Gemeente betrekt omwonenden bij herontwikkeling vijf locaties voor woningbouw

Dit item is gearchiveerd op 03-08-2020.

6 juli 2020 - Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft op 30 juni besloten om een zestal gemeentelijke locaties te gaan herontwikkelen.

Hiervoor heeft ze stedenbouwkundige ontwerpen laten maken die met omwonenden en belanghebbende partijen worden besproken. Letterlijk ‘bespreken’ is momenteel lastig met de geldende maatregelen in de huidige Coronacrisis en de naderende zomerperiode. In eerste instantie zullen omwonenden een brief van de gemeente ontvangen, waarin wordt aangeduid waar de stedenbouwkundige ontwerpen te vinden zijn op de website en hoe omwonenden en belanghebbende partijen daar op kunnen reageren. Na de zomervakantie wordt er een inloopavond georganiseerd, een en ander is wel afhankelijk van het verloop van de coronacrisis. 

Het gaat om de volgende vijf locaties:

  • de voormalige gemeentewerf aan de Emmalaan
  • de nog te slopen sporthal in de Amundsenstraat
  • de voormalige basisschool/voormalig pand van De Boodschappenmand aan de Barentszstraat, 
  • de hoek van de Le Sage ten Broekstraat en de Ch. Ruijs de Beerenbrouckstraat en
  • een locatie in het verlengde van de Jasmijn in het Gegraaf.

Het college stelt wel enkele randvoorwaarden aan de mogelijkheden tot inspraak. Zo is een drietal locaties betrokken in de prestatieafspraken met Woningbelang om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor jongeren en jonge gezinnen met een beperkt budget. Daarom zijn de locaties Emmalaan, Barentszstraat en Le Sage ten Broekstraat onderdeel van de prestatieafspraken met Woningbelang. 

Woningtekort voor jongeren en jonge gezinnen

Voor de gemeente Valkenswaard is het belangrijk dat jongeren en jonge gezinnen in de (eigen) gemeente terecht kunnen voor een woning. Als er onvoldoende aanbod aan woningen is, dan trekken zij weg uit het dorp, of kunnen zij hier niet komen wonen. Omdat Valkenswaard, net als veel gemeenten, vergrijst en ontgroent, wil de gemeente met name op deze doelgroepen inzetten.    

Totaal circa 90 wooneenheden

In de stedenbouwkundige ontwerpen is gekeken naar de mogelijkheden om de nieuwbouw kwalitatief goed in te passen in de omgeving. Op de genoemde locaties, kunnen zo in totaal circa 90 wooneenheden worden gebouwd. Behalve aan sociale huurwoningen, denken we ook aan ‘betaalbare’ koopwoningen en een beperkt aantal uitgeefbare kavels voor zelfbouw. 

Aanpassing bestemmingsplannen

Nadat (digitaal) overleg met de omwonenden heeft plaatsgevonden, worden de stedenbouwkundige ontwerpen waar nodig aangepast en zo vormen ze het uitgangspunt voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen. Deze nieuwe bestemmingsplannen worden nu al voorbereid om zo snel mogelijk woningen te kunnen bouwen. Een bestemmingsplanprocedure kost namelijk al gauw één tot anderhalf jaar tijd. Ook in de bestemmingsplanprocedure zitten momenten ingebouwd, waarop inspraak mogelijk is door een zienswijze in te dienen. 

Belangrijk voor jongeren en jonge gezinnen

Wethouder Kees Marchal (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening): “Wij vinden het belangrijk dat jongeren en jonge gezinnen in Valkenswaard kunnen (blijven) wonen. Op deze wijze kunnen wij hen tegemoet komen en het woningtekort terugdringen. Daar zetten wij graag onze gemeentelijke locaties voor in. Dat doen we natuurlijk wel op een stedenbouwkundig verantwoorde manier. Uiteraard moeten de nieuwe woningen  betaalbaar blijven voor de doelgroep en het gaat hier dan ook voor een groot deel om rij- en hoekwoningen. Er zijn plekken waar rijwoningen niet goed passen in de omgeving. Daar hebben we vooralsnog andere woningtypen voor ogen. Maar de meeste woningen zijn geschikt voor jongeren om zelfstandig te kunnen gaan wonen, en/of voor jonge gezinnen die hun eerste stap op de woningmarkt zetten.”