Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Gezocht: leden subsidie adviescommissie

Dit item is gearchiveerd op 06-12-2019.

18 november 2019 - Heeft u de juiste expertise en ervaring om Valkenswaards subsidieverzoeken op het gebied van vrije tijd, cultuur, sport en/of sociale cohesie deskundig en kritisch te beoordelen? En wilt u zich hier graag voor inzetten?

Dan zoeken wij u als lid van de Subsidie adviescommissie Valkenswaard!

Over de Subsidie Adviescommissie

De Subsidie Adviescommissie is in 2016 van start gegaan in de gemeente Valkenswaard. Deze commissie bestaat uit ten minste 3 leden waarvan een voorzitter. De leden zijn door het college benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij zijn (ervarings)deskundig en niet politiek of ambtelijk verbonden met Valkenswaard. Hun taak is advies uitbrengen aan het college over subsidieaanvragen en -vaststellingen. Financieel gaat het vaak om subsidies tot maximaal €40.000,-. De commissie bestaat op dit moment uit de kamer Evenementen, Sport en Cultuur en de kamer Bevorderen Sociale Cohesie. Een aantal leden heeft aangegeven na de termijn van 4 jaar te willen stoppen.

De functie

Daarom is de gemeente nu voor invulling van de vrijkomende plaatsen op zoek naar deskundigen op het gebied van vrije tijd, cultuur, sport en/of sociale cohesie. De kamers komen ongeveer 10 maal per jaar bij elkaar. De werkzaamheden houden in: het vooraf lezen en beoordelen van aanvragen, het deelnemen aan vergaderingen en het geven van deskundig oordeel over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten. Ook overleggen commissieleden met aanvragers over de wensen en eisen van de subsidieverlener en de mogelijkheden die de aanvrager kan bieden. Zo nodig stellen de commissieleden prioriteiten binnen het beschikbare subsidieplafond.

Profiel lid Subsidie Adviescommissie

Wilt u lid worden van deze commissie dan vragen wij van u het volgende:

 • u woont in de gemeente Valkenswaard, of heeft aantoonbare binding met Valkenswaard;
 • u beschikt over (ervarings)kennis van het beleid, of de uitvoering op het gebied van vrije tijd, cultuur, sport en/of sociale cohesie;
 • u bent in staat een gesprek te voeren over complexe beleidszaken
 • u staat met twee benen in de plaatselijke samenleving;
 • u kunt goed luisteren en op basis van argumenten een gesprek aangaan;
 • u bent een teamspeler die goed samenwerkt;
 • u bekleedt geen lokale politieke functie en bent niet in dienst van de gemeente Valkenswaard;
 • in de Subsidie Adviescommissie opereert u vanuit objectieve en neutrale principes.

Integriteit

Er gelden bij de commissie strenge regels tegen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling. Zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid en integriteit zijn hierin kernbegrippen. Leden dienen van tevoren uit zichzelf aan te geven of zij een persoonlijk belang hebben bij een aanvraag die zij moeten beoordelen. Ook is er voor adviescommissies een Gedragscode opgesteld.

Wat wij u bieden

 • Een uitdagend lidmaatschap.
 • Ondersteuning van de kamers door een ambtelijk secretaris.
 • Een onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen op grond van artikel 3 van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Valkenswaard 2014. Op dit moment bedraagt de vergoeding €76,16.

De procedure

Interesse? Hebt u belangstelling voor de functie? Stuur dan uiterlijk donderdag 5 december uw motivatie met CV naar Lizette.Geeris@valkenswaard.nl of per post naar Gemeente Valkenswaard, t.a.v. Lizette Geeris, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Geeris via bovengenoemd e-mail adres of telefonisch: (040) 2083444.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 13 december 2019.