Garantiesubsidie voor Nederlands Steendrukmuseum

Dit item is gearchiveerd op 25-02-2019.

4 februari 2019 - Op dinsdag 29 januari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om aan het Nederlands Steendrukmuseum een subsidie te verlenen van € 3.500,-.

Het museum ontvangt die subsidie voor de organisatie van de expositie ‘Leo Gestel, fan van Brabant’, die vanaf 2 februari tot en met 28 juni in het museum te zien is.

De subsidie wordt verstrekt als een garantiesubsidie, dat wil zeggen: als een maximaal subsidiebedrag in geval van een exploitatietekort. De subsidie wordt verstrekt uit het gemeentelijk Cultuurfonds.

Leo Gestel is niet zomaar een kunstenaar. Samen met Piet Mondriaan en Jan Sluijters wordt hij beschouwd als de belangrijkste exponenten van het Modernisme. Deze expositie doet recht aan die bijzondere status en aan de kwaliteit en het belang van Gestel’s werk.