Draaiboom straatnaam bij nieuwe appartementen

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

11 april 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd om de toegangsweg voor nieuwbouw aan het Boterpotplein (langs de Beelmanstraat) de straatnaam Draaiboom te geven. Dit besluit ligt ter inzage van 27 april tot en met 7 juni 2017.

Er is vergunning verleend voor de (ver)bouw van het pand Beelmanstraat 8/8A. Er komen daar acht seniorenappartementen. Dit appartementencomplex is toegankelijk via het Boterpotplein, tussen bestaande bebouwing met openvolgende nummering (de nummer 16 en 18). Er is daardoor geen ruimte tot nummering van de nieuwe appartementen.

In het verleden lag in de directe omgeving van waar nu Corridor-Oost ligt ‘De Boterpot’ en daarnaast lag een perceel met de naam Draaiboom. Dit perceel is vermoedelijk vernoemd naar een Draaiboom die er heeft gestaan, een boom die een afsluiting vormde voor een weg of perceel. De boom kan twee functies hebben gehad: ter afsluiting van het plein om doortrekkend oorlogstuig (periode tussen 1702 en 1747) de toegang te beletten. Minder waarschijnlijk, maar toch ook een optie, is dat de boom als afsluithek voor vee diende.

Te downloaden: