Gewijzigde planning onderhoud Nieuwe Waalreseweg en Tienendreef

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

09 juni 2017 - De werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Nieuwe Waalreseweg zijn op 6 juni niet gestart, zoals eerder wel was aangekondigd.

Reden hiervoor is een onvoorziene vertraging in de aanbestedingsfase. Gevolg hiervan is dat de gemeente later dan gepland de opdracht voor het werk kon gunnen. De gekozen aannemer, de firma Heijmans, zou hierdoor erg weinig tijd hebben om het project goed te kunnen voorbereiden.
In overleg met de aannemer is er nu voor gekozen om de Nieuwe Waalreseweg en Tienendreef qua planning om te draaien.
De Tienendreef komt als eerste aan de beurt. De aannemer kan dit werk namelijk nog uitvoeren vóór de bouwvakantie. Het onderhoudsproject aan de Nieuwe Waalreseweg neemt meer tijd in beslag en volgt daarom na de bouwvakvakantie (en na het Bloemencorso).

Tweede informatiebijeenkomst

Bij de informatieavond in maart is al toegezegd, dat de gemeente nog een tweede informatiebijeenkomst zal organiseren over het werk aan de Nieuwe Waalreseweg. Die avond plannen wij zo spoedig mogelijk. Medewerkers van de gemeente en de aannemer zullen dan toelichten op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe de omleidingsroutes er uitzien.
Zodra de gewijzigde planning is afgestemd met buurgemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en openbaar vervoer, zullen wij de nieuwe startdata bekend maken.

Vragen

Met vragen over de werkzaamheden, kunt u terecht bij de heer R. Jacobs via telefoonnummer (040) 208 3444, of per mail via asfaltonderhoud@valkenswaard.nl