Gratis scootmobieltraining

Dit item is gearchiveerd op 24-09-2019.

9 september 2019 - Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard organiseert samen met de gemeente een scootmobieltraining. De training helpt bestuurders van een scootmobiel om veiliger en met meer zelfvertrouwen aan het verkeer deel te nemen.

De gemeente nodigt per brief inwoners uit die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een scootmobiel hebben. Dit keer zijn de inwoners van de wijken ’t Gegraaf, Geenhoven en Kerkakkers aan de beurt. Ook inwoners die zelf een scootmobiel hebben aangeschaft kunnen meedoen aan deze cursus. Dat geldt ook voor inwoners uit andere wijken, die pas een scootmobiel hebben via de Wmo en hiermee verkeersveilig willen leren omgaan.

Heeft u belangstelling? Meld u dan vóór maandag 16 september aan via het emailadres jambrekelmans@onsbrabantnet.nl van VVN afdeling Valkenswaard of via telefoonnummer 040 - 2015161.

Deelname is gratis. Het aantal deelnemers kent een maximum, dus wacht niet te lang!

Theorie- en praktijkles

De instructie bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorieles vindt plaats op maandagmiddag 23 september 2019 van 13.30 uur tot 16.00 uur in Zalencentrum de Graver, Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard.

Aan de praktijkles kunnen minder mensen tegelijk deelnemen, daarom zijn hiervoor twee data gepland: maandagmiddag 30 september van 13.30 tot 16.30 uur en woensdagmiddag 2 oktober van 13.30 tot 16.30 uur, eveneens in en vanuit Zalencentrum de Graver, Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard.

Tijdens de theorieles wordt uitleg gegeven over het gebruik van de scootmobiel door leverancier Welzorg. D.m.v. een verkeersvoorlichting wordt aan bestuurders van een scootmobiel uitleg gegeven over de verkeersregels en veilig verkeersgedrag.

Bij de praktijkles oefenen de deelnemers allerlei vaardigheden onder begeleiding van een ritadviseur. Daarna maken ze, eveneens onder begeleiding, een straatrit in de directe omgeving. Bij de praktijkles is ook een medewerker aanwezig van hulpmiddelenleverancier Welzorg. Op verzoek kan deze kleine technische reparaties verrichten aan uw scootmobiel.

Deelnemers aan de training ontvangen na afloop een Bewijs van deelname en een VVN Naslagwerk met daarin de belangrijkste verkeersregels voor scootmobielrijders. 

Foto: VVN, afdeling Valkenswaard