Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 boekt vooruitgang

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

12 mei 2017 - De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 (GRS A2) boekt vooruitgang binnen de taakvelden Werk & Inkomen, Informatievoorziening en Automatisering en Juridische zaken.

Dit blijkt uit het evaluatierapport dat is opgesteld, naar aanleiding van een motie van de raad van Valkenswaard. JS Consultancy/Think Public heeft de behaalde resultaten van de GRS A2 in de jaren 2015-2016 onderzocht.
Dat onderzoek liep van medio februari tot eind maart 2017 binnen de hiervoor genoemde drie taakvelden die sinds 2013 formeel waren ondergebracht in de GRS A2. Het onderzoeksbureau heeft verschillende thema’s geëvalueerd door middel van documentonderzoek en door gesprekken met medewerkers en leidinggevenden uit deze drie taakvelden.

Thema’s evaluatierapport

In de evaluatie staan zes thema’s centraal, gebaseerd op de doelstellingen van de GRS A2:

  • Vermindering van kwetsbaarheid
  • Het behoud en versterken van de kwaliteit
  • Het versterken van de dienstverlening
  • Het verbeteren van de efficiency (gericht op processen)
  • Het verbeteren van de effectiviteit (gericht op mensen)
  • Op termijn meer bezuinigingsmogelijkheden.

Over de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2

De GRS A2 is sinds januari 2017 uitgebreid met bedrijfsvoeringstaken op het terrein van Financiën, Personeel & Organisatie, Inkoop, Belastingen, Facilitaire Zaken, Documentaire Informatie Voorziening, Gegevensbeheer, Bestuurs- en Management Ondersteuning en Communicatie. Sinds 1 januari 2017 is er dus een grote stap in de samenwerking gezet en zijn alle taken op het gebied van bedrijfsvoering, samen met Werk & Inkomen, gebundeld in de GRS A2. In de samenwerking verrichten de verschillende teams werkzaamheden voor de drie gemeenten en de samenwerkingsorganisatie zelf.

Achtergrond

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen. De samenwerking is genoemd naar de snelweg A2, de weg die de drie gemeenten met elkaar verbindt. De gemeenten bedienen samen een gebied met ongeveer 66.000 inwoners. Sinds april 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten van kracht en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden.