijpen dat u vragen heeft en graag duidelijkheid wilt over de vervolgstappen en procedures. Als gemeente hebben we tijd nodig om dit goed te regelen. Vanaf maandag 23 maart komt er aanvullende informatie voor ondernemers beschikbaar. Die zal op deze website geplaatst worden. Verder stuurt de gemeente ondernemers een brief hierover. 

De rijksoverheid heeft een webpagina speciaal voor ondernemers en werkgevers met daarop een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. Kijk voor een compleet overzicht van de nieuwe maatregelen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers op rijksoverheid.nl

Ook op de website van de KVK vind je meer informatie voor ondernemers en werkgevers over het coronavirus


Update 20 maart 2020 - Kom niet naar de milieustraat

Het mooie weer en het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven, is voor veel mensen een goede aangelegenheid om hun huis of tuin op te ruimen. Een ritje naar de milieustraat is daarvan vaak een logisch gevolg. Vanwege de genomen maatregelen, ter bescherming van de medewerkers, leidt dit tot lange rijen bij de milieustraten van Cure afvalbeheer. Is het niet strikt noodzakelijk, stel uw bezoek aan de milieustraat dan uit.

Afvalinzameling is een vitale taak

‘Het ophalen van huishoudelijk afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Het beschermen van onze medewerkers tegen infectie is dan ook van zeer groot belang’, zo stelt de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement). Cure Afvalbeheer vraagt u dan ook om níet naar de milieustraten te komen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Met milde klachten dient u echt thuis te blijven. Uw oude spullen nog even bewaren heeft de voorkeur. U kunt deze ook over een paar weken nog wegbrengen.

Volg de richtlijnen en maatregelen op

Is een bezoek aan de milieustraat echt noodzakelijk? Volg dan de onderstaande richtlijnen en die van het RIVM op. Wij laten slechts een beperkt aantal bezoekers (maximaal 15) tegelijk toe. Dit kan leiden tot lange wachttijden.

 • Blijf in de auto wanneer u in de wachtrij staat.
 • Houd op de milieustraat ruime afstand (minimaal 2,00 m) van onze medewerkers en van andere bezoekers van de milieustraat.
 • Neem extra hygiënemaatregelen: was uw handen voor en na uw bezoek aan de milieustraat.
 • Blijf thuis wanneer u verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts heeft.

Deze maatregelen gelden voor de milieustraten in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Kijk voor meer informatie op https://www.cure-afvalbeheer.nl/nieuws/coronavirus-en-uwafvalinzameling
 


Update 19 maart 2020 - Zorgen voor elkaar, doen we samen!

Het Coronavirus heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Scholen zijn gesloten, horecabedrijven moesten de deuren sluiten en bijeenkomsten zijn afgeblazen. Ook buurthuizen zijn gesloten. Landelijk geldt het advies om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, zeker voor mensen die ouder dan 70 jaar zijn en/of een kwetsbare gezondheid hebben.

Natuurlijk willen we onze medemens in Valkenswaard niet in de kou laten staan. Onze aandacht gaat uit naar ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid, alleenstaanden en naar alle andere dorpsgenoten die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Het is hartverwarmend om te zien dat in onze gemeente al diverse spontane initiatieven zijn opgestart waaruit blijkt dat we hier oog hebben voor elkaar!

Daarnaast hebben we in de gemeente Valkenswaard burenhulpprogramma’s in alle wijken. Die worden gedragen door de wijkcommissies en professionals en vanuit de gemeente ondersteund. Bij hen kunt u terecht met vragen, of met een aanbod om hulp te bieden.

Waar kunt u terecht met vragen of hulpaanbod?

Voor Borkel en Schaft en de wijk Kerkakkers, is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk van Cordaad Welzijn Valkenswaard het aanspreekpunt via 06-57082073 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 16.00 uur of spreek eventueel de voicemail in), of via Cordaad Welzijn. Mailen kan ook naar: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.

Voor alle andere wijken in de gemeente, dus Dommelen, Geenhoven, ’t Gegraaf, Hoge Akkers, Turfberg en Centrum, zijn de contactpersonen van Accent op Ieders Talent het aanspreekpunt via telefoonnummer 06-52174910. Of per mail info@accentopiederstalent.nl.
Kijk voor meer informatie ook eens op de Facebookpagina Accent op ieders Talent.

Vraag gerust!

Tot slot: misschien vindt u het best lastig om hulp te vragen, of denkt u dat uw verzoek te klein is. Wij roepen u op: aarzel niet en vraag gerust om hulp. Of bel, als u even uw hart wilt luchten omdat u zich zorgen maakt over de Coronacrisis.
 


Update 2 - 18 maart 2020 - Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Klik hier om het gehele bericht via de website van de Rijksoverheid te lezen.

Attached a document with an English summary of the measures taken by The Netherlands to deal with the economic consequences of COVID-19.


Update 1 - 18 maart 2020 - Nieuwe noodverordening vanuit de veiligheidsregio

Deze verordening gaat in op het gesloten houden van Horeca en eetgelegenheden en is van kracht in onze veiligheidsregio. 

Lees de noodverordening hier


Update 17 maart 2020 - Weekmarkt Valkenswaard gaat niet door

Update 17 maart 2020 – De burgemeester van Valkenswaard heeft vanmiddag besloten dat de weekmarkt niet doorgaat op donderdag 19 en 26 maart en op 2 april. De burgemeester nam dit besluit op basis van de al geldende landelijke maatregelen voor de aanpak van het Coronavirus.

De Valkenswaardse markt is een grote regionale markt waar wekelijks gemiddeld meer dan 1.000 bezoekers komen en met mooi weer nog wel meer. Door de dag heen zijn meer dan 100 personen tegelijkertijd bij elkaar en het advies om tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren is dan onmogelijk na te leven. Verder zijn veel bezoekers van de weekmarkt oudere (kwetsbare) personen afkomstig uit Valkenswaard, de regiogemeenten en België. Valkenswaard heeft diverse alternatieven overwogen, zoals beperking tot enkel voedselkramen of beperking van het aantal parkeerplaatsen. In de diverse scenario’s bleek het grote aantal te verwachten bezoekers echter niet voldoende af te nemen.

Ook de Stichting Weekmarkt en de kooplieden waren zelf zeer bereid extra (hygiënische) maatregelen te treffen, maar de burgemeester vindt het in de huidige situatie niet verantwoord om de markt te laten doorgaan.

"Ik realiseer me heel goed hoe ingrijpend mijn beslissing is voor allereerst de marktkooplui en zeker ook de bezoekers, maar gezien de geldende maatregelen en adviezen zag ik geen andere mogelijkheid”, aldus burgemeester Ederveen. 

Hij heeft vanmiddag dan ook zijn besluit meegedeeld aan de marktmanager van de Stichting Weekmarkt Valkenswaard en aan de Stichting Weekmarkt.

Informatie over standplaatsvergunning

In de gemeente Valkenswaard hebben ook diverse ondernemers een standplaatsvergunning, bijvoorbeeld voor de verkoop van vis of loempia’s. Deze vergunninghouders mogen wél hun standplaats blijven innemen. Ook hier geldt uiteraard het advies voor bezoekers van de kraam en de ondernemers, om tenminste 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Lees hier het noodbevel weekmarkt


Update 2 - 15 maart 2020 - Persoonlijk bericht burgemeester aan inwoners

Beste inwoners van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft, 

Niet alleen Brabant, maar heel Nederland is inmiddels in de ban van het coronavirus. En de nieuwste maatregelen zijn nodig om te zorgen dat we het virus kunnen indammen. Ik begrijp dat dit van ons allemaal veel vraagt. Het raakt ons als individu en in onze gezinnen, het raakt ons in het werk, het raakt het openbare leven in Valkenswaard.  

Evenementen met meer dan 100 personen zijn afgelast, scholen, sportclubs en horeca zijn gesloten en gevraagd is onze sociale contacten tot het noodzakelijke te beperken. De situatie waarin wij ons bevinden brengt veel onzekerheid met zich mee en heeft gevolgen voor iedereen.  

Ik vind het bewonderingswaardig te merken hoe wij allemaal, met alle ingrijpende consequenties, onze verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de oproep de maatregelen op te volgen.  

En hulde aan onze hulpverlenende instanties en onze mensen in de zorg! Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook lokaal in onze zorginstellingen en thuis. Zeker onze ouderen en kwetsbare inwoners worden door de maatregelen vooral ook sociaal getroffen. In Valkenswaard hebben wij oog voor elkaar, kijken we naar elkaar om. Laten we in deze tijd hier extra aandacht voor hebben en eens wat vaker bellen of online face-to-face contact opnemen. 

Als burgemeester blijf ik met een speciaal team van medewerkers alle ontwikkelingen nauwlettend volgen en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Zo zijn het gemeentelijk zwembad, de sporthallen en ons Centrum voor Muziek en Dans inmiddels ook gesloten. We sluiten aan op de beslissingen op Rijksniveau en van de regioburgemeester, die voor de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost de leiding heeft en ook regelmatig overlegt. 

Er zijn ontzettend veel mensen bezig met de aanpak van het virus. Er wordt geprobeerd de verspreiding van het virus te stoppen. Mijn ervaring is dat wij hier met elkaar vrij nuchter zijn en niet snel in paniek raken. En dat is ook niet nodig. Belangrijk is juist om gehoor te geven aan de gestelde maatregelen en de adviezen ter harte te nemen. Alleen samen kunnen we deze coronacrisis de kop indrukken en de gevolgen ervan dragen.  

Ik wens u alle goeds in deze bijzondere tijd en kijk nog wat vaker - telefonisch en online - naar elkaar om dan we al deden! 

Vriendelijke groet, 

Anton Ederveen 
Burgemeester van Valkenswaard 

De gemeente Valkenswaard volgt de richtlijnen en adviezen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, van het RIVM en de Rijksoverheid.  

Volg de laatste ontwikkelingen via de speciale Corona-website via www.rijksoverheid.nl, de website van het RIVM en de gemeentelijke website


Update 1 - 15 maart 2020 - Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

In lijn met deze maatregelen sluiten in Valkenswaard het Centrum voor Muziek en Dans, zwembad De Wedert en de sporthallen hun deuren. De activiteiten van Sportief Valkenswaard worden per direct gestopt.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket

Meer informatie via Rijksoverheid.nl en RIVM.nl


Update 14 maart 2020 - Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is een noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio.

Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ theaters/ musea met meer dan 100 personen te verbieden.

Let op: er is een nieuwe noodverordening, check de update van 18 maart!


Update 2 - 12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.


Update 1 - 12 maart 2020 - Alle evenementen boven 1.000 deelnemers verboden

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen treden de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant uniform op en hanteren zij een eenduidig handelingskader.

Dit handelingskader geldt voor evenementen en andersoortige publieksbijeenkomsten, denk aan betaald voetbal, concerten etc.

De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s verbieden tot en met 16 maart alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen. Er wordt géén onderscheid gemaakt of het een evenementenvergunning, gebruiksvergunning of andersoortige vergunning betreft.

Voor alle overige evenementen en bijeenkomsten (met minder dan 1000 personen) wordt om sociale terughoudendheid gevraagd.

Uniform handelingskader voor gemeenten in Noord-Brabant:

 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen voor het informeren over het verbod.
 • Gemeenten benaderen actief organisatoren van alle evenementen met minder dan 1.000 personen met een appèl op eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan sociale onthouding. Als deze evenementen toch doorgang vinden dan gelden aanvullende adviezen van de GGD/GHOR.
 • Op 16 maart volgt een actualisatie van dit handelingskader.
 • Vragen van organisatoren kunnen gericht worden aan de gemeente.

Update 2 - 11 maart 2020 - Statement voorzitters veiligheidregio’s 

Beste Brabanders,

Dinsdag 10 maart hebben wij, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's uit de provincie, op een persconferentie de maatregelen toegelicht die we nemen om de risico's op verdere verspreiding van het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.

We kondigden aan om sociale contacten tot een minimum te beperken en geen nieuwe sociale contacten aan te gaan. Verder riepen we op om extra te letten op ouderen en de kwetsbaren in onze provincie. Daarnaast een verbod op alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers in onze provincie. Dat geldt voor evenementen met en zonder vergunningsplicht. Tenslotte een oproep aan alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten in de provincie om te heroverwegen of ze hun activiteiten wel door moeten laten gaan. Het bij elkaar brengen van grotere groepen mensen is op dit moment niet verantwoord.

We merken dat de Brabanders gehoor geven aan onze oproep en waar mogelijk maatregelen nemen om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet ons goed, we zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

Ook het advies van de sportkoepel NOC/NSF richting alle sportbonden om alle amateurwedstrijden waar Brabantse teams bij betrokken zijn, af te gelasten, doet ons goed. NOC/NSF geeft hiermee het signaal af dat we dit samen moet doen. Net als de KNVB. Niet als provincie alleen, maar ook met hulp en inbreng van landelijke instanties.

Uiteraard beseffen we dat er ook sectoren zijn voor wie dit allemaal niet eenvoudig te regelen is. We denken hierbij vooral aan de onderwijsinstellingen en de zorgcentra. Voor hen staat dienstverlening voorop. Zij kunnen niet besluiten om de deuren te sluiten omdat veel inwoners op hun zorg en steun rekenen. Juist in deze tijden van crisis. De mensen die hier werken, doen een stap extra op dit moment. Dit waarderen wij zeer. Wij zijn er blij mee en het maakt ons ook trots dat ook deze Brabantse organisaties er vol hun schouders onder zetten.

Natuurlijk blijft u de maatregelen toepassen die we hebben aangekondigd: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schudt geen handen.  Twee van de zeven dagen sociale onthouding zitten er al op. Brabanders, blijft u inspannen om verder verspreiding tegen te gaan. Maandag delen we de actuele informatie van dat moment met u.

John Jorritsma, Voorzitter VRBZO          Jack Mikkers, Voorzitter VRBN           Theo Weterings, Voorzitter VRMWB


Update 1 - 11 maart 2020 - Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid: tot en met 16 maart sociale terughoudendheid

Gisterenmiddag maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe we in Brabant omgaan met evenementen vanwege het Coronavirus.

 • Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers.
  Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten
 • Bescherm ouderen en kwetsbaren extra
 • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde.

Indoor Brabant

Voor Indoor Brabant wordt gekeken of dit evenement opgeknipt kan worden in kleinere evenementen van minder dan 1.000 personen.

Sociale onthouding

Op organisatoren van bijeenkomsten of samenkomsten zonder evenementenvergunning van meer dan 1.000 personen (zoals concerten in poppodia en horecagelegenheden) doet de overheid in Brabant een dringend beroep om te handelen in de lijn van sociale terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken.

We kunnen ons voorstellen dat deze maatregel vragen oproept bij organisatoren van evenementen. Met die vragen kun je contact opnemen met de gemeente. We zullen wellicht niet direct antwoord hebben, maar doen er alles aan om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of zieken op.

Onderwijs en kinderopvang

De overheid in Brabant doet een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de opvang van kinderen zoveel als mogelijk is te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen niet aan het werk kunnen.


Update 10 maart 2020 - Verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente      

Heeft u een afspraak bij de gemeente? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken.

Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken.

Meer informatie kunt u vinden op:


Update  maart 2020 - Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant

Het RIVM heeft op 6 maart om 18.00 uur een nieuw advies voor de provincie Brabant afgegeven over COVID-19 (Coronavirus). De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant Noord en Brabant-Zuidoost en de burgemeesters adviseren inwoners om dit advies van de RIVM vanaf nu op te volgen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Mocht u klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verkleint u de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Of heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur