Extra commissievergadering op 20 oktober

Dit item is gearchiveerd op 21-10-2021.

15 oktober 2021 - Op woensdag 20 oktober is er een extra commissievergadering over het voorstel van de Programmabegroting 2022-2025, die op donderdag 4 november behandeld wordt in de raadsvergadering.

De commissievergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis en is openbaar.

U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk ze op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

Bekijk de conceptbegroting

Op 20 oktober publiceren we in het hart van dit weekblad twee pagina’s over de conceptbegroting. Hierop zijn de hoofdlijnen van de begroting overzichtelijk weergegeven in illustraties met korte teksten.

Onderaan deze pagina kunt u deze 'Begroting In Een Oogopslag' downloaden.

Spreekrecht

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze commissievergaderingen, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via nummer (040) 2083407.

Te downloaden: