Gemeente maakt subsidieafspraken met Cordaad

Dit item is gearchiveerd op 15-01-2018.

05 januari 2018 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard heeft 19 december 2017 ingestemd met de ‘Subsidieafspraken 2018 Cordaad Welzijn’.

Deze afspraken zijn in goede samenwerking met Cordaad Welzijn tot stand gekomen. Voor de uitvoering ontvangt Cordaad Welzijn in 2018 € 579.903 subsidie.
Cordaad Welzijn is een belangrijke organisatie in (het versterken van) het ‘voorliggend veld’ in Valkenswaard. Het voorliggend veld; dat is ondersteunend aanbod dat voor inwoners vrij toegankelijk is. Daarvoor heeft iemand dus geen indicatie van gemeente of huisarts nodig. Daar valt ook de ondersteuning onder die we als inwoners en als vrijwilligers organiseren. De gemeente wil het vrijwillige aanbod stimuleren door het zo nodig te laten ondersteunen door professionals. Cordaad is actief is op de volgende terreinen.

Jeugd- en jongerenwerk

Een jongerenwerker is dé verbinder tussen jeugd en de samenleving. Een ambulante jongerenwerker zoekt jongeren actief op in de omgeving waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Hij brengt het profiel van de jongeren in beeld en onderzoekt hoe ze geactiveerd kunnen worden, welke wensen en behoeften er zijn en welke obstakels. Een ambulante jongerenwerker spreekt jongeren aan vanuit hun leefwereld en eigen doelen. Hij heeft een belangrijke signalerende functie en voedt de gemeente en haar partners met belangrijke informatie over de jeugd.

Bewonersondersteuning

De bewonersondersteuning is een nieuw onderdeel in de afspraken met Cordaad Welzijn. Tegenwoordig vragen we steeds meer van onze inwoners. Velen kunnen zich prima redden, maar de gemeente wil ondersteuning bieden aan degenen die daar moeite mee hebben. De bewonersondersteuner speelt hier een belangrijke rol in.
De bewonersondersteuner adviseert en bemiddelt (zo nodig) naar de gewenste voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, werken, zorg en financiële regelingen. Hierbij staat de vraag van de inwoner centraal. Het gaat om kortdurende begeleiding waarbij het belangrijkste uitgangspunt is om de regie, eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners te versterken. Ook ondersteunen van het netwerk van de klant en/of van de mantelzorger is onderdeel van dit werk.

Praktische ondersteuning

Vrijwillige hulpdiensten bieden laagdrempelige, praktische ondersteuning op gebieden waar mensen (tijdelijk) een zetje in de rug nodig hebben. Deze praktische hulp is er voor mensen die deze activiteiten niet zelfstandig kunnen uitvoeren en die geen netwerk hebben om hen daarbij te helpen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • klussendienst
  • vervoersdienst
  • hulp bij het boodschappen doen
  • hulp bij thuisadministratie

Vrijwilligerscentrale

Omdat vrijwilligerswerk een belangrijke pijler is in de Valkenswaardse gemeenschap, subsidieert de gemeente de vrijwilligerscentrale. Deze brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. De centrale ondersteunt bijvoorbeeld inwoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Aan de andere kant worden vrijwilligersorganisaties geholpen in het aantrekken van vrijwilligers. Een belangrijk middel hierbij is de website www.goedbezigvalkenswaard.nu

Buurtopbouwwerk

Buurtopbouwwerk heeft tot doel om bewoners te stimuleren en activeren en heeft eigen contacten in de wijk/het dorp. Hierdoor kan het opbouwwerk makkelijk een relatie met actieve bewoners onderhouden. Opbouwwerk ondersteunt mensen die zich willen verenigen, die initiatief willen nemen en partijen die al verenigd zijn, maar voor hun voortbestaan ondersteuning nodig hebben.

Buurtbemiddeling

Cordaad Welzijn zorgt dat er vrijwilligers zijn voor buurtbemiddeling. Lumens verzorgt de professionele aansturing. De bedoeling is om bewoners handvatten te bieden om zelf conflicten op te lossen, zodat zij niet afhankelijk zijn van tussenkomst door professionele bemiddelaars. Het belangrijkste bij buurtbemiddeling is dat ruziënde buren zelf een actieve rol hebben in het samen zoeken naar een oplossing en het herstellen van de communicatie. Daarbij krijgen ze hulp van vrijwilligers.

Vluchtelingenwerk

Cordaad voert de ook maatschappelijke begeleiding van statushouders uit.