Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Gemeente pakt vastgoed Eurocircuit aan

Dit item is gearchiveerd op 20-02-2020.

30 januari 2020 - Op korte termijn een 100% veilige situatie voor vastgoed en evenementen op het Eurocircuit realiseren. Dat wil het college van Valkenswaard. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de veiligheid aan te pakken, zodat deze voldoet aan de huidige norm. In maart neemt de gemeenteraad een besluit.

De bouwwerken op het Eurocircuit worden intensief gebruikt. Uit onderzoek van onafhankelijke adviseurs op het gebied van brandveiligheid, bouwkundige en installatietechnische zaken blijkt dat veel zaken niet langer voldoen aan de huidige norm op het gebied van veiligheid.

Veiligheid voorop

“Er is al jaren veel gaande rondom het Eurocircuit. Het bestemmingsplan is na ruim 40 jaar echt toe aan vernieuwing en ook overeenkomsten met gebruikers dienen hoognodig aangepakt te worden. Er moeten over heel veel onderdelen toekomstplannen en afspraken worden gemaakt en je loopt natuurlijk liever niet vooruit op toekomstige ontwikkelingen. Een bestemmingsplanprocedure met daarin alle belangrijke stappen brengt uiteindelijk duidelijkheid over het toekomstige gebruik. Maar de veiligheid voor de gebruikers en bezoekers op dit moment heeft voor mij de hoogste prioriteit, daarom pakken we dat nu aan” aldus wethouder Theo Geldens (Vastgoed).

De aanpak is ook nodig om grootschalige evenementen te mogen organiseren. In het verleden werd de veiligheid gegarandeerd door per vergunning specifieke maatregelen te nemen. Met het voorstel kiest het college voor een structurele en toekomstbestendige oplossing voor het Eurocircuit en sluit daarmee aan bij de wens van de Veiligheidsregio. 

Het college wil op korte termijn aan de slag door de maatregelen te nemen die minimaal nodig zijn om weer aan de eisen van deze tijd te voldoen. “Waar nodig verbeteren we bestaande constructies, slopen we wat niet langer nodig is en nemen we maatregelen inzake brandveiligheid. Ook de bouwkundige en technische installaties nemen we mee in het traject en worden hersteld of gerenoveerd. Niet alles hoeft in één keer, we willen beginnen met de maatregelen die er voor zorgen dat het Eurocircuit weer aan de hedendaagse eisen voldoet. Dit geeft ons de ruimte om parallel aan de gesprekken die we gaan voeren over de toekomst van het circuit, bij te sturen als dat nodig blijkt”, aldus wethouder Geldens.

Vervolg

De gemeenteraad beslist in maart over het voorstel. De gemeente gaat met de verenigingen en gebruikers in gesprek over de gevolgen van het besluit en de aanpak. “Parallel aan de aanpak van het vastgoed gaan we aan de slag met toekomstscenario’s voor het Eurocircuit, samen met gebruikers en andere belanghebbenden. Hiermee willen we toewerken naar een gestructureerde en gedragen visie voor de toekomst van het Eurocircuit” licht wethouder Kees Marchal (Ruimtelijke Ordening) toe.”
Dit is het vervolg op eerdere gesprekken over het bestemmingsplan van het Eurocircuit, dat aan vernieuwing toe is. In 2019 kon een nieuw bestemmingsplan niet worden vastgesteld naar aanleiding van de stikstofproblematiek. Hierdoor kon ook legalisatie – en daarmee de aanpak - van de gebouwen niet verder ingezet worden.