Gemeente stelt grenzen aan gebruik Eurocircuit

Dit item is gearchiveerd op 19-10-2020.

28 september 2020 - Het college van Valkenswaard is samen met belanghebbenden bezig met een nieuw toekomstplan voor het Eurocircuit.

In de tussentijd moet er duidelijkheid komen voor verenigingen en omwonenden. Daarom heeft het college besloten dat het wil kijken naar de mogelijkheden voor de verenigingen om tot die tijd toch gebruik te kunnen maken van het terrein, onder voorwaarden. Het college geeft echter ook aan dat dit geen voorbode is voor de toekomst.

Korte termijn

Al jarenlang is er onduidelijkheid over de situatie op het Eurocircuit. Het college wil daar graag een einde aan maken en is daarom gestart met het maken van een nieuw toekomstplan.

Bij een nieuw toekomstplan hoort ook een nieuw bestemmingsplan. Vanwege de procedure die daarbij hoort, duurt het nog een aantal jaren voordat dit definitief is. In de tussentijd wordt gewerkt op basis van bestaande wetten en regels. En die stammen uit 1977, waardoor er moeilijk op te handhaven is. Het college heeft daarom besloten dat het de verenigingen de ruimte wil geven om vergunningen aan te vragen voor beperkt gebruik van het circuit.  Met een nieuwe vergunning kunnen tijdelijke afspraken gemaakt worden over wat toegestaan is én wat niet mag. 

Wethouder Kees Marchal legt uit waarom deze tussenstap belangrijk is voor het college: “Op dit moment is er een situatie die voor niemand iets oplost; omwonenden ervaren overlast en weten niet waar ze aan toe zijn, motorcrossers kunnen niet rijden en andere verengingen zitten in onveilige gebouwen. Daarnaast krijgen wij als gemeente verzoeken om handhaving, maar door de verouderde vergunningen is dat moeilijk uit te voeren. Door nu een tijdelijke lijn te kiezen kunnen we voor beide kanten duidelijkheid bieden tot het nieuwe toekomstscenario bekend is”.

Vervolg

Naar aanleiding van dit besluit kunnen vergunningen worden aangevraagd en kunnen ook de gebouwen op orde worden gebracht zodat er geen onveilige situaties meer zijn door verouderde elektriciteitssystemen en waterleidingen. Dit gebeurt allemaal met minimale middelen, zodat er geen onnodige uitgaves worden gedaan met het oog op de toekomst.

Ga verder naar meer informatie over het Eurocircuit