Groenstructuurplan

Dit item is gearchiveerd op 30-07-2018.

8 juni 2018 - Dit voorjaar is een nieuw groenstructuurplan vastgesteld voor de gemeente Valkenswaard. Het is een plan voor het (gemeentelijk) groen binnen de grenzen van de bebouwde kom van de kernen en de verbindingen met het omringende buitengebied. 

Een groenstructuurplan is een leidraad hoe de gemeente met groen om wil gaan. Het geeft antwoord op vragen als: Waar willen we openbaar groen behouden? Op welke plaatsen willen we meer, of kwalitatief beter, groen? In het plan zijn die gewenste structuren vastgelegd. In nieuwe plannen voor de openbare ruimte moet daar rekening mee gehouden worden. Die plannen worden straks getoetst aan het groenstructuurplan. Dit nieuwe plan helpt ons de gewenste groene uitstraling van onze gemeente te realiseren en te bewaken. Daarbij is het uitgangspunt om inwoners en bezoekers te laten genieten van ons groen.

Samenwerking met organisaties en inwoners

De gemeente heeft het plan opgesteld in goede samenwerking met diverse organisaties, zoals de wijkorganen, het IVN Valkenswaard, de Bomenstichting, VELT Valkenswaard en Groen en Heem. Zij leverden hun inbreng aan de thema’s die in de visie zijn uitgewerkt. Het plan is daarna afgestemd met bewoners, tijdens drie bijeenkomsten voor diverse wijken. Alle inbreng is vertaald naar kaartmateriaal en verbeeldingen. Het hele plan staat op drie posters; een drieluik. Daarbij is een toelichting opgesteld.

Behoefte aan actuele en integrale visie op groen

De gemeente heeft de afgelopen jaren verschillende (deel) plannen vastgesteld over groen en de inrichting van de openbare ruimte. Een integraal overzicht ontbrak echter. Daarom is er nu voor gekozen een integrale visie op het groen te formuleren. Ga verder naar het groenstructuurplan.