Het beheer sporthal De Belleman overgedragen aan stichting De Belleman

Dit item is gearchiveerd op 24-11-2016.

3 november 2016 - Vanaf dinsdag 1 november 2016 is het beheer van sport- en ontmoetingscentrum De Belleman overgedragen aan Stichting De Belleman. De gemeente verhuurde de sporthal aan de Bruninckxdal 2 tot nu toe zelf aan onderwijs en sportverenigingen, maar dat gaat stichting De Belleman rechtstreeks doen.

De gemeente Valkenswaard is blij met deze overdracht. Dit past in het streven van de gemeente dat lokale initiatieven zelfstandig maatschappelijke en sport accommodaties beschikbaar stellen. “Dit is onlangs in het nieuwe vastgoedbeleid in gang gezet en deze ontwikkeling past daar heel goed in” aldus wethouder Marcel Bax van vastgoed. Stichting De Belleman beheert al het sociaal-maatschappelijke deel van het gebouw inclusief het horecagedeelte. De stichting is ook blij met deze uitbreiding van de taken, die op haar initiatief in gang is gezet. Voorzitter Paul Krikhaar: “Wij zijn op deze manier in staat om een compleet pakket aan te bieden voor diverse organisaties en verenigingen.  Wij verwachten de exploitatie van de sporthal hierdoor sterk te kunnen verbeteren”.

Afspraken

Om de overgang mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt. Deze staan in de huurovereenkomst. Belangrijke punten zijn:

  • De stichting huurt tegen een kostendekkende huurprijs (conform het nieuwe vastgoed-en subsidiebeleid)
  • Voor onderwijsdoeleinden en sportverenigingen stelt de stichting de sporthal beschikbaar tegen vastgestelde gemeentelijke tarieven
  • Uitgangspunt is de continuïteit van de activiteiten. Begin 2018 vindt een evaluatie plaats
  • De Belleman blijft beschikbaar als eerste gemeentelijke opvanglocatie bij calamiteiten
  • Gebruik van de sporthal door scholen en sportverenigingen heeft voorrang op ander gebruik en wordt vooraf ingepland
  • 10ercentrum De Belleman van Cordaad valt niet onder de afspraken en blijft in beheer bij de gemeente.  

Gebruikers en verenigingen worden rechtstreeks ingelicht over de veranderingen. Voor huur van (sport)zaalruimte kunnen zij voortaan bij Stichting De Belleman terecht (zie ook hun site www.bellemandommelen.nl).

Achtergrond

In de raadsvergadering van december 2014 is een motie aangenomen door de gemeenteraad. Hierin heeft de raad het college verzocht om het beheer per 1 september 2015 over te dragen aan Stichting De Belleman. Een werkgroep heeft deze taak opgepakt. Sindsdien is gestructureerd overleg gepleegd tussen de gemeente en de stichting wat nu heeft geresulteerd in een overdracht van het totale beheer van de sporthal.