Gemeente reinigt straatkolken en lijngoten

Dit item is gearchiveerd op 21-09-2018.

20 augustus 2018 - De gemeente Valkenswaard gaat alle (ongeveer 13.000) gemeentelijke straatkolken en -goten reinigen. 

Per dag worden circa 500 straatkolken gereinigd (aantal per reinigingsvoertuig). De firma Adriaans B.V. uit Mierlo voert deze klus uit. Het reinigen gebeurt in de periode van 20 augustus tot circa 20 september.

Om het reinigen van alle kolken mogelijk te maken, vragen wij de medewerking van bewoners. Immers als we een kolk niet kunnen reinigen omdat er bijvoorbeeld een auto op staat, kan de kolk verstopt raken. Inwoners wordt daarom gevraagd om:

  • in de schoonmaakperiode de auto niet te parkeren boven een kolk, die langs de weg of een parkeerplaats ligt
  • geen afvalcontainer te plaatsen op een kolk
  • een kolk die direct aan of in de tuin ligt vrij te houden van overhangende beplanting of hekwerken
  • geen aanhanger of caravan met een ketting aan het riooldeksel te bevestigen.

Planning

De firma Adriaans start op diverse locaties binnen de gemeente met het reinigen van de kolken. Dus een precieze planning is moeilijk aan te geven. Wij vertrouwen erop dat het bedrijf de medewerking krijgt om het werk uit te kunnen voeren.
Wegafsluitingen zijn niet nodig. Het verkeer kan wel wat hinder of vertraging ondervinden van de werkzaamheden.

Informatie

Contactpersoon bij Adriaans is de heer R. Kusters, telefoonnummer (0492) 66 17 47.
Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van team Beheer en Uitvoering. Hij is bereikbaar via nummer (040) 20 83 444.