Eerste reactie burgemeester Ederveen op onderzoeksrapport

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2018.

18 april 2018 - Gisterenavond (17 april 2018) heeft de voorzitter van de onderzoekscommissie – Dhr. D.W. de Cloe – het onderzoeksrapport naar de vermeende integriteitsschending van de heer R.T.M.M. van Dijk als raadslid van de gemeente Valkenswaard, aangeboden aan burgemeester Ederveen.

Dat gebeurde tijdens een besloten raadsvergadering. De burgemeester bood het rapport vervolgens aan de raad aan. De raad besloot dit rapport direct openbaar te maken. Het is aansluitend op de website van de gemeente geplaatst en toegelicht aan de pers. Besloten is het rapport te bespreken tijdens een openbare raadsvergadering aanstaande donderdag 19 april om 20.00 uur. Het onderwerp is toegevoegd aan de raadsagenda voor die avond.

Burgemeester Ederveen: “Ik wil de onderzoekscommissie bedanken voor het uitvoeren van dit onderzoek. Het is erg belangrijk dat er nu duidelijkheid is over de gesuggereerde feiten die genoemd werden in de publicaties van het Eindhovens Dagblad van 20 januari 2018. Deze feiten gaven direct aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek.”

De commissie concludeert dat een groot deel van de verdenkingen tegen de heer Van Dijk valt onder de noemer van ‘de schijn van’. Tegelijkertijd betoogt de commissie dat ‘de schijn van’ niet tot primaire norm kan worden gemaakt. Op basis van de onderzochte dossiers en de gevoerde gesprekken, heeft de commissie niet kunnen constateren dat er sprake is van feiten waarbij integriteitsschending en /of belangenverstrengeling aan de orde is.

Er staat ook een aantal aanbevelingen in het rapport, onder meer over het door de gemeente Valkenswaard gevoerde beleid voor integriteit. Ze geven duidelijke handvatten om bijvoorbeeld de gedragscode van de gemeente te actualiseren. Door dit te doen kan de raad scherper grenzen stellen aan wat wel en niet als acceptabel gedrag van raadsleden wordt gezien. Raadsleden kunnen elkaar hier ook op aanspreken. Zo kan deze papieren code als een levend instrument worden ingezet.

De commissie concludeert dat er de afgelopen jaren in Valkenswaard terecht veel aandacht is geweest voor integriteitsbeleid voor de ambtelijke organisatie en heeft de aanbeveling om bij het aantreden van de nieuwe raad ook het beleid voor integriteit van bestuurders scherper vorm te geven.

“Ik gaf bij het verstrekken van deze onderzoeksopdracht al aan dat we het allemaal belangrijk vinden voor het vertrouwen in onze lokale democratie dat er geen twijfel is over integriteit. Dat we elkaar daar - als daar aanleiding toe is – over aanspreken en dat dat zaken gemeld worden”, zegt burgemeester Ederveen. “Daarom vind ik de suggestie van de onderzoekscommissie (uit het Rapport Elzinga-Korsten) om de raadscommissie die de geloofsbrieven van raadsleden onderzoekt, op te laten treden als een algemene en permanente integriteitscommissie, zeer waardevol voor Valkenswaard.”

Vandaar dat in het raadsvoorstel is opgenomen om de in het rapport opgenomen conclusies, observaties en aanbevelingen te onderschrijven en de commissie voor de geloofsbrieven permanent te laten optreden als algemene integriteitscommissie en ook te belasten met de verdere uitwerking van conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

In het publicatieoverzicht vindt u een overzicht van onze publicaties over de vermeende integriteitsschending door raadslid Van Dijk vanaf 22 januari 2018.