Droogte in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 16-08-2018.

26 juli 2018 - De afgelopen periode is het erg droog en het ziet er nog niet naar uit dat er veel water gaat vallen de komende tijd. Overal om ons heen zijn de gevolgen van de aanhoudende droogte te zien.  

Zo ook op straat. Door de bewegingen van de auto’s trillen de klinkers los en steken in sommige gevallen zelfs omhoog. Dit wordt veroorzaakt doordat het zand tussen de voegen los gaat zitten en vervolgens onder de klinkers terecht komt.

Het beton en het asfalt hebben het zwaar te verduren. Door de warmte zetten deze verhardingen uit. In sommige gevallen wordt het asfalt omhoog gedrukt of ontstaan er spontaan scheuren en barsten in het beton.

En de natuur heeft te lijden onder de droogte. De boomwortels gaan op zoek naar water en kruipen onder de tegels door. Hierdoor komen de tegels omhoog. Dit gebeurt iedere zomer, maar dit jaar is het wel extreem.

De stofoverlast is door deze droogte veel groter dan voorgaande jaren. De kraan openzetten om stofoverlast tegen te gaan lijkt een eenvoudig oplossing. Helaas helpt dit onder deze weersomstandigheden maar even. Brabant Water, Waterschap de Dommel en diverse andere overheidsinstellingen adviseren om zuinig om te gaan met water. Dit geldt voor leidingwater, oppervlaktewater en grondwater. Het Waterschap heeft aanvullend een verbod ingesteld voor het misbruiken van oppervlaktewater.

Wat doet de gemeente?

Vanwege de bouwvakvakantie zijn stratenmakers moeilijk te bereiken en in te zetten. Daar waar sprake is van noodgevallen of verkeersonveilige situaties kan de gemeente - om verdere schade te beperken en de veiligheid te waarborgen - overschakelen op een noodplan. Dit betekent dat zodra er een melding bij de gemeente binnenkomt, de verkeersdeelnemers waarschuwen door middel van bebording. Daarnaast hebben wij extra zand klaarliggen om preventief in te zetten om te voorkomen dat tegels en klinkers nog verder los komen te liggen. Wanneer nodig en mogelijk worden de schades gerepareerd.

Om aan het advies van onder andere het Waterschap te voldoen gebruiken onze medewerkers alleen water op plaatsten waar dit écht noodzakelijk is, zoals bij jonge bomen en nieuwe aanplant. Anders zouden deze door de droogte zeer waarschijnlijk helemaal verloren gaan. De aannemers gaan bij werkzaamheden in de open ruimte zuinig om met water. Wij kunnen hen niet verplichten om te sproeien.

Het is van groot belang dat wij over genoeg water beschikken, omdat er een grote kans bestaat op het uitbreken van natuurbranden.

Wij danken u voor uw begrip!