Herstel ‘ecologisch evenwicht’ Dommeldal bij Malpie

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2018.

31 augustus 2018 - Op maandag 3 september starten de gemeente Valkenswaard en Natuurmonumenten, in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland, met de uitvoering van werkzaamheden in het Dommeldal nabij de Malpie, tussen Borkel en Schaft en Valkenswaard.

Er wordt gewerkt aan sloten die te veel grondwater afvoeren, waardoor het gebied verdroogt. Die sloten worden ondieper gemaakt, zodat minder water uit het gebied wegvloeit. Daarnaast komen er doorsteken in de wal die naast de Dommel ligt. Op die manier blijft Dommelwater na een hoogwaterstand niet op de graslandpercelen staan, maar kan het terugstromen naar de beek.
Tijdens de informatieavond van 18 juni jl. in Borkel en Schaft zijn deze werkzaamheden toegelicht.

Door de uitvoering van de maatregelen wordt het ecologisch evenwicht in het gebied hersteld; grondwater blijft langer in het gebied aanwezig en is voor planten beter beschikbaar en beekwater kan na overstroming sneller het terrein uit. Dit is ook van belang om bijvoorbeeld de kans op muggenoverlast, zoals die in 2014 en 2016 plaatsvond, zo veel mogelijk te verkleinen.

Het werk wordt uitgevoerd in een periode van circa 4 tot 6 weken. Er wordt gewerkt van zuid naar noord. De aannemer start met de sloten in de Dommelgraslanden van Natuurmonumenten. Daarna gaat hij in noordelijke richting langs de Malpie. Om de uitvoering mogelijk te maken worden waar nodig enkele bomen verwijderd en worden riet en ruigte gemaaid.

Voor de financiering van dit project heeft de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar  gesteld in het kader van de Natura 2000/PAS.