Groot onderhoud Abdijweg duurt langer

Dit item is gearchiveerd op 28-11-2020.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

Update 20 november-  Sinds 19 oktober voert de gemeente Valkenswaard onderhoudswerkzaamheden uit aan de Abdijweg in Borkel en Schaft.

De werkzaamheden duren langer dan was voorzien. Tijdens de uitvoering is een aanpassing in de asfaltconstructie gemaakt waardoor de weg iets hoger ligt. Ook de bermen moeten nu opgehoogd worden met extra grond die moest worden aangevoerd. Verder duurt het bestraten van alle inritten ook wat langer dan voorzien. In totaal duren de werkzaamheden nu tot en met 27 november. 

Dan is het asfalt vanaf de Maastrichterweg tot aan de brug over de Tongelreep (=gemeentegrens bij Achelse Kluis) vervangen door een nieuwe verstevigde bovenlaag, is de weg wat verbreed en zijn ook de bermen verstevigd om het vele zware verkeer te kunnen dragen.

Afsluiting Abdijweg

Tijdens de werkzaamheden is de Abdijweg volledig afgesloten voor al het verkeer en ook is het niet mogelijk om via de Kluizerdijk om te rijden. Verkeer richting de Achelse Kluis kan omrijden via de Maastrichterweg en Achel. Voor de bereikbaarheid van aanliggende percelen worden aanvullende maatregelen getroffen.

Afsluiting ook voor fietsers

De gemeente Heeze-Leende gaat in dezelfde periode onderhoud plegen aan de St. Benedictuslaan (tussen de brug over de Tongelreep en de Achelse Kluis). Daarom is het noodzakelijk om de weg richting de Achelse Kluis ook voor fietsers in zijn geheel af te sluiten. Fietsers kunnen alleen via de Maastrichterweg richting Achel, of via het Leenderbos omrijden naar de Achelse Kluis.

Vragen

Met vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer R. Jacobs van de gemeente via telefoonnummer (040) 2083444, of via een email naar rob.jacobs@valkenswaard.nl