Gemeenteraad besluit over aanbeveling herbenoeming burgemeester Ederveen

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2018.

1 november 2018 - De gemeenteraad van Valkenswaard heeft woensdagavond 31 oktober 2018 in een besloten raadsvergadering gesproken over de herbenoeming van dhr. A.B.A.M. Ederveen als burgemeester van Valkenswaard. 

De raad heeft besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen om drs. A.B.A.M. Ederveen te herbenoemen voor een derde termijn als burgemeester van Valkenswaard. 
Deze aanbeveling is tijdens de openbare begrotingsraad van 1 november 2018 openbaar bekend gemaakt.