Fietsomleiding N397 / Dommelsedijk

14 november 2019 - Vanwege werkzaamheden rond aanleg Nieuwe N69 gaan de fietspaden aan N397/Dommelsedijk, tussen Dommelen en Braambos/Westerhoven vanaf maandag 18 november 9.00 uur dicht. Omleidingsroutes zijn aangegeven.

Tijdens het werken aan dit gedeelte van de weg wordt het autoverkeer om de werkzaamheden geleid. De fietsers kunnen niet door het werkvak worden geleid, omdat:

  • er te weinig veilige ruimte voor fietsers is in het verkeer;
  • de verkeerssituatie regelmatig gaat veranderen;
  • er veel overstekend bouwtransport is door de werkzaamheden.

Om de fietsers een veilige omgeving te geven, heeft Boskalis in overleg met de betrokken wegbeheerders besloten om de N397/Dommelsedijk af te sluiten voor fietsers.

De nieuwe fietsroute loopt dan via Oude Weerderdijk - Weerderdijk, Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiuslaan en Crocuslaan en omgekeerd.

Zie ook het kaartje waarop de route is weergegeven. Deze omleidingsroute kost je als fietser maar 2 minuten extra reistijd (bron: GoogleMaps).

Veilig Verkeer Nederland

Omdat de fietspadafsluiting een schoolthuis-route is, heeft Boskalis aan Veilig Verkeer Nederland (VVN) gevraagd om mee te kijken. VVN heeft de nieuwe route mee beoordeelt en zet tijdens de eerste weken van deze belangrijke afsluiting en start van de nieuwe fietsroute Promotie teams in om de leerlingen (en de forenzen) op de fiets te begeleiden en te ondersteunen.

De fietspaden langs de N397 is tot eind  2021 niet te gebruiken voor (brom-)fietsers.

Kijk voor alle informatie over de Nieuwe N69 op www.grenscorridorn69.nl.