Erfgoed leeft in Valkenswaard!

Dit item is gearchiveerd op 06-01-2020.

10 maart 2017 - De CultuurCoaches van de gemeente Valkenswaard pleiten voor aandacht voor erfgoed in het basisonderwijs. En met succes: twee structurele erfgoedprojecten ‘Overgisteren’ en ‘Op stap met Jet en Jan’ gaan alweer hun derde jaar in.

Erfgoed vertelt ons wie we zijn en wat ons bindt. Erfgoededucatie laat leerlingen zien dat hun eigen omgeving betekenisvol is en iets met henzelf te maken heeft. Dit leidt tot meer betrokkenheid en verbondenheid met de lokale omgeving.

Projecten ‘Op stap met Jet en Jan’ en ‘Overgisteren’

In het project 'Op stap met Jet en Jan' werkt de gemeente samen met het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum. Dit project is opgebouwd rond het voorleesverhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de kinderen uit groep 5 kennis met thema's als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910.

Voor de kleuters van groep 1 en 2 is er het project ‘Overgisteren’. Hierin werken de Cultuurcoaches samen met het Nederlands Steendrukmuseum. Daar leidt de vondst van een koffer van een museummedewerker, vol bekende en onbekende voorwerpen, tot een bijzondere ontdekkingstocht naar de begrippen 'museum', 'vroeger' en 'bewaren'.

Deze projecten zijn ontwikkeld door Erfgoed Brabant en op initiatief van de CultuurCoaches in 2015 naar Valkenswaard gehaald. De beide musea en de Heemkundekring Weerderheem hielpen om ze ‘op maat’ te maken voor onze gemeente. Inmiddels hebben al ruim 600 kinderen via één van deze projecten op een speelse manier kennis gemaakt met hun lokale erfgoed bij het Nederlands Steendrukmuseum of het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum!

Erfgoedproject op maat

Naast deze twee projecten met een succesvol en duidelijk format, liggen er ook kansen om ‘op maat’ erfgoed de school in te halen. Zo gaat openbare basisschool ’t Smelleken voor het tweede jaar op rij aandacht besteden aan het thema ‘de Eerste Wereldoorlog’. Heemkundekring Weerderheem, de leerkrachten van groep 8 en de CultuurCoaches hebben samen een project op maat gemaakt waarbij de klassen onder meer de tentoonstelling ‘Spionage’ bezoeken bij De Achelse Kluis en in de klas verder ingaan op de materie.

Scholen die naar aanleiding hiervan nieuwsgierig geworden zijn naar de mogelijkheden op maat kunnen contact opnemen met CultuurCoach Masha de Brouwer via Masha.de.Brouwer@valkenswaard.nl.