Gemeenten en partners werken samen om basisvaardigheden van inwoners te versterken

Dit item is gearchiveerd op 25-07-2018.

10-07-2018 - Gemeenten Cranendonck en Valkenswaard, Stichting Lezen & Schrijven, Bibliotheek de Kempen, Cordaad Welzijn en het Stercollege uit Eindhoven bundelen hun krachten om de geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid van volwassen inwoners te versterken.

De partners stelden samen een convenant op waarbij het versterken van de basisvaardigheden van inwoners in de gemeenten Cranendonck en Valkenswaard centraal staat.

Ondertekening convenant

In de week van de laaggeletterdheid, op donderdag 6 september, wordt het convenant ondertekend in de bibliotheek van Cranendonck. Met de ondertekening wordt meteen het startschot gegeven voor de opening van DigiTaalhuizen in de twee gemeenten, gevestigd in de plaatselijke bibliotheken. Het DigiTaalhuis is een loket waar inwoners terecht kunnen als zij beter de Nederlandse taal willen leren spreken, lezen en/of schrijven. Ook kunnen zij hier leren om te gaan met een computer en internet. Er is informatie verkrijgbaar en er zijn spreekuren waar mensen terecht kunnen als zij iets aan hun lees- en schrijfproblemen willen doen. Inwoners kunnen daarnaast een passend educatief aanbod volgen of doorverwezen worden naar formele educatietrajecten.

Trainingen ‘herkennen en doorverwijzen’

Naast de opening van een DigiTaalhuis zijn bovengenoemde partners onlangs al gestart met de organisatie van trainingen ‘Herkennen en Doorverwijzen’ bij klantmanagers van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeenten en het trainen van Taalvrijwilligers. Op deze manier bereiken we dat er in lopende gesprekken met uitkeringsgerechtigden aandacht is voor mogelijke lage Basisvaardigheden.

Ervaringsdeskundige

Na de ondertekening op 6 september vertelt een ervaringsdeskundige hoe het is om laaggeletterd te zijn en welke kansen hij heeft benut om zich op latere leeftijd alsnog te ontwikkelen.

In de gemeenten Cranendonck en Valkenswaard zijn ongeveer 3.000 mensen uit de actieve beroepsbevolking en 2.000 personen ouder dan 65 jaar laaggeletterd. Deze groep, zo’n 5.000 personen (totale inwoneraantal: 51.000), is in die zin kwetsbaar, minder zelfredzaam en minder in staat tot participatie.