Groot onderhoud Peedijk duurt langer

Dit item is gearchiveerd op 04-12-2020.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

Update 20 november-  Sinds 12 oktober voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan de Peedijk in Borkel en Schaft.

De werkzaamheden duren langer dan was voorzien. Tijdens de uitvoering is een aanpassing in de asfaltconstructie gemaakt waardoor de weg iets hoger ligt. Ook de bermen moeten nog opgehoogd worden met extra grond die moest worden aangevoerd. Verder duurt het bestraten van alle inritten ook wat langer dan voorzien. In totaal duren de werkzaamheden nu tot en met 4 december. 

Dan is het asfalt op de Peedijk vanaf de Bruggerdijk tot aan de Maastrichterweg vervangen door een nieuwe verstevigde bovenlaag, is de weg wat verbreed en zijn ook de bermen verstevigd om het vele zware verkeer te kunnen dragen.

Afsluiting Peedijk

Tijdens de werkzaamheden is de Peedijk volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Maastrichterweg en Dorpsstraat. Voor de bereikbaarheid van aanliggende percelen worden aanvullende maatregelen getroffen.

Vragen

Met vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer R. Jacobs van de gemeente via telefoonnummer (040) 2083444, of via een email naar rob.jacobs@valkenswaard.nl.