Gladheidsbestrijding door gemeente

6 januari 2021 - Er wordt voor de komende dagen sneeuwval voorspeld. In geval van gladheid rukken in de gemeente Valkenswaard strooiwagens uit die tegelijk zeven vaste routes rijden. 

Dat zijn twee fietspadroutes, twee routes met doorgaande wegen en de grotere wegen in de wijken en drie routes met wat kleinere wegen in de woonwijken.

Onze gemeente wordt ook doorkruist door twee routes van de provincie. De provincie verzorgt op deze twee routes de gladheidsbestrijding van zowel de rijbaan als de fietspaden. Deze twee routegedeelten bevatten de N69, dus Luikerweg, provinciale weg Markt en Eindhovenseweg. Verder strooit de provincie op de gemeentelijke wegen; Westerhovenseweg, Bergstraat, Dommelseweg en Leenderweg

Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente Valkenswaard heeft een gladheidbestrijdingsplan. In dit plan staat aangegeven welke wegen het eerst begaanbaar moeten zijn. De strooiroutes zijn verdeeld over drie categorieën. Deze drie categorieën hebben dezelfde prioriteit in de gladheidbestrijding. De indeling heeft alleen te maken met de grootte van het toepasbare materieel.
De drie categorieën omvatten de wegen en fietspaden die belangrijk zijn voor het doorgaande verkeer en de ontsluiting van vooral woongebieden, winkelcentra, bedrijventerreinen en verzorgingstehuizen. Deze wegen en fietspaden worden bij voorrang zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij gehouden. Dit gebeurt zowel overdag als 's nachts. Er wordt gestrooid en eventueel sneeuw geruimd.

Het bestrijden van gladheid op wegen die niet tot de drie categorieën behoren, gebeurt alleen tijdens langdurige gladheid, als er voldoende materieel en strooizout beschikbaar is en nadat voldoende maatregelen zijn getroffen voor de wegen en fietspaden die wel tot de drie categorieën behoren.
Wij doen een beroep op alle inwoners om het trottoir voor de woning sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Op deze manier kan iedereen met een gerust hart de deur uit.

Meer informatie

Lees meer over gladheidsbestrijding en de strooiroutes.

Met vragen kunt u terecht bij de heer H. Boogers van het team Beheer en Uitvoering Openbare Ruimte, via telefoonnummer (040-) 2083444.